Plan trzyletni: Ster-Projekt ogłosił nową strategię

Spółka przyjęła strategię rozwoju na lata 2002-2005 przygotowaną wspólnie z firmą konsultingową McKinsey & Company.

Spółka przyjęła strategię rozwoju na lata 2002-2005 przygotowaną wspólnie z firmą konsultingową McKinsey & Company.

Plan trzyletni: Ster-Projekt ogłosił nową strategię

Zarząd Ster-Project SA

Zakłada ona koncentrację na budowie centrów przetwarzania danych, systemów bezpieczeństwa, a także integracji aplikacji. Ster-Projekt będzie także prowadził wdrożenia systemów bankowych, ERP i billingowych.

Ster-Projekt planuje dokonanie przejęć mniejszych firm, głównie oferujących rozwiązania dla zakładów energetycznych, jak również specjalizujących się w integracji. Zarząd firmy nie wyklucza również fuzji z większymi spółkami IT w Polsce finansowanych m.in. z nowych emisji akcji. Ambicją zarządu Ster- -Projektu jest wprowadzenie firmy do grona trzech największych dostawców usług IT w Polsce.

W 2002 r. przychody Grupy Ster-Projekt mają wynieść ok. 300 mln zł (247 mln zł w 2001 r.). Jej przedstawiciele liczą, że jeszcze w tym roku cała grupa wypracuje zysk. Pierwsze półrocze br. przyniosło ok. 4 mln zł straty. Według planów, w ciągu kolejnych 3 lat obroty mają się zwiększyć do 500 mln zł, z czego ok. 250 mln zł ma pochodzić ze sprzedaży usług (74 mln zł w roku ubiegłym).

Wprowadzenie nowej strategii wiązało się także ze zmianami organizacyjnymi. Ster-Projekt podzielono na piony zorientowane na sektory: bankowy, administracji publicznej, telekomunika- cyjny oraz przemysłu (z naciskiem na zakłady energetyczne).


TOP 200