Mocne plecy to podstawa

Operatorzy nie są zainteresowani wspomaganiem niezależnych firm w opracowywaniu usług dla sieci GSM i jej następców. Z pomocą twórcom aplikacji dla urządzeń mobilnych przychodzą dostawcy sprzętu, którzy w ten sposób chcą stymulować rozwój nowych zastosowań technologii telekomunikacyjnych.

Operatorzy nie są zainteresowani wspomaganiem niezależnych firm w opracowywaniu usług dla sieci GSM i jej następców. Z pomocą twórcom aplikacji dla urządzeń mobilnych przychodzą dostawcy sprzętu, którzy w ten sposób chcą stymulować rozwój nowych zastosowań technologii telekomunikacyjnych.

Mocne plecy to podstawa

Struktura laboratorium "Świat Aplikacji"

Rozwój rynku rozwiązań mobilnych jest uzależniony wyłącznie od zaangażowania wielkich firm: dostawców sprzętu i operatorów. Nawet doskonały pomysł na nową aplikację czy usługę skazany jest na niepowodzenie, jeśli nie uda się nim zainteresować operatora. Podstawowe przeszkody dla małych, niezależnych producentów to: brak środków finansowych na testowanie rozwiązań, szeroko zakrojone działania marketingowe (szczególnie w przypadku usług skierowanych do masowego odbiorcy), a także tworzenie kanałów sprzedaży usługi bądź aplikacji. Operatorzy telekomunikacyjni z reguły nie wspomagają działalności, która nie gwarantuje im ogromnych zysków w krótkim czasie. Wolą czekać spokojnie na kolejną edycję realisty show, który przyniesie im miliony SMS-ów, niż wspomagać rozwój usługi, w wyniku której pojawi się kilkadziesiąt tysięcy SMS-ów miesięcznie.

Z pomocą takim niewielkim firmom przychodzą dostawcy telefonów komórkowych oraz producenci operatorskiej infrastruktury telekomunikacyjnej. Tworzą oni fora wymiany doświadczeń, umożliwiają testowanie produktów, pomagają w ich promocji i sprzedaży. Za wsparcie wykraczające poza dostęp do forum i narzędzi programistycznych trzeba jednak zapłacić.

Programisto, wejdź na forum

Najprostszą formą pomocy jest organizowanie forów, na których są prowadzone dyskusje dotyczące technologii, platform czy urządzeń oferowanych przez producenta. Korzystanie z forum jest bezpłatne, wiąże się jedynie z przejściem przez procedurę rejestracji. Przykładem może być Forum Nokia, dostępne pod adresemhttp://www.nokia.forum.com. Wśród technologii i platform wspieranych przez firmę na forum są m.in. Symbian, WAP, Java, SyncML i Bluetooth. Jego użytkownicy, poza możliwością uczestniczenia w dyskusjach, zyskują dostęp do narzędzi programistycznych, programowych emulatorów urządzeń i niezbędnej dokumentacji technicznej.

Wyższym poziomem współpracy z firmą Nokia jest program Developer Pro Point. Jego idea polega na zapewnieniu partnerom dostępu do nowych technologii jeszcze przed rozpoczęciem ich sprzedaży, co umożliwia wcześ-niejsze opracowanie aplikacji. Producent oferuje partnerom nowe urządzenia po obniżonych cenach lub wypożycza je na kilka tygodni. Członkowie programu Developer Pro Point mają ponadto możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami działu badawczo-rozwojowego firmy.

Nokia może również wesprzeć producenta w zakresie działań marketingowych oraz umożliwić dostęp do własnych kanałów sprzedaży, np. umieścić aplikację w sklepie internetowym Nokia Software Market (http://www.soft-waremarket.nokia.com). Najważniejszym warunkiem, zanim działania takie zostaną podjęte, jest, by aplikacja była "dojrzała", tzn. by pomyślnie zostały zakończone prace programistyczne i wszelkie testy. Twórcy mogą również ubiegać się o prawa do wykorzystania w swoich produktach logo "Nokia OK".

Za uczestnictwo w programie Developer Pro Point trzeba jednak zapłacić. Obecnie Nokia zdecydowała się wprowadzić istotne zmiany w opłatach za przystąpienie do programu, ale ich szczegóły nie zostały ujawnione do chwili zamknięcia naszego raportu.

Co kilka miesięcy Nokia organizuje również przeznaczone dla programistów konferencje, poświęcone strategicznym kierunkom rozwoju. Od niedawna producent ten zdecydował się na wykorzystywanie w telefonach technologii Java. Nokia planuje w tym roku sprzedać ok. 50 mln telefonów z obsługą Javy. W przyszłym roku liczba ta ma być dwukrotnie większa. Dlatego najbliższa konferencja organizowana na przełomie maja i czerwca br. będzie koncentrować się wokół Javy.


TOP 200