Między 2,5 a 3G

Na początku 2002 roku przez sieci mobilne łączyło się na świecie 958 mln abonentów (EITO) - w znakomitej większości przez telefony cyfrowe GSM. Do końca roku liczba ta ma przekroczyć 1,15 mld. Według prognoz od połowy roku liczba wszystkich użytkowników telefonii stacjonarnej (1,11 mld) będzie mniejsza niż komórkowych. Prognozy wskazują również, że 1,5 mld użytkowników telefonii komórkowej będzie mogło komunikować się ze sobą już w 2004 r.

Na początku 2002 roku przez sieci mobilne łączyło się na świecie 958 mln abonentów (EITO) - w znakomitej większości przez telefony cyfrowe GSM. Do końca roku liczba ta ma przekroczyć 1,15 mld. Według prognoz od połowy roku liczba wszystkich użytkowników telefonii stacjonarnej (1,11 mld) będzie mniejsza niż komórkowych. Prognozy wskazują również, że 1,5 mld użytkowników telefonii komórkowej będzie mogło komunikować się ze sobą już w 2004 r.

Jeszcze trzy lata temu optymistyczne prognozy przewidywały, że pierwszy miliard użytkowników mobilnych pojawi się w 2006 r., głównie za sprawą szybko rozwijających sieci komórkowych GSM. Rzeczywistość przekroczyła znacznie te oczekiwania. W lutym 2002 zarejestrowano na świecie pierwszy miliard mobilnych użytkowników, a w Polsce w tym samym czasie liczba abonentów telefonów komórkowych przekroczyła 10 mln. Jeszcze w tym roku liczba abonentów telefonii mobilnej w Polsce przewyższy abonentów telefonii stacjonarnej. Według ostatnich opracowań CEO GSM Association z komunikacji ruchowej za pomocą platformy GSM drugiej generacji pod koniec lutego 2002 korzystało 662 mln użytkowników, co stanowiło 70 proc. wszystkich mobilnych użytkowników bezprzewodowych sieci cyfrowych. Platforma sieci GSM, która odniosła tak spektakularny sukces, działa w 170 krajach, stopniowo ewoluując w kierunku coraz nowszych usług komunikacyjnych i szybszej transmisji danych.

Między 2,5 a 3G

Rys. 1. Abonenci komórkowi i stacjonarni w Polsce

Efektywność istniejącej infrastruktury sieci GSM 900/1800/1900 MHz udało się poprawić przez zmienną pojemność systemu (2,5G) dla transmisji głosowych w zależności od natłoku w sieci komórkowej (kodek podwójny FR/HR, w razie potrzeby przełączany automatycznie przez stacje bazowe dla 8 lub 16 kanałów radiowych). Z kolei stosunkowo niską jakość komórkowych przekazów głosowych ulepszono instalując kodeki o pełnej przepływności EFR (Enhanced Full Rate) - zapewniające jakość mowy równą klasycznym łączom przewodowym. Najnowszym rozwiązaniem jest uruchomienie kolejnego pasma GSM 400 na niższych częstotliwościach pracy (450-470 MHz), lecz z większym - niż w dotychczas użytkowanych pasmach GSM - zasięgiem stacji bazowych.

Stopniowe wyczerpywanie się potencjalnych możliwości technicznych (głównie pojemności i szybkości transmisji) systemów drugiej generacji (2G) zapoczątkowało prace nad rozwojem bezprzewodowych usług szerokopasmowych trzeciej generacji (3G). Stały się one niezbędne do powszechnego korzystania z zasobów Internetu oraz funkcjonowania specjalizowanych usług handlowych i biznesowych (m-commerce), nie tylko w centrach aglomeracji miejskich.

Rozszerzanie funkcji SMS

Między 2,5 a 3G

Rys. 2. Przekaz komunikatów SMS na świecie

Do zwiększenia popularności sieci bezprzewodowej przyczyniła się najprostsza i najtańsza komunikacja telefonii komórkowej GSM - usługa przesyłania wiadomości tekstowych SMS (Short Message Service). Według organizacji GSM Association w pierwszym kwartale 2002 r. wysłano 75 mld SMS-ów, a w całym 2002 r. przewiduje się łącznie przekaz co najmniej 360 mld krótkich wiadomości tekstowych. Obecnie z najprostszej usługi komórkowej SMS korzysta większość użytkowników telefonów komórkowych, wysyłając dziennie ponad 1 mld komunikatów, czyli ok. 50 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Z przekazów SMS korzysta ponad 75 proc. wszystkich użytkowników komórek. Ta niezwykła popularność komunikacji tekstowej SMS nadal rośnie głównie za sprawą dwóch rozwiązań: EMS i MMS.

Zmodernizowany sposób przesyłania SMS, znany jako EMS (Enhanced Messaging Service), rozszerza wiadomości tekstowe o uprzednio ustalone obrazy graficzne, dźwięki i animacje - dostępne nawet na niewielkim ekranie telefonu komórkowego. Punktowy raster ekranu może zmieniać się (zależnie od typu używanego aparatu komórkowego) w zakresie od 14´24 do 28´72 punkty.

Funkcja EMS, pretendująca do miana kolejnego standardu komórkowego, pozwala na ściąganie, odbieranie i rozsyłanie wiadomości z dołączonymi załącznikami wideo. Można też przesyłać wiadomości na adres e-mail oraz automatycznie wysyłać, w wyznaczonym terminie, wcześniej przygotowane komunikaty SMS (urodziny, spotkania, rocznice).

Między 2,5 a 3G

Siemens ME45

Rozszerzona forma przekazu wiadomości umożliwia przesyłanie sformatowanych wiadomości tekstowych połączonych z dźwiękami i animowaną grafiką z pomocą tego samego protokołu łączeniowego jak w tradycyjnym SMS. Dzieje się to przez integrację od trzech do pięciu dotychczasowych wiadomości tekstowych (czyli około 450 znaków) - a teoretycznie do 255 SMS-ów - w jeden komunikat EMS. Rozwiązanie to nie wymaga ponoszenia kosztów inwestycyjnych, lecz jedynie użycia nowszych telefonów komórkowych: Ericsson T39m, T29s, T20e, R520m, Alcatel OneTouch (511, 311), Nokia (8310, 6510), Siemens S45, ME45, C45 i innych. Stanowi jednocześnie pierwszy krok w kierunku najprostszych przekazów multimedialnych na pograniczu technologii generacji 2,5G oraz 3G. Koszt przesłania wiadomości EMS jest odpowiednio wyższy od komunikatów SMS.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200