Maniera czy logika?

Szklane drzwi, równe rzędy szaf przemysłowych, w których pracują serwery, i urządzenia sieciowe, równo upięte kable, niska temperatura, jednostajny szum szaf i systemów wentylacyjnych, czystość i porządek - to widzę w serwerowniach nowoczesnych firm.

Szklane drzwi, równe rzędy szaf przemysłowych, w których pracują serwery, i urządzenia sieciowe, równo upięte kable, niska temperatura, jednostajny szum szaf i systemów wentylacyjnych, czystość i porządek - to widzę w serwerowniach nowoczesnych firm.

Kiedyś często zastanawiałem się, ile rzeczywistej potrzeby jest w takiej organizacji tych pomieszczeń, a ile po prostu nieuzasadnionej woli informatyków do zapewnienia swojemu "królestwu" statusu strategicznej i niedostępnej dla postronnych twierdzy. Dziwiło mnie, że kierownictwo firm za namową informatyków często decyduje się poświęcać więcej zasobów na budowanie optymalnego środowiska pracy dla urządzeń niż dla pracowników.

W miarę upływu czasu i nabywania doświadczeń związanych z obsługą rozwiązań informatycznych przekonywałem się jednak, że wszystkie te zabiegi i budowa optymalnych warunków do pracy urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych są uzasadnione.

Systemy informatyczne są obecnie strategicznym zasobem każdej firmy. Podlegać muszą ochronie - nie tylko w zakresie kradzieży bądź utraty danych z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych, ale również w tradycyjny sposób: w wyniku klęsk żywiołowych, wypadków losowych, działania sabotażysty, jak również po prostu niekorzystnego wpływu normalnych dla człowieka warunków środowiskowych. Jednocześnie uporządkowana i przemyślana architektura serwerowni umożliwia sprawne i szybkie serwisowanie urządzeń bądź też ich wymianę bez konieczności przesuwania wszystkich szaf przemysłowych - czyli bez zakłócania pracy centrum danych jako całości.

Instalacja okablowania w ciągach komunikacyjnych pod podniesioną podłogą, zapewnienie właściwej temperatury i wilgotności powietrza w całym pomieszczeniu, budowa systemu gaśniczego, którego działanie nie powoduje zniszczenia urządzeń, a jednocześnie nie jest szkodliwe dla ludzi, zapewnienie należytej kontroli dostępu do pomieszczenia - to czynniki nie mniej ważne niż wybór wydajnego serwera bądź dobrego firewalla. Dopiero właściwa korelacja wszystkich tych elementów powoduje, że poziom bezpieczeństwa danych można uznać za zadowalający.


TOP 200