Listy

W "Computerworld Raport" z 17 maja 1999 r. możemy znaleźć artykuł: "Kłopoty ze szczegółami", traktujący o specjalistycznych szkoleniach oferowanych polskim odbiorcom oprogramowania CAD/CAM.

Kłopoty ze szczegółami

W "Computerworld Raport" z 17 maja 1999 r. możemy znaleźć artykuł: "Kłopoty ze szczegółami", traktujący o specjalistycznych szkoleniach oferowanych polskim odbiorcom oprogramowania CAD/CAM. Trudno wypowiadać się na temat całego środowiska, ponieważ jednak pojawiła się we wspomnianym artykule nazwa bazowego produktu, który wdraża firma Rand Worldwide TM - ProEngineera, poczułem się w obowiązku sprostować zawartą w nim informację. Firma Rand, mająca wyłączność na dostarczanie oprogramowania i usług związanych z wdrożeniami produktów PTC na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, jest obecna w Polsce od ponad roku. W ubiegłym miesiącu otworzyliśmy drugie, oprócz wrocławskiej centrali, biuro w Warszawie, gdzie ulokowaliśmy nasz ośrodek szkoleniowy. Jako firma wdrożeniowa oferujemy pełen zakres szkoleń, zgodny z programem szkoleń PTC w zakresie wszystkich dostępnych modułów ProEngineera. Dotychczas nie spotkaliśmy się z żadnymi skargami, co do zakresu tematycznego czy częstotliwości organizowanych przez nas szkoleń. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą szkoleniową, mającą doświadczenia w pracy z modułami zaawansowanymi technologicznie. Oczywiście na rynku polskim borykamy się z pewnymi trudnościami. Ze względu na małe jeszcze nasycenie tego rynku produktami firmy PTC nie zawsze dysponujemy polskimi materiałami szkoleniowymi do bardzo specjalistycznych zastosowań. Niemniej mamy warunki umożliwiające przeprowadzanie zaawansowanych szkoleń, a nasi klienci nie wykorzystują w pełni możliwości naszych wykwalifikowanych instruktorów.

Radosław Cieślak

inżynier systemowy Rand Technologies Poland

Od redakcji:

W trakcie pisania artykułu Kłopoty ze szczegółami kontaktowałem się z kilkoma szefami pracowni projektowych, którzy niemal zgodnie twierdzili, że mają kłopoty z zamówieniem specjalistycznych szkoleń z zakresu systemu ProEngineer. Mówiąc o tym, na ogół wspominali o łódzkiej firmie 3D, jako jedynym ośrodku, który prowadzi szkolenia produktowe z programu ProEngineer. Nie da się więc ukryć, że pewien problem - dotyczący zresztą nie tylko szkoleń z produktów firmy Parametric Technology Corporation - istnieje, i potwierdza to wielu użytkowników systemów CAD/CAM. Pozostaje nam tylko liczyć na to, że wkrótce zostanie on rozwiązany.

Antoni Bielewicz


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200