Listy

Piszę ten list z dużą przykrością, jednak po prostu nie mogę się powstrzymać. Niestety, mam poważny zarzut do waszego czasopisma. Podajecie nierzetelne informacje. Już uzasadniam moje zdanie. Czytuję Computerworld regularnie i nie znalazłem ani jednej negatywnej opinii w temacie ZUS, Prokom i tego całego bałaganu

Piszę ten list z dużą przykrością, jednak po prostu nie mogę się powstrzymać. Niestety, mam poważny zarzut do waszego czasopisma. Podajecie nierzetelne informacje. Już uzasadniam moje zdanie. Czytuję Computerworld regularnie i nie znalazłem ani jednej negatywnej opinii w temacie ZUS, Prokom i tego całego bałaganu

Program Płatnika

Piszę ten list z dużą przykrością, jednak po prostu nie mogę się powstrzymać. Niestety, mam poważny zarzut do waszego czasopisma. Podajecie nierzetelne informacje. Już uzasadniam moje zdanie. Czytuję Computerworld regularnie i nie znalazłem ani jednej negatywnej opinii w temacie ZUS, Prokom i tego całego bałaganu.

rony przeciwprzepięciowej sieci elektrycznych firmy Dehn & Sohne. Ograniczniki przepięć BLITZDUCTOR CT do ochrony linii sygnałowych (AKP, telefonia analogowa i cyfrowa, tory sygnałowe), BLITZDUCTOR VTT do ochrony torów sygnałowych w rozproszonych systemach pomiarowych i sieciach LAN, NET PROTECTOR do ochrony systemów okablowania strukturalnego, ograniczniki do zabezpieczania torów antenowych, systemów telewizji kablowej.

Inventel

Zaprezentuje reduktory łączy abonenckich RŁA 64 do tworzenia sieci dostępowych, opartych na współpracy za pośrednictwem strumieni E1 i RŁA 240. Urządzenia mogą być dołączane do węzłów komutacyjnych na poziomie zakończeń abonenckich lub strumieniami E1 z sygnalizacją R2 albo V5.x. Umożliwiają dołączanie abonentów analogowych, realizację dostępów BRI i PRI oraz obsługę kanałów dzierżawionych 64 Kb.

RWT Telefony Polskie SA

Zademonstruje telefony stacjonarne, systemy wideokonferencyjne firmy VCON dla sieci ISDN, LAN i ATM, wśród nich rozwiązanie MediaConnect, umożliwiające transmisję z szybkością 384 Kb/s w sieci ISDN i 786 Kb/s w sieciach lokalnych. Urządzenie dostępowe CITAM do przesyłania dźwięku o wysokiej jakości, według rozwiązania firmy Controlware; końcowy terminal sieci ISDN firmy TELES.

Olicom

Olicom Poland zaprezentuje wiele przełączników do sieci w standardach Token Ring, Ethernet, Fast Ethernet, ATM, a także rozwiązania umożliwiające łączenie sieci heterogenicznych, wśród nich przełączniki dla sieci Token Ring CrossFire 8600 i 8650, dla Ethernet CrossFire 8710 i 8720, 8730, a także rozwiązania dla sieci ATM CrossFire 9200.

Sprint

Na stoisku firmy zobaczymy urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych z serii Wave i Access, stosowane w łączeniach typu punkt-punkt, punkt-wielopunkt. Kompleksowe rozwiązania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w sieciach: LAN, MAN, WAN, UTP, STP, FTP, FIBRE OPTIC, ATM, FR, FDDI, XDSL, SDH, PDH oraz w transmisji bezprzewodowej. Urządzenia do budowy systemów monitoringu telewizji kolorowej, czarno-białej, analogowej i cyfrowej, a także rejestracji w podczerwieni, światłowodowe sieci transmisji danych, miedziane sieci transmisji danych, specjalne wykonania systemów (Ex, Marine), zdalne sterowanie i zoom, rejestracja analogowa i cyfrowa.

Teletra-ConTrans

Przedstawi multiplekser kanałów cyfrowych TRW do transmisji danych o przepustowości 2-8 Mb/s, transmiter HDSL - 2 Mb/s, urządzenie światłowodowe OLE do transmisji danych na odległość 50-60 km, system abonencki PCM, używany do zwielokrotnienia łączy abonenckich.

Zakład Zespołów Elektronicznych Unicon

Zaprezentuje zestawy anten samochodowych i osprzęt antenowy; anteny przewoźne 27-960 MHz, anteny bazowe 74-470 MHz, anteny duplexowe na pasmo 74-86 MHz.

Zakład Zespołów Elektronicznych Unicon

Zaprezentuje zestawy anten samochodowych i osprzęt aawę dotychczasowych użytkowników.

Faktycznie jest tak, że dotąd każda nowa wersja Progressa (w tym v.9) jest "zgodna wstecz" - w szczególności w przypadku v.9 oznacza to, iż język Progress 4GL v.9 jest rozszerzeniem języka Progress 4GL v.8. Przejście na v.9 automatycznie otwiera wiele nowych możliwości, których nie było we wcześniejszych wersjach, np. możliwość stworzenia warstwy interfejsu w Javie albo bezpośredni dostęp do serwera w standardzie SQL92. Przeniesienie aplikacji napisanej w v.8 do v.9 składa się z 2 etapów:

- konwersji bazy danych z v.8 do v.9 (producent gwarantuje czas konwersji dla dowolnej bazy na dowolnej platformie poniżej 5 minut)

- rekompilacji aplikacji z v.8 do v.9; konieczność rekompilacji nie oznacza, że użytkownik końcowy musi mieć środowisko Progressa dla programisty (tzw. development) zawierające kompilator, wystarczy do tego zwykłe środowisko uruchomieniowe (tzw. run-time), pod warunkiem że aplikacja została dostarczona przez producenta w formie tzw. x-kodów, co jest normalną praktyką producentów ze względu na osadzanie tej samej aplikacji na wielu platformach operacyjnych (x-kody to zaszyfrowane odpowiednim programem wchodzącym w skład pakietu Progress Toolkit pliki źródłowe aplikacji).

W praktyce jednak przejście na nową wersję zwykle wykonuje producent aplikacji. Wynika to z zobowiązań i umów serwisowych.

Opisane przejście na v.9 nie oznacza, że taka aplikacja będzie wykorzystywała mechanizmy, które pojawiły się dopiero w wersji 9, choć obsługa operacji bazodanowych powinna być szybsza. Wykorzystanie nowych mechanizmów językowych (których nie było w v.8) wymaga oczywiście zmian w aplikacji. Tak jest na przykład w sytuacji, gdy aplikacja w v.8 była zbudowana z obiektów tzw. Progress SmartObjects. Aplikację taką można zrekompilować w v.9 i będzie działać. Natomiast v.9 oferuje zmodernizowaną technologię SmartObjects, stosującą nowe mechanizmy v.9. Przejście z "ósemkowej" technologii SmartObjects na "dziewiątkową" może być częściowo zautomatyzowane dostarczonym w v.9 programem konwertującym kod źródłowy obiektu Smart-Objects v.8 na nową postać w v.9. W tym sensie można mówić o niezgodności technologii SmartObjects. Dotyczy to jednak tylko aplikacji, które były tworzone z obiektów SmartObjects.

Marek Prokop

Progress Software Sp. z o.o.

Warszawa


TOP 200