Listy

Z dużym zainteresowaniem przystąpiłem do lektury wywiadu pt. 'Polityka przetargowa', zamieszczonego w nr 29 Computerworlda z dnia 17 sierpnia 1998 r. Wywiad ten przeprowadził redaktor Sławomir Kosieliński z radnym II kadencji Rady Miejskiej w Łodzi panem Adamem Jareckim.

Z dużym zainteresowaniem przystąpiłem do lektury wywiadu pt. 'Polityka przetargowa', zamieszczonego w nr 29 Computerworlda z dnia 17 sierpnia 1998 r. Wywiad ten przeprowadził redaktor Sławomir Kosieliński z radnym II kadencji Rady Miejskiej w Łodzi panem Adamem Jareckim.

Tygodnik Computerworld jest pismem opiniotwórczym dla szerokiego kręgu specjalistów i menedżerów, cenimy sobie więc zamieszczane w nim informacje o działaniach informatycznych w Urzędzie Miasta Łodzi. Niestety, ciężar gatunkowy tej publikacji daleko odbiegł od zagadnień merytorycznych, fachowych i ma charakter zbliżony do nieprofesjonalnej prasy codziennej. Skutkiem jest wiele nieścisłości, jakie zakradły się do przedstawionych informacji o projekcie MAGISTRAT 2000. Należy do nich wartość projektu, zaplanowana w kwocie ok. 11, a nie jak podał radny 13 mln zł. Trzeba przy tym zaznaczyć, że realizacja projektu rozłożona jest na kilka lat. Informacja o poszukiwaniu realizatorów projektu w drodze zamówień jest błędna.

Urząd Miasta Łodzi nigdy nie ogłaszał odrębnego przetargu na zarządzanie projektem MAGISTRAT 2000. Także pozostałe informacje dotyczące prowadzonych postępowań mogą wprowadzać w błąd czytelników pisma. Otóż w Polsce rynek usług konsultingowych w 1996 r. był bardzo skromny, co stanowiło o ograniczonej liczbie ofert. Przyjmując ofertę wspomagania Urzędu w analizie wykonalności systemu MAGISTRAT 2000, mieliśmy świadomość, że zaletą jej ceny jest wypożyczenie, a nie zakup oprogramowania, niezbędnego do wykonania zadania. Jako członkowi wielu komisji przetargowych, nie jest też mi znany fakt proponowania korzyści materialnych w zamian za wybór konkretnej oferty.

W realizowaniu tak poważnych kontraktów zawsze, zgodnie z obowiązującym prawem, stosujemy w Urzędzie Miasta Łodzi ustawę o zamówieniach publicznych, co w sposób oczywisty pozwala na racjonalną gospodarkę środkami publicznymi.

mgr inż. Adam Jan Kępa

dyrektor Biura Informatyki

Urzędu Miasta Łodzi

Raport systemy MRP II/ERP

W nawiązaniu do listu Joanny Bańkowskiej, wiceprezes CSBI SA, opublikowanego w nr 29 Computerworlda z 17 sierpnia 1998 r., chciałbym jasno stwierdzić, że Philips Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 45/49 nigdy nie udzielał zezwolenia na publiczne informowanie, iż jest jednym z partnerów CSBI SA. Dotyczy to również wskazywania na rodzaj i nazwę używanych przez Philips Polska produktów IT.

Tomasz Sobczyk

IT Manager

Philips Polska Sp. z o.o.

Warszawa

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200