Listy

Chcielibyśmy sprostować pewna nieścisłość zawartą w Raporcie Specjalnym poświęconym systemom i wdrożeniom MRP ('Raport Computerworld - Systemy informatyczne do wspomagania zarządzania produkcją i dystrybucją MRP II/ ERP', czerwiec 1998 r.). Zapewne przez pomyłkę firma ABB Dolmel została wskazana w rubryce 'referencje' firmy Ster-Projekt.

Chcielibyśmy sprostować pewna nieścisłość zawartą w Raporcie Specjalnym poświęconym systemom i wdrożeniom MRP ('Raport Computerworld - Systemy informatyczne do wspomagania zarządzania produkcją i dystrybucją MRP II/ ERP', czerwiec 1998 r.). Zapewne przez pomyłkę firma ABB Dolmel została wskazana w rubryce 'referencje' firmy Ster-Projekt.

ABB Dolmel Ltd. istotnie eksploatuje w pełni wdrożony pakiet Triton 3.1 firmy Baan, natomiast firma Ster-Projekt nigdy nie była w jakikolwiek sposób zaangażowana we wdrożenie. Proces ten był prowadzony wyłącznie wewnętrznymi zasobami firmy, praktycznie bez udziału żadnej firmy zewnętrznej (w tym czasie usługi takie nie były w Polsce dostępne).

Elżbieta Starakiewicz

kierownik Działu Doskonalenia Procesów

Paweł Drozd

b. koordynator wdrożenia systemu Triton

ABB Dolmel Ltd.

<hr size=1 noshade>

Jestem odpowiedzialny za IT w Philips CE Kwidzyn, gdzie od 2 lat użytkowany jest system MFG/Pro. Po przeczytaniu ostatniego Raportu Computerworld poświęconego systemom klasy MRP II/ERP mam mieszane uczucia.

Ze strony CSBI zostały pomylone wersje 8.5 z 8.6:

- nie ma obsługi JIT

- brak narzędzi do analiz księgowo-finansowych

- system płacowy nie nadaje się do użytku

- brak polskich dodatków do 8.6

- brak polskiej wersji 8.6; wersję polską innych systemów trudno nazwać polską

- brak polskiej dokumentacji do wszystkich wersji

- CSBI nie posiada żadnej metodologii wdrażania - QWIZARD nie jest tu narzędziem, pomaga jedynie przedsiębiorstwu zapanować nad własnymi procesami.

Poza tym podana referencja Philips Polska nie ma żadnej autoryzacji - użyta została nielegalnie. Wydaje mi się, iż powinniście bardziej kontrolować podawane informacje.

Marek Bania

Philips CE

Kwidzyń

Od redakcji:

Informacje zawarte w tabeli "Prezentacje firm" w Raporcie "Systemy informatyczne do wspomagania zarządzania produkcją i dystrybucją MRP II/ERP" zostały podane przez firmy i nie były przez redakcję weryfikowane. Weryfikacja taka jest praktycznie niemożliwa, zakładamy zatem w tym przypadku dobrą wolę firm.

Natomiast zgodnie z zasadami redagowania tego Raportu sprawdzamy informacje dotyczące oferowanych przez firmy pakietów.

Iwona D. Bartczak

Sprostowanie do Raportu Systemy MRP II

W Raporcie Computerworld "Systemy informatyczne do wspomagania zarządzania produkcją i dystrybucją MRP II/ERP", czerwiec 1998 r., ukazała się reklama Firmy .

Reklama ma formę wywiadu z dyrektorem generalnym firmy Exact Software Poland. Pierwsze pytanie "wywiadu" sugeruje, że został on przeprowadzony przez kogoś z redakcji Computerworld specjalnie na potrzeby Raportu.

Oświadczam, że ani ja, ani nikt inny z naszej redakcji nie uczestniczył w przygotowywaniu jakiejkolwiek reklamy, a zatem nie miał nic wspólnego z reklamą firmy Exact.

Iwona D. Bartczak

Informatyka w szkole

Przed nowoczesnością nawet nie należy próbować uciekać. Skoro otacza nas ona niemal z każdej strony, należy uczyć się umiejętnie ją wykorzystywać. W pewnym - jak sądzę wcale nie małym - zakresie zadanie to mogą wypełnić narzędzia informatyczne w szkole. Propozycja uruchomienia Narodowego Programu Informatyzacji Szkół, zaprezentowana przez Andrzeja Florczyka na łamach Computerworlda, jest w tym zakresie optymistyczna (CW nr 25/98). Niestety, przez koncepcję Programu nieustannie przewija się kwestia finansowa. Autor wszak składa i w tej kwestii propozycje, jednak wydaje mi się, że właśnie bariera finansowa jest najsłabszą stroną projektu.

Biorąc pod uwagę realia finansowe polskich szkół, powodzenie projektu wydaje się mało prawdopodobne. Ale próbować trzeba.

Mariusz Jaroś

Szczecin


TOP 200