Listy

Od wielu lat Światowe Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej podejmuje działania, zmierzające do upamiętnienia heroicznego wysiłku żołnierzy polskiego podziemia w okresie okupacji i wczesnych lat powojennych.

Konkurs na pomnik AK został rozstrzygnięty, udało się uzyskać wspaniałą jego lokalizację na tle gmachu Sejmu RP i obecnie trwa zbiórka pieniędzy na jego realizację.

Kosztem wielu wyrzeczeń żołnierze AK, mieszkający w Polsce i za granicą, zebrali sumę ok. 500 tys. zł, chociaż nie należą oni, w przeważającej części, do zamożnych warstw społecznych.

Uważamy, iż naszym obowiązkiem jest pomoc w doprowadzeniu tego dzieła do końca. Nasza firma podjęła się stworzenia oraz bieżącego prowadzenia witryny elektronicznej budowy pomnika AK, informującej o stanie zaawansowania prac oraz zebranych na ten cel środkach. Adres strony WWW jest następujący:http://www.rodan.pl/pomnik_ak

Naszym celem jest zaktywizowanie polskiego środowiska informatycznego i doprowadzenie do finału zbiórki środków finansowych, przeznaczonych na budowę pomnika.

Bardzo proszę o odwiedzenie strony WWW pomnika i możliwie najszersze poinformowanie naszego środowiska zawodowego o jej istnieniu.

Witold Staniszkis

prezes Rodan-System

Warszawa

Grafkom '98

Dyrekcja Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Bydgoszczy uprzejmie prosi o zamieszczenie na łamach Computerworlda informacji o organizowanym przez nas - a odbywającym się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej - VIII Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej "Grafkom '98".

Konkurs ten wśród młodzieży cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Świadczy o tym systematycznie wzrastająca w ciągu ostatnich trzech lat liczba zgłaszanych prac na etap eliminacyjny. Dzięki bogatej liście sponsorów, laureaci konkursu otrzymują cenne nagrody i wyróżnienia. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

ul. Gałczyńskiego 23

85-322 Bydgoszcz

tel. 79 11 22

mgr Elżbieta Paczkowska

zastępca dyrektora

Straszenie datą

Uprzejmie proszę o sprostowanie informacji zawartych w artykule "Straszenie datą" (nr 1 CW z 5 stycznia 1998 r.).

Pan Andrzej Pawlak jest wicedyrektorem Departamentu Łączności i Informatyki MSWiA. Departamentu Informatyki i Telekomunikacji - jak błędnie podano w artykule - nie ma w strukturze organizacyjnej MSWiA.

Zdanie: "Realizację programu działania możemy rozpocząć dopiero w połowie przyszłego roku" - zostało wypowiedziane przez dyrektora Andrzeja Pawlaka podczas udzielania wywiadu w grudniu 1997 r. i wtedy było prawdziwe. Cytat zamieszczony w artykule opublikowanym w styczniu 1998 r. zmienia rażąco sens wypowiedzi.

Tomasz Michałowski

naczelnik Wydziału Standardów i Analiz

Departamentu Łączności i Informatyki MSWiA

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200