Kto zatwierdzi system IACS?

System IACS nie podlega unijnemu audytowi, gdyż jest to zadanie strony polskiej.

System IACS nie podlega unijnemu audytowi, gdyż jest to zadanie strony polskiej.

Jeszcze do niedawna Aleksander Bentkowski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która odpowiada za przygotowanie systemu IACS, twierdził - tak jak zresztą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa - że powstające oprogramowanie musi zostać zatwierdzone przez unijnych audytorów.

Chociaż wciąż nie są znane kryteria akredytacji agencji płatniczej, w którą przemieni się ARiMR od 1 stycznia 2004 r., to niespodziewanie okazało się, że audyt nie obejmuje systemu informatycznego. Takie zapewnienie od strony unijnej uzyskał wiceminister rolnictwa Czesław Siekierski.

Od chwili rozpoczęcia prac nad systemem IACS obawiano się sytuacji, że unijni audytorzy, szukając jakiegokolwiek pretekstu, aby odmówić Polsce prawa do dopłat bezpośrednich, zgłoszą zastrzeżenia do zbudowanego za kilkadziesiąt milionów euro systemu. ARiMR wymusiła nawet na HP Polska, głównym wykonawcy, że zatrzyma 18% wynagrodzenia do czasu, aż system informatyczny uzyska unijną akceptację.

"ARiMR ogłosi przetarg zgodny z procedurami PHARE na audytora systemu informatycznego IACS" - zapowiada Wiesław Paluszyński, od niedawna pełnomocnik prezesa ARiMR ds. IACS. - "Natomiast samej Agencji nie minie unijny audyt pod kątem przestrzegania stosownych procedur agencji płatniczej". Kto w takim razie zatwierdzi system? Prawdopodobnie Ministerstwo Finansów, które generalnie nadzoruje sposób wydatkowania unijnych funduszy, ale również możliwa jest kontrola Ministerstwa Rolnictwa, które w unijnej nomenklaturze pełni funkcję jednostki nadzorującej nad obiema agencjami płatniczymi (drugą jest Agencja Rynku Rolnego). Te obie instytucje będą się zapewne posiłkować wynikami audytu opłacanego z Funduszu PHARE.

Wiesław Paluszyński jest przekonany, że główne moduły systemu IACS zostaną oddane zgodnie z harmonogramem do końca br. Dodatkowe oprogramowanie - moduł agencji płatniczej - HP przekaże do końca marca 2003 r. Wtedy zapewne rozpocznie się unijny audyt w Agencji.

Kryteria akredytacji

Akredytacja agencji płatniczej - w rozumieniu prawa unijnego - oznacza, że dany organ państwa członkowskiego lub kandydującego jest w stanie przestrzegać prawa wspólnotowego przy wydatkowaniu unijnych funduszy. Jednym z podstawowych kryteriów akredytacji jest sprawdzenie, czy status prawny agencji płatniczej jest zgodny z prawem krajowym i unijnym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200