Konsultanci na usługach Novella

Firma Novell Professional Services Poland rozpoczęła działalność. Zajmie się świadczeniem usług doradczych, prowadzeniem projektów i pomocą techniczną dla klientów Novella w Polsce i krajach nadbałtyckich.

Firma Professional Services Poland rozpoczęła działalność. Zajmie się świadczeniem usług doradczych, prowadzeniem projektów i pomocą techniczną dla klientów Novella w Polsce i krajach nadbałtyckich.

Konsultanci na usługach Novella

<b>Marcin Madey</b>, dyrektor NPSP

NPSP zaczyna działalność z pięcioosobowym zespołem, ale w ciągu roku ma się on podwoić. "Na razie to powinno wystarczyć" - mówi Marcin Madey, dyrektor NPSP. "To pesymistyczne założenia, mając na uwadze szybkie tempo rozwoju firmy NPS na Węgrzech" - zastrzega Jacek Pacholczyk, dyrektor Novella w naszym regionie. Novell Polska rozważała utworzenie filii węgierskiego NPS. Ostatecznie zdecydowano o powołaniu w Polsce niezależnego oddziału. Dotychczas Novell Polska praktycznie nie notowała przychodów z usług. Kontrakty usługowe były realizowane przez specjalistów firmy z innych krajów.

W korporacji od siedmiu lat działa jednostka Novell Consulting zatrudniająca prawie 5 tys. konsultantów. Jeszcze dłuższą tradycję ma przejęta w ubiegłym roku przez Novella firma doradcza Cambridge Technology. Marcin Madey twierdzi, że chociaż świadczone przez NPSP usługi nie będą związane wyłącznie z technologiami Novella, to o ich atrakcyjności ma decydować właśnie głęboka wiedza dotycząca rozwiązań macierzystej korporacji.


TOP 200