Internet Rzeczy: przygotuj firmę na nowe wyzwania

Wszystko wskazuje na to, że jednym z najważniejszych trendów kształtujących biznes w przyszłej dekadzie będzie upowszechnienie Internetu Rzeczy. Rewolucja już się zaczęła – jak twoja firma może się do niej przygotować?

Według analiz firmy Gartner liczba urządzeń podłączonych do internetu w 2020 roku przekroczy 26 mld. Sprawna komunikacja pomiędzy tak dużą liczbą urządzeń będzie wymagała od operatorów wydajnej sieci, zarówno stacjonarnej jak i mobilnej.

Niezbędne do funkcjonowania w nowej rzeczywistości staną się kompetencje z pogranicza teleinformatyki i mechatroniki: zarządzania systemami IT, programowania i konstruowania. Zmiana ta wykreuje nowe możliwości dla firm, które będą w stanie bardziej efektywnie zarządzać obiegiem informacji generowanych przez urządzenia i czujniki.

Zobacz również:

W jaki sposób przygotować organizację, jej procesy wewnętrzne i systemy IT na wyzwania związane z Internetem Rzeczy? Co zrobić, by osiągnąć korzyści? Zdaniem firm doradczych dostosowanie będzie wymagało działań w kilku obszarach: strategii przedsiębiorstwa, funkcjonowania i struktury działu informatyki, kultury organizacyjnej, a także bezpieczeństwa i nadzoru.

1. Strategia przedsiębiorstwa

Na obecnym etapie rozwoju Internetu Rzeczy oznacza to konieczność precyzyjnego rozpoznania nowych możliwości powstających dzięki niej i rozwój pilotażowych projektów służących ocenie jej potencjału. Na razie w kwestii innowacji eksperymentują globalne koncerny – wykorzystują go do lepszego lokowania produktów w fabryce oraz w zintegrowanym łańcuchu dostaw lub inwestują we współpracę ze szkołami wyższymi badającymi wpływ nowego trendu na biznes.

2. Model funkcjonowania działu informatyki

Wyzwaniem będzie przygotowanie istniejącej infrastruktury na nowe rozwiązania spowodowane koniecznością zmiany sposobu komunikacji. Zgodnie z przewidywaniami największych firm analitycznych IT, w ciągu najbliższych pięciu lat nawet 90% danych pochodzących z urządzeń połączonych Internetem Rzeczy będzie przetwarzanych w profesjonalnych centrach danych zewnętrznych dostawców. (źródło: „Internet of Things to Revolutionize the IT Department”, IDC 2014).

3. Sposób pracy i kultura organizacyjna firm

Podstawowym skutkiem upowszechnienia się Internetu Rzeczy stanie się dalsza automatyzacja, która zmieni sposób funkcjonowania firm i ich personelu. Przyczyni się to do przyspieszenia procesów podejmowania decyzji biznesowych. Część z nich będzie mogła być podejmowana w pełni automatycznie, na podstawie zdefiniowanych wcześniej parametrów.

Kwestią nieodległej przyszłości stanie się automatyczna produkcja lub spedycja towarów, których brak lub wyczerpujące się zapasy raportować będą czujniki znajdujące się w magazynie odbiorcy. Dzięki inteligentnym licznikom przekazującym dane o zużyciu mediów do systemów generujących faktury, zmieni się całkowicie system rozliczeń za energię elektryczną oraz ciepło.

Upowszechnienie Internetu Rzeczy zrewolucjonizuje także eksploatację maszyn i urządzeń. W ciągu kilku lat trend ten może doprowadzić do powstania całkowicie zautomatyzowanych fabryk, w których informacje z czujników będą sygnalizowały konieczność wymiany zużytych podzespołów. Automatyzacja doprowadzi do wyeliminowania prac związanych z nadzorem i utrzymaniem produkcji natomiast pracownicy zaczną działać w zespołach projektowych zorganizowanych podobnie jak już w dzisiaj działających branżach kreatywnych (media, internet, reklama itd.).

4. Bezpieczeństwo i nadzór

Internet Rzeczy to zupełnie nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa teleinformatycznego firm. Niezbędna stanie się konieczność bardziej szczelnej ochrony sieci w firmie. Działy bezpieczeństwa i firmy IT specjalizujące się w cyberochronie muszą przygotować się na wzrost zagrożenia atakami Denial of Service czyli przeciążaniem infrastruktury nagłym wzrostem zapytań. Może wzrosnąć także ryzyko włamań do aplikacji biznesowych poprzez systemy nadzorujące komunikację pomiędzy urządzeniami.

Czytaj więcej na temat trendów w biznesie.

Internet Rzeczy: przygotuj firmę na nowe wyzwania

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200