Gotowi do nowych zadań

Nie tylko zawód informatyka czy menedżera może otwierać atrakcyjne perspektywy zatrudnienia. Społeczeństwo informacyjne będzie potrzebowało chociażby specjalistów od górnictwa i hutnictwa.

Nie tylko zawód informatyka czy menedżera może otwierać atrakcyjne perspektywy zatrudnienia. Społeczeństwo informacyjne będzie potrzebowało chociażby specjalistów od górnictwa i hutnictwa.

Wielu futurologów ogłosiło już definitywny upadek typowych dla przemysłowego etapu rozwoju ludzkości dziedzin gospodarki. Kopalnie i huty miały stać się niewiele znaczącymi reliktami industrialnej przeszłości ziemskiej cywilizacji. Tymczasem coraz wyraźniej widać, że również współczesna, bazująca na technikach informacyjnych, cywilizacja nie będzie mogła się obyć bez prac z zakresu inżynierii górnictwa czy metalurgii. W wielu przypadkach dziedziny te będą odgrywały wręcz decydującą rolę w zapewnieniu pomyślnego rozwoju i stworzeniu dogodnych warunków życia przyszłego społeczeństwa.

Epoka węgla i stali być może już się skończyła. Nie znaczy to jednak, że przestało istnieć społeczne zapotrzebowanie na jej wytwory. Dzięki możliwości przemysłowej obróbki surowców czy produkcji towarów, a także odkryciom naukowym i wynalazkom technicznym ery przemysłowej w wielu dziedzinach poprawił się standard życia. Trudno sobie wyobrazić, byśmy mogli czy chcieli dzisiaj z tych osiągnięć dobrowolnie zrezygnować. Samolot czy samochód nie są już z pewnością sztandarowymi symbolami naszych czasów. Trudno sobie jednak wyobrazić bez nich sprawne funkcjonowanie współczesnych społeczeństw i prowadzenie działalności gospodarczej.

Zawód pilnie poszukiwany

Epoka komputera i informacji nie będzie mogła się obejść bez dawnego, przemysłowego zaplecza. W wielu przypadkach jest ono fundamentem powodzenia wielu podejmowanych działań. Infostrady, o czym często zapominamy, są nie tylko dziełem informatyków. Znaczący udział w ich tworzeniu ma chociażby inżynieria materiałowa. Sprawny przepływ informacji wymaga odpowiednich nośników fizycznych, a te mogą zostać wyprodukowane w zakładach przemysłowych na bazie wydobywanych z ziemi surowców naturalnych. Router nie składa się z bitów, do jego zbudowania potrzeba stali, miedzi, plastiku i krzemu.

Rozwój cywilizacyjny ma w gruncie rzeczy charakter ewolucyjny. Na bazie ludzkich osiągnięć i dokonań powstają następne. Chociaż mówi się o rewolucji przemysłowej, to wprowadzanie maszyn do produkcji odbywało się latami, stopniowo. Często o ich wykorzystaniu decydowały sprzyjające warunki rodem z poprzedniej rolniczej epoki, np. dostępność surowców włókienniczych w Anglii.

Epoka przemysłowa zmieniła sposób prowadzenia działalności rolniczej, ale jej nie wyeliminowała. Tak samo cywilizacja informacyjna zmienia charakter dawnych gałęzi przemysłu, ale nie rezygnuje z ich usług. Często wręcz nowe potrzeby cywilizacyjne mogą stać się stymulatorem intensywnego rozwoju spisanych przez niektórych na straty dziedzin gospodarki. Jedną z nich jest z pewnością metalurgia. Wiele wskazuje na to, że młodzi ludzie spore szanse kariery mogą mieć w zawodach inżynierskich związanych np. z hutnictwem. W obserwowanym od kilku lat na świecie wzroście produkcji stali metalurg może stać się jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów.

Symptomy tego zjawiska są już zauważalne w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. "Unowocześnienie przemysłu w krajach Unii Europejskiej spowodowało olbrzymi wzrost zapotrzebowania na kadrę inżynierską. W związku z tym nasz wydział jest zasypywany propozycjami współpracy z uczelniami europejskimi" - mówi dr inż. Marek Dziarmagowski z Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

Niemcy cierpią nie tylko na brak kadry informatycznej. Mają także o wiele mniej inżynierów metalurgów niż wynoszą potrzeby ich przemysłu. Kilka niemieckich uniwersytetów technicznych zwróciło się do AGH z propozycją wspólnego kształcenia poszukiwanych na niemieckim rynku pracy specjalistów.

Dwa lata temu przedstawiciele amerykańskiego koncernu General Electric szukali w krakowskiej uczelni inżynierów metalurgów do swojego biura projektowego zajmującego się pracą nad metalami do silników samolotowych.


TOP 200