Czy dyrektor BSA bije rodzinę?

Zaprzyjaźniony przedsiębiorca otrzymał od BSA formularz oświadczenia o posiadaniu wyłącznie legalnego oprogramowania oraz list, w którym Georg Herrnleben, Senior Director, pisze: "Niniejszym informujemy, iż pomimo wcześniejszej korespondencji (...) do dzisiaj nie otrzymaliśmy od Państwa kopii tego dokumentu. (...) Jeżeli nie otrzymamy oświadczenia, firma nie zostanie zakwalifikowana jako użytkownik legalnego oprogramowania (...). Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę na sankcje (...) pozbawienia wolności do lat 5".

Kuriozalność tego listu polega na tym, że zgodnie z polskim prawem nikt nie musi oświadczać, że nie jest przestępcą, dopóki nie zostaną mu postawione zarzuty. BSA albo tej zasady nie zna, albo świadomie ją łamie, gromadząc bazę przedsiębiorców i strasząc ich sankcją, mimo braku jakichkolwiek przesłanek. Odpowiedzmy mu więc w imieniu polskich przedsiębiorców!

Do: Georg Herrnleben, Senior Director, Business Software Alliance

Do tej pory nie otrzymaliśmy od Pana oświadczenia o powstrzymywaniu się od bicia najbliższych Panu osób. Prosimy o przeanalizowanie swojego zachowania, czy nie nosi ono znamion przemocy w rodzinie, usunięcie ewentualnych nieprawidłowości, a następnie potwierdzenie i odesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres Redakcji.

Zgodnie z Art 207 kk, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Według statystyk z roku 2007, przemocy w rodzinie doświadczyło 36% osób. W ponad 97% "portret typowego sprawcy" pokazuje mężczyznę w średnim i starszym wieku, charakteryzującego się "podejrzliwością i skłonnością do insynuacji", "nierozróżnianiem granicy między prawdą a kłamstwem" oraz "niezdolnością do wyciągania wniosków z przeszłych zdarzeń". Publicznie dostępne na Pański temat informacje (LinkedIn) oraz treść pisma, jakie przesyła Pan w imieniu Business Software Alliance, wskazują, że należy Pan do grupy wysokiego ryzyka.

Dlatego tak istotne jest, aby podpisał Pan i przesłał oświadczenie, że powstrzymuje się Pan od stosowania dręczenia swoich najbliższych. Przesłanie tego oświadczenie pozwoli uzupełnić wpisy w bazie danych potencjalnych sprawców przemocy domowej.

A jeśli powyższy list wzbudza Pana sprzeciw, bowiem nie stosuje Pan przemocy wobec bliskich i uważa Pan za niestosowne oświadczanie, że nie popełnia przestępstwa, to proszę uważać: ten list jest kalką pisma BSA z Pańskim podpisem, gdzie "łamanie prawa autorskiego" zastąpiono "przemocą w rodzinie".

Z poważaniem

Jakub Chabik

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200