Branża nadal atrakcyjna

"Moja firma jest sexy" - powiedział Stefan Widomski, wiceprezes Nokii, podczas 6. edycji Okrągłego Stołu tygodnika The Economist i Rządu RP, zapytany jak ocenia jej sytuację w Polsce. Czy to określenie można odnieść do całej branży ICT (Information and Communication Technologies)?

"Moja firma jest sexy" - powiedział Stefan Widomski, wiceprezes Nokii, podczas 6. edycji Okrągłego Stołu tygodnika The Economist i Rządu RP, zapytany jak ocenia jej sytuację w Polsce. Czy to określenie można odnieść do całej branży ICT (Information and Communication Technologies)?

Branża nadal atrakcyjna

Rynek ICT w Polsce, Czechach, Niemczech i Hiszpanii

Wskaźniki makroekonomiczne Polski nie napawają optymizmem. W roku 2001 PKB zwiększył się o 1,1%, podczas gdy rok wcześniej odnotowano 4-proc. wzrost. Prognozy na ten rok mówią o wzroście na poziomie 1,6%. Bezrobocie zbliża się do 20%. Maleją inwestycje zagraniczne - ich wartość spadła do 6 mld USD. Nie przekonują tłumaczenia, że poprzedni, wysoki poziom zawdzięczaliśmy prywatyzacji TP SA i inwestycjom Vivendi w Elektrim.

Analitycy, współpracujący z The Economist, opowiadają o międzynarodowych korporacjach, których centrale żądają od warszawskich, budapeszteńskich czy praskich oddziałów ograniczenia kosztów, ponieważ muszą przerzucić zyski tam, gdzie poniesiono większe straty. Mało pocieszające są informacje, że Europa Środkowa i Wschodnia lepiej sobie radzi z symptomami światowej dekoniunktury niż Azja czy Ameryka Łacińska.

W tej sytuacji prezesi firm teleinformatycznych, uczestniczący w obradach, mogliby zwinąć interes i przenieść się do Rosji, gdzie odnotowano 4,5-proc. wzrost PKB. Mówi się wręcz o boomie na rynku rosyjskim. Pytanie tylko, czy jest on oparty na zdrowych podstawach?

Życie w symbiozie

Zależność między PKB a inwestycjami informatycznymi nie podlega dyskusji. Według najnowszego raportu European Information Technology Observatory (EITO), udział wydatków na informatykę w PKB wynosi 2,1% w przypadku Polski, 2,3% - dla Europy Środkowej i Wschodniej, 3,8% - dla Europy Zachodniej.

W większości przedsiębiorstwa nie traktują spadku koniunktury, balansującej na krawędzi recesji, jako szansy na poprawę zarządzania za pomocą technologii tele- informatycznych. W takim razie, czy w Polsce jest jeszcze rynek dla firm ICT, które nie myślą o zawieszeniu działalności, czym zagroziły już zagraniczne koncerny farmaceutyczne, posądzone o zawyżanie marż? Grzegorz Rogaliński, dyrektor sprzedaży Oracle Polska, widzi szansę w integracji branż stalowej, energetycznej i kopalni węgla. Według rządowych planów, ma powstać holding Polskie Huty Stali, łącząc nie sprywatyzowane huty w duży organizm gospodarczy. Także w energetyce są tworzone zręby koncernów energetycznych. Zamiast kilkunastu spółek węglowych, na rynku mają zostać 3, 4 holdingi. Powodzenie tych przedsięwzięć - zdaniem Grzegorza Rogalińskiego - zależy w znacznym stopniu od sensownie przeprowadzonej informatyzacji.

Drugim kierunkiem strategicznym dla firm ICT staje się administracja publiczna. W USA ten sektor przynosi 40% przychodów Oracle, w Polsce - kilkanaście. Firmy oczekują, że wreszcie decydenci wykażą się konsekwencją i świadomością, do czego ma służyć informatyka. Od tego - ale również od stabilnego prawa - zależy sukces informatyzacji administracji publicznej. Skąd jednak administracja ma wziąć pieniądze na informatyzację?

EITO podaje, że wartość sektora pub-licznego ICT w krajach Unii Europejskiej wynosi 58,4 mld euro, z czego na informatyzację administracji przypada 28,4 mld euro (48%). Najwięcej na IT w administracji wydają Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Włochy. Za te pieniądze większość krajów UE umożliwiła przedsiębiorcom i obywatelom m.in. elektroniczne rozliczanie się z fiskusem, zakładanie firmy przez Internet oraz zgłoszenia celne.

Niestety, w Polsce jest wręcz niewykonalne policzenie, ile pieniędzy przeznaczono w budżecie na teleinformatykę w administracji. Uniemożliwia to niejasna ustawa budżetowa. Korzystając z obecności na konferencji Marka Belki, wicepremiera i ministra finansów, Andrzej Dopierała, prezes Hewlett-Packard Polska, próbował dowiedzieć się, czy rząd zamierza zająć się poprawą warunków inwestowania w informatykę. W odpowiedzi usłyszał, że są planowane zmiany w ustawie o finansach publicznych, ułatwiające prowadzenie wieloletnich inwestycji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200