Architektura wielowarstwowa

Po przeczytaniu wywiadu pt. "Magia Magica działa" z panami Eli Gonenem i ...Eysmontem (CW z 9 grudnia 1996) zaczęłam się zastanawiać, dlaczego dyrektor Magic Software Enterprise sprawia wrażenie, że nie zna właściwości produktów konkurencyjnych.

Po przeczytaniu wywiadu pt. "Magia Magica działa" z panami Eli Gonenem i ...Eysmontem (CW z 9 grudnia 1996) zaczęłam się zastanawiać, dlaczego dyrektor Magic Software Enterprise sprawia wrażenie, że nie zna właściwości produktów konkurencyjnych.

Stwierdzenie, że PowerBuilder tworzy aplikacje tylko z tzw. grubym klientem (całość przetwarzania odbywa się na stacji klienta) jest nieprawdziwe. Wielu producentów oprogramowania serwerów baz danych i narzędzi do tworzenia aplikacji klienckich przyjęło zasadę, że aplikacja kliencka jest odpowiedzialna za prezentację danych użytkownikowi i ich wstępną obróbkę, natomiast serwer zajmuje się przechowywaniem, uaktualnianiem i wyszukiwaniem informacji.

Komunikacja pomiędzy serwerem i klientem odbywa się za pomocą ogólnie przyjętego standardu - języka SQL. Nie można powiedzieć, że serwer nie zajmuje się przetwarzaniem danych. Co więcej, prawie wszystkie serwery dysponują procedurami wbudowanymi - czyli fragmentami programu wykonywanymi w serwerze baz danych. Wiele narzędzi (np. PowerBuilder) potrafi wykorzystać ten fakt. Ponadto takie narzędzie jak PowerBuilder potrafi zbudować aplikację, której obiekty będą rozproszone na wielu komputerach w sieci, tak iż możliwe jest zdalne uruchamianie metod obiektów, znajdujących się na innych maszynach. Możliwe jest zbudowanie aplikacji w wielowarstwowej architekturze klient/serwer. Mam nadzieję, że to wyjaśnienie usunie nieco magii z rynku narzędzi do budowania systemów w architekturze klient/serwer.


TOP 200