Apel do biegłych sądowych

W związku z nowo powstałą sytuacją na polu piractwa komputerowego w Polsce, spowodowaną dojściem do naszego kraju dostaw tanich, najnowszej generacji urządzeń do kopiowania CD WORM, w wyniku czego powstało w Polsce kilka wytwórni takich CD WORM, z ogromnymi ilościami nielegalnie kopiowanego oprogramowania, zachodzi potrzeba udzielenia pomocy policji w identyfikacji dowodów naruszenia przepisów Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.

W związku z nowo powstałą sytuacją na polu piractwa komputerowego w Polsce, spowodowaną dojściem do naszego kraju dostaw tanich, najnowszej generacji urządzeń do kopiowania CD WORM, w wyniku czego powstało w Polsce kilka wytwórni takich CD WORM, z ogromnymi ilościami nielegalnie kopiowanego oprogramowania, zachodzi potrzeba udzielenia pomocy policji w identyfikacji dowodów naruszenia przepisów Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.

Pomocy tej mogą udzielić tylko osoby z uprawnieniami biegłych sądowych z zakresu informatyki.

Osoby posiadające ww. uprawnienia i wyrażające gotowość do podjęcia się wykonania dla policji i prokuratury ekspertyz odnośnie legalności/nielegalności oprogramowania zidentyfikowanego na nośnikach i na dyskach komputerowych proszone są o zgłoszenie się do Biura Stowarzyszenia POLSKI RYNEK OPROGRAMOWANIA "PRO"/Agencja Ochrony Praw Autorskich Informatyki i Telekomunikacji ul. Żurawia 4A, 00-503 Warszawa, tel./fax (22) 693 54 55 czynny całą dobę, z podaniem imienia i nazwiska, adresu i nr tel./fax. Zgłoszenie może być dokonane także pocztą elektroniczną e-Mail: [email protected] Będzie utworzona lista biegłych, która zostanie udostępniona KG Policji do wykorzystania przy prowadzonych postępowaniach przygotowawczych. Biegli za swoje ekspertyzy będą wynagrodzeni przez komendy policji, zlecające wykonanie ekspertyzy.

<div align="right">Łączę wyrazy szacunku

Dr Roman Dolczewski

wiceprezes Stowarzyszenia POLSKI RYNEK OPROGRAMOWANIA "PRO" i dyrektor Agencji OPAIiT</div>


TOP 200