Adwokat przejętych

Don Top rozpoczął pracę w firmie Informix jako konsultant telefonicznej pomocy technicznej, a skończył jako wiceprezes. Po przejęciu firmy przez IBM nadal kieruje laboratorium programistycznym Informixa. Od dwóch miesięcy piastuje dość nietypowe stanowisko w dziale baz danych IBM - rzecznik klientów Informixa. Pod koniec września Don Top przyjechał z kilkudniową wizytą do Polski, by spotkać się z klientami i użytkownikami technologii Informix.

Don Top rozpoczął pracę w firmie Informix jako konsultant telefonicznej pomocy technicznej, a skończył jako wiceprezes. Po przejęciu firmy przez IBM nadal kieruje laboratorium programistycznym Informixa. Od dwóch miesięcy piastuje dość nietypowe stanowisko w dziale baz danych IBM - rzecznik klientów Informixa. Pod koniec września Don Top przyjechał z kilkudniową wizytą do Polski, by spotkać się z klientami i użytkownikami technologii Informix.

Adwokat przejętych

Don Top

Wiosną IBM przedstawił plany rozwoju baz danych, narzędzi i innych produktów Informixa. Czy uda się dotrzymać terminów?

Mamy pewne opóźnienie, ale myślę, że wyjdzie ono na dobre wszystkim zainteresowanym. Nie jesienią 2002 r., ale wiosną 2003 r. ukaże się najnowszy Informix Dynamic Server 9.40. Oprócz poprawy wydajności i skalowalności, wersja ta pozwoli na bezpieczniejsze przechowywanie danych m.in. przez ich szyfrowanie, będzie obsługiwać standard Unicode, a także lepiej współpracować z serwerem WebSphere. Za pośrednictwem bazy Informix można będzie sięgać do danych przechowywanych w bazach innych dostawców, w tym Oracle i Microsoft.

Również wiosną 2003 r. przedstawimy nową wersję środowiska Informix 4GL. Znajdzie się w niej wsparcie dla tabel tymczasowych i nowych typów danych. Funkcje umożliwiające tworzenie nowych aplikacji współpracujących z bazą DB2, przenoszenie aplikacji pomiędzy bazami Informix i DB2 oraz narzędzia do migracji danych pojawią się dopiero w trzecim lub czwartym kwartale 2003 r. Pod koniec przyszłego roku narzędzia Informix 4GL będą także wspierać XML.

Z czego wynikają opóźnienia?

Po części z faktu, że zgodnie z zapowiedziami staramy się rozpoznać, na ile możliwe jest umieszczenie języka Informix 4GL w środowisku Visual Age. Jeżeli to się powiedzie, a wiele na to wskazuje, to kod Informix 4GL byłby tłumaczony do Javy przez wbudowany kompilator. Umożliwiłoby to uruchamianie istniejących aplikacji Informix 4GL w środowisku serwera aplikacji IBM WebSphere - na dowolnej platformie, w powiązaniu z dowolną bazą danych. Wiemy, że ta ścieżka nie zadowala wszystkich, a zwłaszcza małych klientów Informixa, dlatego będziemy rozwijać nowe funkcje także pod kątem ich potrzeb.

IBM podkreślał, że z biegiem czasu obie platformy będą zbliżać się do siebie funkcjonalnie, by za kilka lat klientowi było obojętne, która baza obsługuje jego aplikacje. Jak to wygląda w praktyce?

Nie można oczekiwać, że ujednolicanie platform będzie polegać na przenoszeniu kodu. Chodzi raczej o wprowadzenie do obu baz równoważnych funkcji i zapewnienie kompatybilności narzędzi i middleware. W tym sensie IDS i DB2 zbliżają się do siebie, czerpiąc od siebie nawzajem.

W bazie Informix będzie można znaleźć coraz więcej funkcji znanych z DB2, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa, optymalizacji i wydajności, a także obsługi otwartych standardów. Wypada jednak wspomnieć, że późną jesienią ukaże się najnowsza wersja bazy DB2 8, w której znajdą się funkcje zaczerpnięte z baz Informixa, np. procedury odtwarzania serwera po awarii, partycjonowanie tabel, struktury analityczne z produktów Red Brick.

Czy wierzy Pan w słuszność kierunku przyjętego przez Microsoft i Software AG, które proponują zastąpienie tabel strukturami XML?

Nie wierzę, aby budowanie zupełnie nowej bazy oraz wszystkich towarzyszących jej narzędzi miało dziś sens - zarówno z punktu widzenia dostawców, jak i klientów.


TOP 200