25 lat Oracle Corporation - firma najbarwniejszego prezesa

Nad Wisłą coraz lepiej

Produkty Oracle'a mają praktyczną wartość dla klientów. Ci gotowi są za nie płacić niemałe kwoty, co pozwoliło firmie na zachowanie doskonałej kondycji finansowej, mimo recesji na rynku IT. Dotyczy to również Polski, gdzie w ub.r. Oracle'owi udało się osiągnąć ponad 20-proc. wzrost obrotów, zaś w 2002 r. planowane jest osiągnięcie kolejnego kilkunastoprocentowego wzrostu.

"Czasy są ciężkie. Na pewno nie uda się nam już powtórzyć sukcesów z lat 1998-2001, gdy z 30 mln USD obrotu udało się nam dojść do 270 mln USD. Największym zagrożeniem jest sytuacja, w której firmy stwierdzą, że nie warto inwestować w informatykę, jeśli inni tego nie robią" - podkreśla P. Piwowar. Około jednej czwartej przychodów pochodzi z sektora publicznego i ten obszar, zważywszy na trudności budżetowe, jest obecnie najbardziej zagrożony.

W Polsce ponad 80% przychodów Oracle uzyskuje ze sprzedaży licencji na oprogramowanie. "Nie warto konkurować z partnerami w usługach. Większość naszej sprzedaży jest realizowana właśnie za pośrednictwem polskich firm, które wdrażają systemy, wykorzystujące narzędzia Oracle'a" - wyjaśnia P. Piwowar. W innych krajach wygląda to inaczej, jednak generalnie Oracle stopniowo zaprzestaje działalności konsultingowej. Firma nie chce już sama prowadzić projektów, zatrudnieni w niej konsultanci powinni być raczej "ludźmi do wynajęcia" przez firmy partnerskie. Nie oznacza to jednak pełnego pokoju, konflikt widoczny jest bowiem na innej płaszczyźnie. Oracle chętnie promowałby własne specjalizowane aplikacje, partnerzy zaś - swoje rozwiązania korzystające z technologii Oracle'a.

W Polsce pracuje ok. 7 tys. osób wyszkolonych w zakresie administrowania i wdrażania systemów Oracle'a. Powstały 10 lat temu polski oddział firmy pod względem wyników finansowych jest na zaskakująco wysokim, piątym miejscu w Europie. "Zainteresowało to samego Ellisona, który powinien nas odwiedzić w tym roku" - mówi P. Piwowar. Według nieoficjalnych informacji, w program wizyty wpisano loty myśliwcem MIG-29...

Oracle krok po kroku
 • 1977 r. - Powstaje pierwsza inkarnacja firmy Oracle (początkowo jako Software Development Laboratories, później Rational Technologies, przejściowo nawet Intergalactic Tytanic Octopus Corporation, by w końcu przyjąć nazwę Oracle).

 • 1979 r. - Na rynek trafia pierwsza komercyjna aplikacja RDBMS (systemu zarządzania relacyjną bazą danych).

 • 1981 r. - Oracle wprowadza specjalizowane narzędzia do przygotowywania raportów, stanowiące podstawę do stworzenia SQL*Forms.

 • 1983 r. - System Oracle zostaje napisany na nowo w będącym wówczas nowością języku C. Pozwala to na osiągnięcie wieloplatformowości motoru bazy danych (co było warunkiem jego akceptacji przez jednego z pierwszych klientów - CIA).

 • 1984 r. - Do bazy Oracle'a wprowadzono mechanizm zapewnienia spójności odczytu danych (w trakcie udzielania odpowiedzi na zapytanie nie można modyfikować danych potrzebnych do udzielenia odpowiedzi).

 • System Oracle'a zostaje przeniesiony również na komputery PC (w wersji MS-DOS, z 640 Kb pamięci operacyjnej).

 • 1985 r. - Pojawia się piąta wersja RDBMS Oracle'a - jeden z pierwszych systemów działających w architekturze klient/serwer. Dodatkowo w wersji 5.1 wprowadzono rozwiązania do łączenia komputerów w klastry i możliwość rozproszonego zadawania zapytań (jedno zapytanie do danych znajdujących się na różnych serwerach).

 • 1986 r. - Oracle debiutuje na giełdzie, na dzień przed Microsoftem.

 • 1987 r. - Oracle tworzy dział rozwoju aplikacji. Wychodząc poza sferę narzędzi operacyjnych, zaczyna oferować gotowe produkty biznesowe, staje się największym producentem rozwiązań bazodanowych.

 • 1988 r. - Pojawia się szósta wersja systemu Oracle, w której po raz pierwszy wprowadzono możliwość blokowania na poziomie wiersza (a nie całej tabeli), co znacznie zwiększało efektywność działania tego RDBMS-u. Dodano również narzędzia do tworzenia kopii zapasowych w trybie online (bez przerywania pracy bazy danych, tzw. hot backup).

 • Powstaje język PL/SQL, czyli SQL rozszerzony o możliwości tworzenia procedur.

 • 1991 r. - Pakiet Oracle'a może działać w środowisku komputerów MPP (masowego przetwarzania równoległego).

 • 1992 r. - W wersji siódmej RDBMS Oracle'a wprowadzono m.in. mechanizm tzw. wyzwalaczy (triggers), czyli automatycznego uruchamiania procedur przy spełnieniu zdefiniowanych wcześniej warunków.

 • 1994 r. - Oracle wprowadza serwer mediów, czyli oprogramowanie do obsługi dużych zbiorów danych multimedialnych. Technologia ta zdecydowanie wyprzedzała zapotrzebowanie rynkowe.

 • 1995 r. - W RDBMS Oracle'a wbudowano mechanizmy obsługi hurtowni danych oraz równoległej obsługi zapytań w modelu SMP (symetrycznego przetwarzania wieloprocesorowego).

 • 1996 r. - Oracle wprowadza nowe narzędzia do analizy danych, np. Discoverer.

 • 1997 r. - Dostępna jest ósma wersja pakietu bazodanowego Oracle'a, w której dodano rozwiązania obiektowe (tzw. obiektowo-relacyjna baza danych) oraz sieciowe przetwarzanie danych z wykorzystaniem Internetu (co de facto oznaczało wycofywanie się z architektury klient/serwer). W wersji 8i znalazła się również wirtualna maszyna Javy, dzięki czemu SQL zintegrowano z Javą.

 • Pojawia się serwer aplikacji, udoskonalona warstwa pośrednia.

 • 1998 r. - Oracle wprowadza mechanizm obsługi metadanych z wykorzystaniem interfejsu CORBA.

 • Pojawia się oferta Business Online, usług hostingowych realizowanych poprzez WWW.

 • 1999 r. - W bazie zostało wbudowane pełne wsparcie dla XML (w tym możliwość używania XML i SQL w servletach Javy).

 • System bazy danych zostaje przeniesiony na Linuxa.

 • Oracle wraz z Fordem otwiera pierwszą wielką giełdę B2B (AutoXchange).

 • 2000 r. - W ofercie aplikacji zintegrowano 11 modułów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych procesów w biznesie elektronicznym.

 • Oracle wprowadza rozwiązania ERP i CRM.

 • 2001 r. - Klienci otrzymują Oracle 9i, złożony z bazy danych, serwera aplikacji i narzędzi projektowych.

 • Pojawia się Clikstream Intelligence, narzędzie do analizowania pracy serwisów WWW.


 • TOP 200