Biblioteka IT

Twoje centrum wiedzy o rozwiązaniach IT. Szczegółowe specyfikacje, case study, prezentacje. Zdobądź informacje dzięki którym podejmiesz właściwe decyzje. Pobierz dokumenty typu whitepaper, raporty, obejrzyj webcasty.

Bezpieczeństwo w chmurze 2021: Najnowsze trendy i obserwacje Ochrona zasobów chmurowych nadal pozostaje jednym z głównych tematów w 2021 roku. Dlatego firmy Fortinet oraz Cybersecurity Insiders postanowiły przeprowadzić badanie wśród specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa z całego świata, pracujących we wszystkich branżach. Ich spostrzeżenia zostały zebrane w nowym raporcie „2021 Cloud Security Report”, w którym ponad 500 osób – od kierowników technicznych po menedżerów i ekspertów – przedstawia swoje obserwacje dotyczące bezpieczeństwa w chmurze, sposoby wykorzystania tego typu zasobów przez ich firmy oraz najważniejsze najlepsze praktyki. Zróżnicowany cyfrowy krajobraz oraz rola bezpieczeństwa w chmurze Przede wszystkim, co zresztą nie jest zaskakujące, przedsiębiorstwa nie ustają we wdrażaniu rozwiązań chmurowych w celu realizacji kluczowych założeń biznesowych. Trend ten w najbliższym czasie nie ulegnie raczej spowolnieniu. Raport wskazuje, że w chmurze ponad połowę swoich zadań obliczeniowych wykonuje 33% firm, a liczba ta wzrośnie do 56% w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy. Popularne stają się także środowiska wielochmurowe – przedsiębiorstwa obierają je jako element swojej strategii lub po prostu zaczynają korzystać z nich w wyniku naturalnej ewolucji biznesowej. Większość firm realizuje strategię hybrydową lub wielochmurową (71%). Czynią to ze względu na możliwość integracji wielu usług, zapewnienia skalowalności lub ciągłości działalności. 76% podmiotów korzysta z usług dwóch lub więcej dostawców w chmurze. Ale nie oznacza to, że rozwiązania wdrażane w siedzibie przedsiębiorstw odeszły do lamusa – nadal stanowią ponad jedną trzecią wdrożeń. Oznacza to jednak, że firmy działają obecnie w rozszerzonym i zróżnicowanym cyfrowym świecie. Infrastruktura pełna wyrafinowanych zagrożeń Uwzględniając rosnącą liczbę źródeł, skąd może nadejść atak, nie jest zaskoczeniem, że bezpieczeństwo pozostaje przedmiotem uwagi. Praktycznie wszyscy respondenci wskazali, że są umiarkowanie zaniepokojeni kwestią ochrony zasobów w chmurach publicznych, a prawie jedna trzecia jest bardzo zaniepokojona. Mimo to, na czele listy zagrożeń dla bezpieczeństwa chmury nie znalazła się działalność cyberprzestępców, a błędy popełnione podczas konfigurowania narzędzi ochronnych – tak twierdzi 67% specjalistów. Złożoność zarządzania środowiskami wielochmurowymi wyraźnie zwiększa to, co już stanowi wyzwanie. 78% ankietowanych uznałoby za pomocne lub niezwykle pomocne posiadanie jednej platformy zabezpieczającej zasoby chmurowe, zapewniającej jeden pulpit administracyjny, umożliwiający jednocześnie konfigurowanie reguł polityki w celu zagwarantowania spójnej i kompleksowej ochrony danych w różnych środowiskach chmurowych. Jednocześnie, specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa działają w warunkach ograniczonego budżetu, a koszty inwestycji są dla nich podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o wyborze rozwiązania ochronnego. Wygląda na to, że zarządy niektórych przedsiębiorstw mogą jeszcze nie rozumieć, iż osiągnięcie celów biznesowych za pomocą chmury jest niemożliwe bez zagwarantowania bezpieczeństwa w tym środowisku. Złożoność chmury pokonana dzięki strategii ochronnej Stawienie czoła wyzwaniom przedstawionym w raporcie „2021 Cloud Security Report” wymaga przyjęcia strategii, której elementem jest przeciwdziałanie złożoności środowisk chmurowych. Firmy bowiem wciąż korzystają z różnorodnych zestawów narzędzi zapewniających zróżnicowany sposób kontroli i poziom zabezpieczenia, specyficzny dla każdej z platform chmurowych. Portfolio Adaptive Cloud Security firmy Fortinet zapewnia przedsiębiorstwom możliwość wyeliminowania tak dużego poziomu złożoności środowisk chmurowych. Głęboko zintegrowane, natywne rozwiązania ochronne zapewniają spójny wgląd w stan pracy środowiska, zabezpieczają je, a także umożliwiają sprawowanie kontroli zgodnie ze spójnymi regułami polityki w środowiskach wielochmurowych i hybrydowych. Te wspólne ramy nie tylko zapewniają jednolity poziom bezpieczeństwa, ale również upraszczają cyberobronę, raportowanie zgodności z regulacjami i współużytkowanie danych. Zespoły mogą swobodnie korzystać z dowolnej platformy chmurowej, która odpowiada ich konkretnym potrzebom, mając pewność, że ich dane i aplikacje będą bezpieczne, odporne i łatwo dostępne. Chmura jest obecnie krytycznym elementem cyfrowego środowiska w większości firm, a często także kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie sukcesu w przyszłości. Dopasowanie strategii bezpieczeństwa do strategii biznesowej jest kluczem do zagwarantowania, że przyszłości tej zawsze będzie można zaufać.
Bezpieczny świat systemów ERP Cyfryzacja przedsiębiorstw często oznacza inwestycje w systemy klasy ERP, zdolne zarządzać i usprawniać procesy przedsiębiorstwa. To dzięki ERP organizacje lepiej mogą podejmować decyzje biznesowe, mieć pełny wgląd w łańcuch dostaw, operować danymi o i od klientów i partnerów. Technologia się zmienia, systemy ERP działają więc nie tylko w tradycyjnej infrastrukturze, ale też w chmurze, chmurach, środowiskach mieszanych - hybrydowych. Radykalnie zmieniła się więc powierzchnia ataku na cyfrowe zasoby przedsiębiorstw. Oznacza to jedno – nowe podejście do kwestii bezpieczeństwa, które jest odpowiedzią na aktualne wyzwania cyfrowego świata, regulacje i wymogi. Przed takim wyzwaniem stają dziś producenci systemów ERP i użytkownicy takich systemów. Światowy lider w tej dziedzinie, firma SAP cały czas zmienia swój sposób świadczenia usług. Do 2027 roku organizacje korzystające z aplikacji tego dostawcy będą musieli przekonwertować swoje systemy SAP na SAP S/4HANA. Pełne przejście do chmury otworzy nowe możliwości dla firm i jednocześnie zwiększy powierzchnie potencjalnych ataków. Czy firmy mogą się przygotować do tych zmian? White Paper „Fortinet Security Solutions for SAP S/4HANA. Securing the Intelligent Enterprise” przynosi wiele odpowiedzi na tak ważny temat jak bezpieczeństwo firmowych systemów i aplikacji. Dedykowane rozwiązania Fortinet – światowego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa – dla systemów SAP są odpowiedzią na wszystkie wektory ataków. Fortinet wykorzystuje swoją rozległą wiedzę o zagrożeniach, bogate portfolio oraz najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), aby zapewnić bezpieczeństwo w środowisku SAP. Dzięki Fortinet organizacje wykorzystujące systemy SAP mogą skutecznie chronić dane generowane przez urządzenia brzegowe, systemy punktów końcowych, użytkowników, sztuczną inteligencję, aplikacje, bazy danych, systemy innych firm w środowiskach wielochmurowych i w siedzibach. Jakie rozwiązania Fortinet najlepiej ochronią ataki? Jakie są najczęstsze wektory ataków w systemie SAP? Co z portfolio Fortinet wybrać do zabezpieczenia systemów SAP w zależności od dostawcy chmury publicznej, gdzie znajduje się system? Wreszcie – jakie najlepsze praktyki rekomenduje Fortinet dla specjalistów zaangażowanych w projektowanie, wdrażanie i zabezpieczanie systemów SAP.