Biblioteka IT

Twoje centrum wiedzy o rozwiązaniach IT. Szczegółowe specyfikacje, case study, prezentacje. Zdobądź informacje dzięki którym podejmiesz właściwe decyzje. Pobierz dokumenty typu whitepaper, raporty, obejrzyj webcasty.

Sieci definiowane programowo w polskich firmach Cyfrowa transformacja biznesu przyśpiesza i przed koniecznością automatyzacji procesów nie ma ucieczki. Jedną ze składowych tego trendu są sieci definiowane programowo. Platformy te umożliwiają wgląd w całą sieć firmową oraz zarządzanie nią z poziomu jednej konsoli, dzięki czemu administratorzy nie muszą za każdym razem powtarzać manualnych operacji na kolejnych elementach infrastruktury sprzętowej. Redakcja „Computerworlda” postanowiła sprawdzić, jaki stosunek do rozwiązań Software Defined Networks mają polskie przedsiębiorstwa. W tym celu przeprowadziliśmy badanie redakcyjne „Sieci definiowane programowo w korporacyjnych środowiskach IT”. Jak wynika z badania, 80% ankietowanych zauważa problemy w zarządzaniu siecią komputerową, przy czym to nie niska wydajność i skomplikowana obsługa, ale problemy kadrowe okazują się największym wyzwaniem dla menedżerów IT. 47% respondentów wskazuje braki kadrowe i kompetencyjne jako największe wyzwanie w zapewnieniu stabilności oraz ciągłości działania sieci, podczas gdy 49% uważa konieczność przeszkolenia pracowników jako najistotniejszą barierę związaną z wdrożeniem SDN/SD-WAN. Inne kwestie, jakie poruszamy w raporcie, to: • Wyzwania i problemy w zarządzaniu siecią komputerową, • Elementy środowiska sieciowego wykorzystywane w firmach, • Adaptacja rozwiązań sieciowych w chmurze publicznej, • Plany inwestycyjne w obszarze środowiska sieciowego, • Adaptacja rozwiązań SDN w firmach obecnych na polskim rynku, • Korzyści i problemy związane z wdrożeniami SDN – obawy menedżerów, • Problem uzależnienia od dostawcy w rozwiązaniach przeznaczonych dla sieci komputerowych. Zapraszamy do lektury!
Spójność technologiczna: Najlepsze serwery + oprogramowanie Rozsądny wybór dwóch podstawowych składników infrastruktury informatycznej, czyli serwerów i sieciowego systemu operacyjnego jest zadaniem trudnym, pracochłonnym i dość skomplikowanym. Duża liczba czynników czysto technicznych oraz biznesowych, które trzeba uwzględnić, a także zmienność w czasie tych ostatnich nie ułatwiają zadania. Co do zasady, końcowy efekt musi dać rozwiązanie, które jest optymalne przynajmniej pod względem: - kosztów, - niezawodności, - elastyczności w wykorzystaniu zasobów dyskowych, - płynnego wykorzystania mocy obliczeniowej, - skalowalności całego rozwiązania, - niskiego łącznego kosztu posiadania. Podejmowane decyzje muszą uwzględniać także przewidywany rozwój technologii informatycznych oraz zmiany sposobu wykorzystania serwerów w przyszłości. Mogą się pojawić nowe opcje wyborów dotyczących architektury, modularności, środowisk operacyjnych, oprogramowania i usług chmurowych. Mając przed sobą wybór platformy serwerowej oraz sieciowego systemu operacyjnego trzeba także pamiętać, że kluczową rolę w uzyskaniu odpowiedniego efektu końcowego gra ich wzajemne współdziałanie i stopień wykorzystania możliwości obu składników. Na światowym, jak i na polskim rynku, liderem wśród dostawców serwerów dla biznesu jest już od wielu lat HPE. W zależności od wielkości firmy oraz potrzeb informacyjnych i usług, zawsze można dobrać odpowiedni model serwera z linii ProLiant oraz edycję systemu Windows Server 2016 tak, aby zapewnić najwyższą wydajność i efektywność pracy. Poznaj synergię doskonałą. Zapraszamy do lektury!