W najnowszej edycji badania i konkursu statuetkę oraz tytuł „Najlepszego pracodawcy w IT w Polsce” 2019/2020 zdobyła firma Britenet. Kolejne miejsca zajęły Lingaro i DataArt Poland.

 
W tym roku najlepsze wyniki uzyskały firmy Britenet, Lingaro i DataArt Poland, które osiągnęły odpowiednio 103, 98 i 97 punktów według indeksu TRI*M.

Z analizy uzyskanych danych wynika, że pracownicy laureata tegorocznej edycji, firmy Britenet, doceniają przede wszystkim dobrą i przyjazną atmosferę w firmie i są zadowoleni ze współpracy zarówno z kolegami z działu, jak i bezpośrednimi przełożonymi. Mają poczucie zachowania równowagi między pracą zawodową, a życiem prywatnym. Wierzą też w jakość oferowanych przez Britenet usług i mają przekonanie o dobrej renomie firmy na rynku.

Natomiast pracownicy Lingaro są dumni z możliwości dostępu do najnowszych technologii, który zapewnia im firma. Są zadowoleni z relacji ze współpracownikami oraz ze wsparcia przełożonych w codziennej pracy. Mają też poczucie pewności zatrudnienia.

Z kolei pracownicy DataArt Poland czują, że są obciążeni pracą we właściwym stopniu, a zakres obowiązków jest dla nich jasny. Wysoko oceniają przyjęte w firmie standardy i procedury zapewniające komfort pracy. Są zadowoleni z efektywności pracy w zespołach i dostępności przełożonych w przypadkach, gdy pojawiają się jakieś problemy.

Jury konkursu, zgodnie z jego regulaminem, przyznało także wyróżnienia firmom, które wzięły udział w badaniu co najmniej trzeci raz z rzędu, bo jak dowodzą wskaźniki satysfakcji, oznacza to, że starają się one podnosić jakość środowiska pracy i dbają o pracowników, regularnie badając ich motywację i zaangażowanie.

W tym roku takie wyróżnienia przyznano firmom Espersen, ING Tech Poland i KMD Poland.

Jak wynika z badania, pracownicy firmy Espersen są bardzo zadowoleni ze współpracy z kolegami i koleżankami z działu. Doceniają otwartość i uczciwość członków zespołu w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Cenią sobie możliwość pracy przy ciekawych projektach.

Pracownicy ING Tech Poland pozytywnie oceniają klimat i relacje panujące w firmie. Mają poczucie, że uczestniczą w ciekawych projektach, ze wsparciem najnowszych technologii w codziennej pracy. ING Tech Poland to dla nich prestiżowy i uznawany na rynku pracodawca.

Wyróżnienie uzyskała też firma KMD Poland, która od lat zabiega o wysoki poziom satysfakcji i motywacji swoich pracowników, regularnie biorąc udział w badaniach AudIT. Osoby zatrudnione w firmie doceniają otwartość i uczciwość współpracowników zespołu oraz efektywną współpracę z innymi konsultantami w ramach realizowanych projektów.

Wręczenie nagród odbyło się w trakcie konferencji „Computerworld” Zarządzanie Zespołami IT 2020.

Należy pogratulować firmom, które zwyciężyły w konkursie, bo uzyskane przez nie wyniki są obiektywnym potwierdzeniem dobrej organizacji i wysokiego poziomu dbałości o pracowników. Warto jednak podkreślić, że już sam udział w badaniu oznacza, że dana firma jest zainteresowana poprawą warunków pracy i zwiększeniem jej atrakcyjności dla pracowników IT i potencjalnych kandydatów.

Dla kogo jest AudIT?

AudIT jest skierowany do firm, które mają rozbudowane struktury IT, są na etapie rekrutacji pracowników do zespołów IT, chcą uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków pracy w firmie i porównać je z wynikami uzyskanymi przez innych uczestników badania.

Każda z firm biorących udział w badaniu otrzymuje indywidualny raport, który dostarcza wiedzy miedzy innymi o sposobach i możliwościach:

  • obniżenia rotacji pracowników w dziale IT,
  • zwiększenia poziomu zaangażowania i efektywności zespołu,
  • optymalizacji kosztów i podniesienia efektywności procesów rekrutacyjnych,
  • zwiększenia konkurencyjności firmy jako pracodawcy

Metodyka badania

AudIT zapewnia, że dane pracowników, struktura organizacji i wyniki objęte są tajemnicą, a uzyskane informacje wykorzystuje się tylko w ogólnych zestawieniach. Metodyka bazuje na sprawdzonych narzędziach i gwarantuje porównywalność wyników uzyskanych w różnych firmach.

W badaniu wykorzystywana jest anonimowa, dostępna online ankieta, która zawiera ok. 30 pytań. Jej wyniki są analizowane przy wykorzystaniu metodyki stosującej jednoliczbowy wskaźnik Index TRI*M, typologię pracowników ze względu na motywację i satysfakcję oraz macierz TRI*M, czyli pogłębioną analizę czynników wpływających na satysfakcję pracowników (macierz pozwala na priorytetyzację działań w firmie pod kątem koniecznych zmian).