6 zasad dobrej współpracy z dostawcą usług IT

Jak ograniczyć do minimum ryzyko ewentualnych konfliktów i nieporozumień w kontrakcie outsourcingowym?

Kontrakt outsourcingowy, jak każdy długotrwały i „obarczony ryzykiem związek”, jest realizowany w sposób daleki od harmonii. I zawsze generuje sytuacje, które wymagają rozstrzygnięcia. Przygotowując się do podpisania umowy z dostawcą usług, zwłaszcza tak istotnych, jak utrzymanie i rozwój infrastruktury teleinformatycznej, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad.

Pobierz bezpłatny materiał i dowiedz się na co zwrócić uwagę przed podpisaniem wiążących umów!