Tagi: Państwo 2.0 2017


Ochronić dane firmy

Ochronić dane firmy

Należy stale mówić i uczulać organizacje na problem wycieku informacji. Również dlatego, że w wielu przypadkach ataki na systemy są przypuszczane z wewnątrz firmy.

To ludzie budują bezpieczeństwo IT

To ludzie budują bezpieczeństwo IT

Toczy się prawdziwa walka, globalne wydatki w dziedzinie bezpieczeństwa IT w ostatnich 8 latach wyniosły 300 mld USD, na najbliższe 4 kwota będzie znacznie większa.

E-transformacja tylko z obywatelami

E-transformacja tylko z obywatelami

W ciągu dwóch ostatnich lat Polska wykonała ogromny skok w rankingu oceniającym poziom narzędzi umożliwiającym obywatelom e-uczestnictwo w tworzeniu publicznej przestrzeni IT.

Gotowi na GDPR?

Gotowi na GDPR?

Jakie zmiany w firmach wymusi rozporządzenie GDPR i jak uchronić swoją organizację przed dotkliwymi karami?

Po pierwsze, służyć

Po pierwsze, służyć

Transformację cyfrową coraz częściej określa się jako kolejna falę rozwoju cywilizacyjnego. By spełniała swoją właściwą rolę, musi być działaniem kierowanym od organizacji do...

Słabe ogniwa łańcucha

Słabe ogniwa łańcucha

Niewielu przedsiębiorców ale również i pracowników administracji publicznej zdaje sobie sprawę, że firmowa drukarka może stać się furtką do danych organizacji. Ataki na urządzenia końcowe...

Cyfryzacja ma służyć obywatelom

Cyfryzacja ma służyć obywatelom

Sprawne państwo i sprawna administracja ma budować jakość i zaufanie obywateli do państwa. A budowa nowoczesnej administracji musi opierać się na cyfryzacji rozwiązań.

Architektura korporacyjna polskiego sektora opieki zdrowotnej

Architektura korporacyjna polskiego sektora opieki zdrowotnej

Marcin Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, omówił podczas konferencji Computerworld "Państwo 2.0" status prac nad kluczowymi projektami ICT w sektorze zdrowia...

Czy nastąpi przełom w informatyzacji służby zdrowia

Czy nastąpi przełom w informatyzacji służby zdrowia

Jakie projekty zostaną zrealizowane, jakie są bariery hamujące wdrożenia i perspektywa wykorzystania nowych technologii w polskiej służbie zdrowia, to główne pytania na które próbowali...

Polska energetyka na rozdrożu

Polska energetyka na rozdrożu

Andrzej Piotrowski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, przywołał Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, wedle której „jednym z najważniejszych wyzwań rozwojowych Polski jest zapewnienie...

Zobacz więcej