powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Computerworld

Zobacz cały rocznik Computerworld: 2001

Wydanie Raport Top 200 - 2000, 28 maja 2001
Raport Top 200 - 2000 Computerworld nr Raport Top 200 - 2000
Top 200

Jak pracuje kapitał w sektorze IT?

Większość firm informatycznych traktuje swoją rolę na rynku jako rolę dilera czy handlowca, nie dostrzegając potencjału innowacyjności, tkwiącego w produktach informacyjnych i lu Czytaj więcej »

Krok do przodu, krok do tyłu

Lokując pieniądze w akcje krajowych firm teleinformatycznych w 2000 roku, częściej można było zarobić niż stracić. Niespodziewane "ochłodzenie" przyniósł początek roku 2001. Czytaj więcej »

Ucieczka od wygodnych przyzwyczajeń

Nigdy dotąd menedżerowie tak źle nie oceniali koniunktury jak w roku 2000, ale też nigdy nie nauczyli się tak wiele z dziedziny zarządzania biznesem. Czytaj więcej »

Obrona przed recesją - skuteczna, lecz kosztowna

Sprawdził się gorszy ze scenariuszy przewidywanych przez nas dwa lata temu: długotrwała recesja gospodarki w końcu dosięgła sektor teleinformatyczny. Czytaj więcej »

Pouczająca lekcja zarządzania

Recesja gospodarcza działa na przedsiębiorstwa jak filtr, który uwydatnia różnice między mocnymi a słabymi firmami. Czytaj więcej »

Zdolności na eksport

W roku 2000 nie przybyło wielu nowych eksporterów usług i produktów informatycznych, ale niektórzy z istniejących od dawna osiągnęli nawet 140% wzrost przychodu z eksportu. Czytaj więcej »

W poszukiwaniu wartości dodanej

W ubiegłym roku dystrybutorzy produktów informatycznych stanęli przed dylematem: czy rozszerzyć zakres swojej oferty, czy raczej poszukać wsparcia kapitałowego Czytaj więcej »

Dostęp mało dostępny

Wśród firm, które można określić przymiotnikiem ''internetowe'', najdłuższą obecnością na rynku mogą się pochwalić te, które zajmują się świadczeniem usług dostępowych do sieci. Czytaj więcej »

Zadrukowany świat

Po okresie dynamicznego wzrostu w poprzednich latach, w roku 2000 sprzedaż drukarek zwiększyła się jedynie o około 11%. Czy ten rok będzie lepszy ? Czytaj więcej »

Integracja i Internet

Firmy szkoleniowe coraz poważniej myślą o rozszerzeniu swojej działalności. Największe wzbogacają ofertę w usługi integratorskie i kursy przez Internet. Czytaj więcej »

Od razu na wielkiej scenie

Ze Zbigniewem Łapińskim, analitykiem Deutsche Bank, rozmawia Iwona D. Bartczak. Czytaj więcej »

Polityka, inwestycje, kasa

Telekomunikacja Polska SA - główny rozgrywający na polskim rynku telekomunikacyjnym - zamierza walczyć z konkurencją i utrzymać 80-proc. udział w rynku telefonii stacjonarnej. Czytaj więcej »

Optymizm na kartki

Dane o stanie finansowym państwa na koniec 2000 r. świdczą o zadowalającym wzroście gospodarki, jednak większość przedsiębiorstwnie przejawia nawet umiarkowanego optymizmu. Czytaj więcej »

Budzenie olbrzyma

Setki firm mają zamiar żyć w Polsce dzięki usługom i sprzedaży przez Internet, ale zaledwie dwie dziesiątki mają wyobrażenie, komu i z jakiego powodu są potrzebne. Czytaj więcej »

Kroniki roku 2000

Rok 2000 potwierdził, jak bardzo szkodliwa jest fascynacja technologią. Potwierdził także, jak bardzo zdrowa jest wiara w sprawdzone od wieków zasady prowadzenia biznesu. Czytaj więcej »

Kaganek na nowo

Większość przedstawicieli branży informatycznej w Polsce nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że mogłaby być najważniejszym motorem zmian społecznych i gospodarczych. Czytaj więcej »

Jedni drugich nie cenią

Trudności z wykorzystaniem możliwości V Programu Ramowego Unii Europejskiej pokazały, jak duży rozziew istnieje między działalnością naukową a życiem gospodarczym w Polsce. Czytaj więcej »

Kupić czy wydzierżawić

Za sprawą nowych regulacji prawnych wydawało się, że leasing stanie się popularniejszą formą finansowania zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania. Czytaj więcej »

Paradygmat pisany przez klienta

Dziś w branży wyrobów szybko rotujących nie wystarcza już klasyczny system ERP. Pożądana jest integracja tzw. miejsca kontraktu z klientem i systemów wspomagających biznes. Czytaj więcej »

Energetyka w potrzebie

Przedsiębiorstwa produkujące i dystrybuujące energię zostały wyrwane przez nowe prawo ze stanu beztroski i poddane działaniu rynku. Czytaj więcej »

Na pasku wielkich producentów

Wielcy producenci samochodów, walcząc o klienta z coraz większą determinacją, swoich poddostawców terroryzują wyśrubowanymi wymogami jakościowymi i finansowymi. Czytaj więcej »

Worek sprzeczności

Firmy informatyczne traktują branżę farmaceutyczną z odrobiną zasłużonego cynizmu, ale doceniają jej potencjał rozwojowy, a zatem inwestycji informatycznych. Czytaj więcej »

Braterstwo biznesów

Dla małego i średniego przedsiębiorstwa, w dowolnym miejscu Polski, wielka firma informatyczna nie jest partnerem, bo skala biznesu musi być podobna, aby nawzajem się rozumieć. Czytaj więcej »

Szybciej, taniej, z zyskiem

Dystrybutorzy są w trudnym momencie. Uświadomili sobie, jak newralgiczną sprawą są koszty, ale jeszcze nie zarobili na inwestycje mogące je zredukować bez obniżania satysfakcji klienta. Czytaj więcej »

Strategia pod dyktando technologii

Rok 2000 w technologii informacyjnej polskiej bankowości był przede wszystkim okresem konsumpcji nakładów poniesionych na rozwiązywanie problemu pluskwy milenijnej. Czytaj więcej »

Biznes w fazie unowocześnień

Budownictwo jest jedną z tych starych dziedzin gospodarowania, która - dotąd pewna swego zysku - teraz została zmuszona do usprawnienia zarządzania, jeśli chce go dalej osiągać. Czytaj więcej »

Ku wschodzącym rynkom

Firmy informatyczne cenią klientów stabilnych, najdłużej związanych z rozwiązaniami informatycznymi, i klientów z sektorów, które dopiero rozpoczynają informatyzację. Czytaj więcej »

Konsekwencja pilnie potrzebna

Producenci oprogramowania dla średnich firm zbyt często budują swoją strategię biznesową na uproszczeniach dotyczących opłacalności handlu, usług i wytwórczości w informatyce. Czytaj więcej »

Gorzkie owoce roku 1999

Rynek pakietów dla dużych przedsiębiorstw najsilniej odczuł spadek zainteresowania inwestycjami informatycznymi, klienci rok wcześniej zaspokoili bowiem najpilniejsze potrzeby. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...