powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Computerworld

Zobacz cały rocznik Computerworld: 2003

Wydanie Raport Top 200 - 2002, 9 czerwca 2003
Raport Top 200 - 2002 Computerworld nr Raport Top 200 - 2002
Top 200

Archipelag szerokiego pasma

W pierwszym kwartale przyszłego roku Polkomtel uruchomi komercyjnie pierwsze hot spoty - punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu za pośrednictwem urządzeń 802.11b. Czytaj więcej »

Statystyczny optymizm

Według naszych danych wartość rynku informatycznego w Polsce wyniosła w 2002 r. ok. 3,1 mld USD (12,8 mld zł), co oznacza wzrost o 7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dynamika rynku IT była minimalnie niższa niż w 2001 r., ale w dalszym ciągu znacznie powyżej tempa rozwoju całej gospodarki (według GUS wzrost PKB w 2002 r. wyniósł zaledwie 1,3%). Czytaj więcej »

Może ożywienie, może złudzenie

Wygląda na to, że ożywienie gospodarcze w Polsce jest uzależnione od światowej koniunktury. Na pozytywne efekty działań rządu nie należy liczyć. Czytaj więcej »

Piasek w trybach

Zamówienia publiczne stanowią istotną część przychodów firm teleinformatycznych z tytułu usług i dostaw. Dalszy rozwój tego rynku wymaga jednak nie tylko gruntownej zmiany Ustawy o zamówieniach publicznych, ale też wyrugowania złych nawyków organizatorów przetargów i oferentów. Czytaj więcej »

Nie tylko pieniądze

Bodaj najmniej opisanym aspektem przedsięwzięć informatycznych jest ich finansowanie. Nader często dobremu pomysłowi na produkt informatyczny nie towarzyszą odpowiednie środki na jego realizację. Ale zdarza się też, że są i środki, i pomysł, ale brakuje planu ich sensownego wydatkowania. Finansowanie przedsięwzięć informatycznych jest bowiem dziedziną trudną - na styku... Czytaj więcej »

Anioły i bankierzy

Czytając tzw. success stories firm informatycznych, wiele mówi się o liderach, wizjach, kluczowych klientach i szybko rosnącym rynku. W cieniu pozostają inni, równie istotni ludzie: ci, którzy zawierzyli początkującej firmie i obdarzyli ją swoim zaufaniem i pieniędzmi. Gdzie można ich znaleźć? Jak zdobyć ich zaufanie? Jak przekonać ich do wyłożenia kapitału na przedsięwzięcie... Czytaj więcej »

Kolejek nie ma

Ubiegły rok nie był przełomowy, jeśli chodzi o wzrost popularności outsourcingu. Rynek ten rozwija się, ale postęp dokonuje się powoli. Czytaj więcej »

Wypatrywanie klientów

Zapotrzebowanie na systemy ERP w Polsce jest olbrzymie. Rozwój tego rynku jest jednak uzależniony od zdecydowanego ożywienia gospodarki. Czytaj więcej »

Tylko dla wybranych

Rynek rozwiązań IT dla sektora transportowego to zaledwie kilka specjalistycznych spółek - zbyt małych, by samodzielnie poprowadzić duży projekt integracyjny. A właśnie takie projekty będą realizowane w najbliższym czasie przez te branże. Czytaj więcej »

Informatyka w pigułce

Mimo dużych inwestycji w ostatnich latach, potrzeby informatyczne przemysłu farmaceutycznego wciąż są ogromne. Dzięki dobrym wynikom finansowym, w obliczu wejścia Polski do Unii Europejskiej, producenci leków powinni znaleźć środki na dalszy rozwój. Czytaj więcej »

Chore zdrowie

Rynek dostawców rozwiązań dla służby zdrowia, podobnie jak cały sektor medyczny, przeżył w minionym roku zapaść. Rosnące zadłużenie szpitali i kas chorych, a nade wszystko niepewność towarzysząca zmianom systemowym i tworzeniu Narodowego Funduszu Zdrowia sprawiły, że niemal wszyscy - od dyrektorów szpitali, po właścicieli prywatnych gabinetów, ograniczali inwestycje. Czytaj więcej »

Przystawka zamiast obiadu

Rok 2002 znowu upłynął pod znakiem dyskusji o przyszłej strukturze polskiej energetyki. Prawdziwe przemiany - i inwestycje informatyczne - dopiero nadejdą. Czytaj więcej »

Czekając na tłuste lata

Potrzeby w zakresie informatyzacji organów i instytucji administracji publicznej w naszym kraju są tak duże, że kompleksowe inwestycje w tej dziedzinie mogłyby spowodować znaczące ożywienie polskiego rynku IT. Czytaj więcej »

Orka na ugorze

W Polsce wciąż jeszcze pokutuje stereotyp chłopa, który ma dwie krowy i trzy hektary ziemi w 15 kawałkach. A przecież na polskiej wsi zachodzą istotne przemiany i można już spotkać gospodarstwa, w których do zarządzania oborą zaprzęgnięto komputer, pola mierzy się z pomocą GPS, a plantatorzy buraków cukrowych są rozliczani przez cukrownie za pomocą kart chipowych. Czytaj więcej »

Czym żyje branża? Finansami!

Ponad 2,2 mld zł wyniosły przychody firm IT działających na rynku bankowo-finansowym. Połowa przypada na pierwszą 10. Czytaj więcej »

Tyle hałasu o podpis

Na razie jedynym rzeczywistym efektem wprowadzenia Ustawy o podpisie elektronicznym w przypadku polskiego rynku IT były niemałe inwestycje związane z budową centrów certyfikacji. Czytaj więcej »

Korporacyjny spał

Dwa lata stagnacji w sprzedaży rozwiązań dla rynku korporacyjnego zmusiło wielu dystrybutorów do zainteresowania się dystrybucją komponentów lub szukania rynków niszowych. Czytaj więcej »

Dzwonić na Berdyczów

Przewaga Telekomunikacji Polskiej na rynku telekomunikacyjnym jest druzgocąca. Szacujemy wartość tego rynku na ok. 30 mld zł, z czego 18 mld zł przypada na grupę kapitałową TP. Czytaj więcej »

Rynek wzrostu

Gdyby kondycję polskiej branży teleinformatycznej oceniać, biorąc pod uwagę jedynie wyniki operatorów zajmujących się usługami transmisji danych i udostępnianiem Internetu, mielibyśmy wiele powodów do optymizmu. Czytaj więcej »

Żeby 1 + 1 równało się 2

Pomimo wielu głosów sceptycznych przed połączeniem HP z Compaqiem, dziś analitycy uznają tę fuzję za udaną. Czytaj więcej »

Grube ryby w Gdyni

Zysk netto Prokom Software SA za 2002 r. w stosunku do 2001 r. wzrósł aż o 133% i zamknął się kwotą 101 mln zł. Nie ma takiej drugiej spółki IT, której by się to udało. Czytaj więcej »

Jesteśmy do usług

W ciągu czterech lat IBM Polska chce dwukrotnie zwiększyć zatrudnienie i podwoić przychody. Czytaj więcej »

Serwery i partnerzy

Dobry rok na trudnym rynku - tak komentuje się w Microsoft ostatni rok, mimo że wzrost sprzedaży był wyraźnie niższy niż w dwóch poprzednich latach. Czytaj więcej »

Spółka wielozadaniowa

Za sukces w 2002 r. ComputerLand może uznać wzmocnienie swojej pozycji w sektorach finansowo-bankowym i telekomunikacyjnym. Czytaj więcej »

Ze Wschodu na Zachód

W ubiegłym roku NTT System rozpoczął dystrybucję systemów archiwizacji danych. W tym planuje rozpoczęcie montażu notebooków firmy Hyundai. Czytaj więcej »

Skupieni na produkcji

Strategia polegająca na rezygnowaniu z dystrybucji na rzecz produkcji własnych rozwiązań jest od dwóch lat przyczyną spadku przychodów JTT Computer SA. W tym roku ma on zostać zahamowany. Czytaj więcej »

Mocne kości

Po nie najlepszym roku 2001, Intelowi udało się zatrzymać spadek przychodów. Natomiast w Polsce firma odnotowała wyraźny wzrost. Czytaj więcej »

Walka o trzecią pozycję

W przyjętej we wrześniu 2002 r. strategii Ster-Projekt postawił na budowę centrów przetwarzania danych, systemów bezpieczeństwa, integrację aplikacji i systemy ERP. Czytaj więcej »

Zyski - jak nie tu, to tam

Konkurenci chcieliby mieć takie problemy jak Cisco. Lider rynku sieciowego wprawdzie odczuł pogorszenie koniunktury, ale pozycja firmy ani na chwilę nie została zagrożona. Czytaj więcej »

Powrót do źródeł

Miniony rok był dla Softbanku czasem historycznym - kontrolę nad firmą w coraz większym stopniu przejmuje Prokom Software. Czytaj więcej »

Klienci w sieci

Vobis Microcomputer chciałby utrzymać dotychczasowe, dynamiczne tempo rozwoju swojej sieci sprzedaży. Powodzenie tych planów jest jednak uzależnione od zasobności portfeli indywidualnych użytkowników komputerów. Czytaj więcej »

W ostatniej chwili

Mimo wzrostu sprzedaży komputerów PC, wartość przychodów Dell Computer Poland utrzymuje się od kilku lat na tym samym poziomie. Czytaj więcej »

Wyczekiwanie Unii

Wysokość i struktura przychodów polskiego oddziału Oracle w latach 2001-2002 utrzymały się na takim samym poziomie. Czytaj więcej »

Idzie przejaśnienie

Polski oddział Sun Microsystems, podobnie jak cała korporacja, nadrobił straty i optymistycznie patrzy w przyszłość. Czytaj więcej »

Nastał czas porządków

W ciągu ub.r. Optimus sprzedał lub zlikwidował 20 spośród 25 spółek zależnych. Uporządkował także wewnętrzną strukturę spółki i kanał partnerski. Czytaj więcej »

Integracja na tęczowo

Mimo trudnego rynku, Solidex utrzymał kluczowe wskaźniki na prawie nie zmienionym poziomie. Czytaj więcej »

Gliwice i reszta świata

Po latach szybkiego wzrostu gliwickie Wasko ustabilizowało swoje przychody i stara się dywersyfikować ofertę. Czytaj więcej »

Pociąg do dużych

Rok 2002 to dla Fujitsu Siemens Computers dalszy wzrost sprzedaży serwerów i rozwiązań pamięci masowych. Czytaj więcej »

Eksport uczy i rozwija

ComArch stawia na eksport. Kilkuletnie wysiłki w budowaniu marki za granicą przynoszą już efekty. Czytaj więcej »

Czekanie na rynek

W roku 2002 SAP Polska rósł nieco wolniej niż cały polski rynek ERP, choć bez wątpienia nadal pozostaje jego liderem. Czytaj więcej »

Atak komórek

Bezrobocie, liberalizacja rynku telekomunikacyjnego oraz oddziaływanie usług telefonii komórkowej na usługi telefonii stacjonarnej - oto czynniki, które coraz silniej wpływają na wyniki finansowe Telekomunikacji Polskiej. Czytaj więcej »

Pasy do IP

Siemens ICN skutecznie promuje sieci następnej generacji. Najlepszym dowodem jest kontrakt podpisany z Telekomunikacją Polską. Czytaj więcej »

Strach przed MVNO

Operatorzy telefonii komórkowej stoją przed dużym wyzwaniem. W jaki sposób dopuścić do rynku tzw. operatorów wirtualnych (MVNO), by nie stracić finansowo? Czytaj więcej »

Kłopotliwe czasy

W porównaniu z wynikami całego koncernu Lucent Technologies, który od dziesięciu kwartałów przynosi straty, przychody polskiego oddziału wyglądają imponująco. Czytaj więcej »

Jechać czy telefonować

"W tym roku oddano do użytku 0 km autostrad. Więc lepiej załatwiaj interesy przez telefon" - tak reklamuje swoje usługi Netia. To najlepszy znak, że spółka, jeszcze rok temu zagrożona bankructwem, staje na nogi. Czytaj więcej »

Trudna rzecz telefonia

Ubiegły rok upłynął w Alcatelu pod znakiem intensywnych prac nad reorganizacją wewnętrzną i nową strategią firmy. Polski oddział nie był pod tym względem wyjątkiem. Czytaj więcej »

Zawirowania i nadzieje

Echa zawirowań, w jakich znalazł się Ericsson, z rocznym opóźnieniem dotarły do Polski. Przychody polskiego oddziału koncernu spadły w 2002 r. o 45%. Czytaj więcej »

Solidność przetrwania

Niemcy, największy europejski rynek teleinformatyczny, znalazły się w kryzysie o skali nieznanej od wielu lat. Czytaj więcej »

Republika integratorów

Paryż nie jest europejską stolicą informatyki, jednak Francja należy do ścisłej czołówki pod względem wartości rynku IT. Czytaj więcej »

Tylko pogoda dopisała

Ubiegły rok był najgorszy w całej historii włoskiej teleinformatyki - to opinia przedstawicieli organizacji Assinform, zrzeszającej działających we Włoszech dostawców sprzętu, oprogramowania i usług telekomunikacyjnych. Czytaj więcej »

Kto weźmie byka za rogi

W Hiszpanii rok 2002 - choć to kraj corridy - minął pod znakiem niedźwiedzia: symbolu bessy. Prawie 8-proc. spadek rynku IT zmusza branżę do szukania oszczędności i pobudza walkę konkurencyjną, w oczekiwaniu na powrót hossy, której symbolem jest byk. Czytaj więcej »

Racjonalność i prostota

Charakterystyczną cechą szwedzkiej telekomunikacji i informatyki jest dominująca pozycja firmy Ericsson. Jest ona również największym nabywcą technologii informatycznych. Czytaj więcej »

Rynek najbliżej Zachodu

IDC uważa czeski rynek IT za najbardziej dojrzały w Europie Środkowej i Wschodniej. Świadczy o tym chociażby udział wydatków na rozwiązania teleinformatyczne w PKB. Czytaj więcej »

Głodny olbrzym

W czasie gdy rynki amerykański i europejski przeżywają stagnację, rosyjska branża IT weszła w fazę dynamicznego wzrostu. Przychody największych firm rosną o kilkadziesiąt procent rocznie. Czytaj więcej »

Polityka i biznes

Rozwojowi sektora teleinformatycznego na Ukrainie najbardziej potrzebna jest stabilizacja polityczna i ekonomiczna. W roku 2002 rósł on prawie dwukrotnie szybciej niż reszta gospodarki. Udało się to, pomimo ograniczeń formalnoprawnych nakładanych przez rząd i Radę Najwyższą Ukrainy. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...