powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Networld

Zobacz cały rocznik Networld: 2002

Systemy bezpieczeństwa sieciowego, 1 czerwca 2002
Systemy bezpieczeństwa sieciowego
Zarządzanie i bezpieczeństwo

Kryptografia klucza publicznego i podpisy elektroniczne

Wraz ze wzrostem znaczenia Internetu w przeprowadzaniu transakcji biznesowych rośnie potrzeba zapewnienia ochrony przesyłanej informacji i właściwej identyfikacji wszystkich stron uczestniczących w takich transakcjach. Czytaj więcej »

Systemy wykrywania włamań

Hakerzy włamują się do systemów z wielu powodów, najczęściej w celu uzyskania poufnych danych, osiągnięcia uznania w kręgu własnej społeczności lub zakłócenia pracy serwera w sieci technikami DoS (<i>Denial of Service</i>). Czytaj więcej »

Programy do wykrywania luk w systemach ochrony

Każda organizacja podłączająca swoją sieć do Internetu otwiera się na możliwość jej penetracji przez hakerów czy też różnego rodzaju złośliwe programy. W miarę rozbudowy sieci wzrasta również prawdopodobieństwo pojawienia się w niej coraz większej liczby błędów oprogramowania i luk w systemach ochrony. Czytaj więcej »

Podstawowe metody filtrowania ruchu

Zabezpieczenia sieci powinny tworzyć spójny i szczelny system, w którym istotną rolę odgrywają elementy przełączające i rozdzielające strefy dystrybucji pakietów. Te strefy powinny być starannie zaplanowane na podstawie identyfikacji czułych miejsc w sieci i analizy ryzyka. Czytaj więcej »

Bezpieczeństwo ośrodka webowego

Prowadząc biznes trudno obecnie obejść się bez ośrodka webowego - staje się on podstawową formą komunikacji firmy z klientami i partnerami. Potencjalne korzyści, jakie niesie Internet, w głównej mierze przyczyniają się do szybkiego wzrostu liczby nowych ośrodków webowych i e-commerce. Czytaj więcej »

Bezpieczeństwo poczty elektronicznej

Informacja przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej ma niejednokrotnie ogromne znaczenie, szczególnie dla przedsiębiorstw. Czytaj więcej »

Sieci VPN

VPN (<i>Virtual Private Network</i>) jest prywatną siecią, która używa publicznej sieci (najczęściej Internetu) do łączenia zdalnych punktów i użytkowników. Czytaj więcej »

Bezpieczeństwo sieci mobilnych

Zapotrzebowanie na usługi mobilne rośnie ze wzrostem szybkości transmisji danych w kolejnych etapach rozwoju sieci komórkowych (9,6 kb/s, 14,4 kb/s, 57,6 kb/s, 115,2 kb/s i 384 kb/s) oraz z wdrażaniem aplikacji dostępnych za pośrednictwem telefonów z przeglądarką WAP (<i>Wireless Application Protocol</i>). Czytaj więcej »

Bezpieczeństwo IDC

Zarówno wewnętrzna, jak i sieciowa infrastruktura teleinformatyczna internetowych centrów danych IDC (<i>Internet Data Center</i>) musi zapewniać takie bezpieczeństwo powierzanych danych, aby uniemożliwić ich utratę, niekontrolowane zmiany treści informacji lub przekazanie żywotnych dla użytkownika danych w niepowołane ręce. Czytaj więcej »

Systemy kopii awaryjnych

Składowanie informacji, czyli backup, i ochrona danych przed zniszczeniem muszą uwzględniać wszystkie możliwe awarie komputerów, serwerów i pamięci dyskowych, a także skutki wyjątkowych stanów zagrożenia, którymi są: włamania, pożary, uderzenia piorunów czy powodzie. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...