powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Computerworld

Zobacz cały rocznik Computerworld: 2002

Wydanie 19-2002, 13 maja 2002
19-2002 Computerworld nr 19-2002
Wiadomości

Bomba poszła w górę

Nowy HP, wzmocniony siłami Compaq Computer, rozpoczął działalność. Intensywne przygotowania do wspólnego startu trwały od momentu ogłoszenia planów fuzji. Czytaj więcej »

Próba systematyzacji modeli outsourcingu

Do worka z napisem "outsourcing" wrzucane są jednocześnie usługi ASP, centra danych, powierzanie całości lub części obsługi IT firmie zewnętrznej, a nawet doradztwo strategiczne. Czytaj więcej »

Rozmowy czas zakończyć

Ponad dwa lata trwały negocjacje dotyczące wdrożenia systemu scentralizowanego Systematics w PKO BP SA. Czytaj więcej »

Korona odebrana czy tylko pożyczona?

IBM wraz z Informixem wyprzedziły Oracle'a w sprzedaży nowych licencji baz danych. Czytaj więcej »

Kolejna przymiarka

MSWiA planuje do października 2002 r. podpisać umowę na budowę systemu CEPiK. Czytaj więcej »

TP SA została uniewinniona

Kazimierz Ferenc pod koniec urzędowania na stanowisku prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji nałożył na Telekomunikację Polską SA dwie kary: za niedopełnienie obowiązku informacyjnego - 50 mln zł oraz za utrudnianie Niezależnemu Operatorowi Międzystrefowemu (NOM) rozpoczęcia działalności - 300 mln zł. Czytaj więcej »

Transakcje wiązane

Od czasu zawarcia kontraktu na informatyzację BGŻ firma Wonlok już dwukrotnie zmieniała właściciela. Czytaj więcej »

Licencje na żądanie

W Alstom Power wprowadzono centralne zarządzanie licencjami AutoCAD Mechanical 6. Czytaj więcej »

Jeden to dla nas jeszcze za mało

Microsoft kupuje Navision. Duńska firma stanie się częścią działu Microsoftu, zajmującego się systemami ERP. Czytaj więcej »

Skrępowana polska e-bankowość

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) przygotowała raport o barierach wstrzymujących rozwój bankowości elektronicznej w Polsce. Jego autorzy wymieniają trzy główne źródła ograniczeń: niedoskonałe regulacje prawne i administracyjne, wewnętrzne procedury bankowe oraz wymagania stawiane płatnikom przez wierzycieli. Czytaj więcej »

Dyskusja o pożytkach z komputeryzacji

Na XIV Ogólnopolskim Forum Teleinformatyki będą się toczyć dyskusje m.in. na temat oczekiwań zarządów firm wobec teleinformatyki. Czytaj więcej »

Europa to już za mało

Logotec otworzył oddział w Kalifornii. W tym roku wartość sprzedaży zagranicznej firmy ma przekroczyć wielkość sprzedaży w Polsce. Czytaj więcej »

Technologie

W karcie zaklęta zapora

3Com oferuje karty sieciowe 3CR990 z wbudowanym firewallem sprzętowym. Czytaj więcej »

Sieciowy róg obfitości

Cisco wprowadziło 14 nowych modeli routerów dla małych i średnich firm. Czytaj więcej »

Więcej mocy z bazy

Optymalizacja, monitorowanie, testowanie - przegląd narzędzi usprawniających działanie baz danych Czytaj więcej »

Oprogramowanie to przyszłość archiwizacji

Rozmowa z Garym Bloomem, prezesem i dyrektorem wykonawczym Veritas Software. Czytaj więcej »

Producent może więcej

Veritas Software rozszerza działalność na rynku polskim i zwiększa liczbę partnerów. Czytaj więcej »

BackOffice pod kontrolą

Microsoft i NetIQ rozszerzają funkcjonalność platformy Operations Manager 2000. Czytaj więcej »

Reklama systemem wspomagana

Corporate Profiles DDB jest pierwszą firmą w Polsce, w której wdrożono system wspomagający pracę nad projektami, oparty na Lotus QuickPlace. Czytaj więcej »

Bezpieczeństwo sieci SAN

Fibre Channel jest najczęściej stosowaną technologią przy budowie sieci pamięci masowych. To, co jest jej zaletą, czyli możliwość łączenia oddalonych serwerów, macierzy i bibliotek taśmowych, może także być jej wadą. Zwiększona odległość, łączenie środowisk heterogenicznych, mechanizmy automatycznej konfiguracji powodują, że znacznie łatwiej jest uzyskać nie... Czytaj więcej »

Zarządzanie

Informatyka (nie) jest za droga

Producent znanego proszku do prania zachęcał kiedyś do jego kupna, cytując wyimaginowane wypowiedzi swoich klientów. Wypowiedziom tym nadano formę listów, które nieodmiennie rozpoczynały się od słów: "Drogie Omo". Złośliwi i prześmiewcy twierdzili, że były to jedyne dwa prawdziwe słowa w całej reklamie. Czytaj więcej »

Narażeni na najnowsze technologie

Michał Przewłocki, dyrektor pionu technologii w Agora SA, jest zdania, że jednym z najważniejszych zadań szefa pionu informatyki jest równoważenie interesów firmy jako całości z interesami poszczególnych obszarów funkcjonalnych IT. Czytaj więcej »

Po pierwsze, edukacja

Z prof. Eli Cohenem, światowej sławy autorytetem w dziedzinie nauczania informatyki, rozmawia Tomasz Gołąb. Czytaj więcej »

ERP do generalnego przeglądu

Trudno w to uwierzyć, ale często jedną z przyczyn powstawania niepotrzebnych kosztów jest stosowany w przedsiębiorstwie system zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem ERP. Czytaj więcej »

Konteksty

Zmiany w e-rządzie

Z internetowych serwisów rządowych korzysta coraz więcej osób na świecie. Potrzeby odwiedzających je obywateli często odbiegają jednak od pierwotnych założeń idei e-government. Czytaj więcej »

Komputer na kółkach

Połączenie motoryzacji z dynamiczną branżą informatyczną daje obiecujące perspektywy zarówno dla jednej, jak i drugiej dziedziny. Czytaj więcej »

Punkt widzenia

Programista programistom

Stworzenie chociażby najprostszego programu komputerowego wymaga pewnego kunsztu i samodyscypliny intelektualnej ze strony autora. Produkt końcowy musi działać bezbłędnie, co znaczy, że w trakcie projektowania i pisania kodu przewidziano wszystkie sytuacje, nawet te, o których z góry było wiadomo że nie wystąpią. Czytaj więcej »

Kontent

I tak był kontent ze siebie samego, a wesół, że tego jeszcze dnia wspaniałą ucztę wyprawiwszy, do późna kielichami się bawił. Mowa oczywiście o imć Onufrym Zagłobie, pierwszej głowie do forteli w całej Rzeczypospolitej. Słowo "kontent" nabiera dzisiaj innego niż Sienkiewiczowskie znaczenia, bo zaczyna się nim określać zawartość witryn internetowych. Czytaj więcej »

Eskalacja populacji

Praca w branży komputerowej, a szczególnie w tzw. usługach dla ludności ma swoje zalety: uczymy się, jak spławiać klienta. Gdy sami zostajemy klientami, od razu możemy wyczuć co jest grane. Oto historia z życia wzięta, jak wszystko co piszę dla Państwa. Tym razem doświadczona osobiście, a więc przepraszam, jeśli opisana z pasją, ale każdego cholera trafia jak mu wmawiają, że... Czytaj więcej »

Dzwoń do mnie jeszcze...

Było to jakieś dziesięć lat temu. Podczas konferencji informatycznej, organizowanej wówczas każdego roku na jednym z uniwersytetów brytyjskich, występował szef laboratoriów badawczych British Telecom. Już na wstępie zaznaczył, że laboratoria te zajmują się wyłącznie sprawami, które mogą stać się użyteczne za więcej niż 10-15 lat. Pokazał on wtedy (na filmie) faks... Czytaj więcej »

Raport Computerworld

Drukarka drukarce nierówna

Wybór rodzaju i konkretnej drukarki przeznaczonej do wykorzystania w poligrafii jest ściśle uzależniony od rodzaju dokumentów, które mają być na niej drukowane, oraz wielkości nakładów. Czytaj więcej »

Fotografia w pikselach

Aparat cyfrowy staje się coraz bardziej przydatnym narzędziem w małej poligrafii. Przed zakupieniem konkretnego modelu warto jednak zastanowić się, jakiego typu fotografie i o jakich rozmiarach będziemy zamieszczać w przygotowywanych publikacjach. Wymagania dotyczące ostatecznej ich jakości pomagają w wyborze konkretnego modelu. Czytaj więcej »

Stacja graficzna, PC czy Mac?

Na wybór komputera dla systemu DTP zazwyczaj większy wpływ mają dotychczasowe doświadczenia i przyzwyczajenia użytkownika niż rzeczywiste porównanie wydajności różnych platform. Czytaj więcej »

Drukowanie z przeszkodami

Wydanie książki lub broszury to skomplikowane przedsięwzięcie. Aby ostateczny efekt był bliski założeniom, a przy tym nie przekroczył budżetu, warto mieć świadomość problemów związanych z realizacją poszczególnych etapów procesu wydawniczego. Czytaj więcej »

Mała, ale cenna

Wizytówka, choć niewielka, spędza drukarzom sen z powiek. Zamawiający mają coraz bardziej wysublimowane potrzeby, a jednocześnie nie są skłonni realizować dużych jednostkowych zamówień liczonych w tysiącach egzemplarzy. Sprawia to, że mimo postępu w technologii druku, wizytówki nadal pozostają relatywnie drogie. Czytaj więcej »

Papier na później

Publikacje tworzone za pomocą narzędzi DTP można dystrybuować nie tylko w postaci papierowej. Te same materiały mogą być prezentowane w postaci cyfrowej jako pliki Adobe PDF lub strony !WWW. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...