powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Computerworld

Zobacz cały rocznik Computerworld: 2012

Raport specjalny TOP200, 27 czerwca 2012
Raport specjalny TOP200 Computerworld nr Raport specjalny TOP200
Branża IT
Wychodzimy z dołka

Wychodzimy z dołka

Po załamaniu z 2009 roku branża IT już drugi rok z rzędu poprawia swoje wyniki. Wśród szefów firm przeważa umiarkowany optymizm: ten rok ma być jeśli nie lepszy, to przynajmniej taki sam jak 2011. Czytaj więcej »

Serwerownie w okresie dynamicznych zmian

Rosnąca rola informacji w polskich przedsiębiorstwach i administracji powoduje wzrost wagi takich miejsc jak serwerownie, które stają się głównym elementem dzisiejszej gospodarki opartej na wiedzy. Czytaj więcej »

Cloud computing na fali wznoszącej

Żaden temat w ostatnim czasie nie cieszy się takim zainteresowaniem, jak rozwiązania cloud computing. Trend widać ten zarówno na świecie, jak i w Polsce. Czytaj więcej »

Co nowego w bezpieczeństwie IT

Rynek oprogramowania bezpieczeństwa w Polsce stale rośnie, w niewielkim stopniu reagując na zawirowania koniunktury gospodarczej. Czytaj więcej »

Liczy się tylko smartfon!

Według prognoz IDC, w Polsce w 2012 r. sprzedaż smartfonów po raz pierwszy przewyższy sprzedaż prostych telefonów komórkowych. Czytaj więcej »

Czy notebooki przeżyją inwazję tabletów?

W latach 90. komputer PC nieodwracalnie wkroczył w nasze życie. Nie tak dawno okazało się, że pojęcie "mobilność" pokonało kluczową dotychczas wydajność i wybraliśmy notebooki. Dziś - po pojawieniu się na rynku tabletów - dokonuje się kolejna rewolucja. Czytaj więcej »

Polska branża IT na tle regionu

Polska branża IT na tle regionu

Z danych Pierre Audoin Consultants wynika, że Polska w roku 2015 będzie drugim pod względem wielkości (4,1 mld euro) po Rosji i czwartym pod względem średniorocznego wzrostu w latach 2011-2015 (7,2%) rynkiem IT Europy Środkowo-Wschodniej. PAC bada jedynie rynek sprzedaży oprogramowania i usług. Czytaj więcej »

Rynek IT
Wydatki firm ICT na R&D

Wydatki firm ICT na R&D

Po raz trzeci poprosiliśmy uczestników raportu Computerworld TOP200 o podanie wielkości wydatków na R&D, liczby uzyskanych patentów, listy uczelni, z którymi współpracują. Według zebranych danych 92 firmy (60 rok wcześniej), które odpowiedziały na te pytania, wydały łącznie 374 mln zł (270 mln zł). Czytaj więcej »

Jeszcze przyjdą żniwa

Jeszcze przyjdą żniwa

Branża energetyki ma duży potencjał - w tym przedstawiciele firm IT są zgodni, jak w mało której kwestii. Kłopot w tym, że jest to wciąż potencjał ukryty. Czytaj więcej »

Najważniejsze wyzwania polskich przedsiębiorstw

Najważniejsze wyzwania polskich przedsiębiorstw

W rozwiązaniu problemów z optymalizacją kosztów, skróceniem czasu "od pomysłu do przemysłu" czy lepszym zarządzaniem relacjami z klientami pomoże wdrożenie nowoczesnych narzędzi IT. Kluczowy w realizacji tego może być wybór partnerów, którzy będą wspierać firmę w rozwoju środowiska IT. Czytaj więcej »

Wyzwania dla polskich miast

Wyzwania dla polskich miast

1 bln 130 mld zł musi zainwestować ogółem 12 największych polskich miast, by osiągnąć do 2035 roku poziom rozwoju infrastruktury miejskiej porównywalny z obecnie istniejącym w najbardziej rozwiniętych miastach zachodnioeuropejskich. Czytaj więcej »

Perspektywy dla IT w polskich miastach

Największe polskie miasta będą w najbliższych latach inwestować głównie w budowę i rozwój sieci światłowodowych. Na drugim miejscu jest wdrażanie i rozwój systemów usług elektronicznych Czytaj więcej »

Realizacja celu miarą sukcesu

Cele projektu muszą wynikać z określenia problemu do rozwiązania. W projektach IT dla administracji publicznej w naszym kraju cele mylone są często z produktami. Czytaj więcej »

Duże aplikacje w małych firmach

Sektor MŚP coraz częściej sięga po narzędzia biznesowe z górnej półki. Powodem jest coraz silniejsza konkurencja rynkowa. Mniejsze firmy muszą więc działać efektywnie i często dostosowywać się do zmian rynkowych. Wszystko to za pomocą środków wielokrotnie mniejszych niż te, jakimi dysponują większe organizacje. Czytaj więcej »

Wysyp premier na rynku ERP

W ciągu roku wielu dostawców, np. Epicor czy BPSC, wprowadziło nowe wersje aplikacji biznesowych. Czego oczekują więc klienci i w którym kierunku ewoluują systemy ERP? Czytaj więcej »

Dotacje na projekty R&D szansą na rozwój branży IT

Badania i rozwój należą do kluczowych obszarów wspieranych przez Unię Europejską. Do priorytetów do 2020 roku należy właśnie rozwój unijnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Czytaj więcej »

Telekomunikacja
Wszystko w pakietach

Wszystko w pakietach

Polski operator zasiedziały i największy operator alternatywny mają ten sam problem. Wyraźniej odczuwają, że rynek stacjonarnego szerokopasmowego internetu rośnie coraz wolniej, a ich udział w przyroście systematycznie się zmniejsza. Obaj szukają sposobu na to, by przełamać złą passę. Czytaj więcej »

Perspektywy sieci LTE w Polsce

Rozwój bezprzewodowego internetu szerokopasmowego bywa traktowany jako forma walki z wykluczeniem cyfrowym w Polsce. Na trafność takiego punktu widzenia wskazywałoby zainteresowanie rozwiązaniami mobilnymi ludzi pozbawionych dostępu do internetu stacjonarnego. Czytaj więcej »

Jeszcze sporo transakcji przed nami

Jeszcze sporo transakcji przed nami

Fuzje i przejęcia polskich firm telekomunikacyjnych jeszcze się nie skończyły, choć zapewne nie będzie tak dużych transakcji, jak w ubiegłym roku. Czytaj więcej »

Wszystko w pakietach

Wszystko w pakietach

Polski operator zasiedziały i największy operator alternatywny mają ten sam problem. Wyraźniej odczuwają, że rynek stacjonarnego szerokopasmowego internetu rośnie coraz wolniej, a ich udział w przyroście systematycznie się zmniejsza. Obaj szukają sposobu na to, by przełamać złą passę. Czytaj więcej »

Usługi
Nowe lokalizacje dla usług BPO/ITO

Nowe lokalizacje dla usług BPO/ITO

Rośnie konkurencja między polskimi miastami o inwestycje sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Do niedawna największą liczbę projektów z obszaru BPO, SSC i ITO przyciągało siedem aglomeracji - Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań oraz Metropolia Silesia i Trójmiasto. Do gry powoli zaczynają wkraczać mniejsze ośrodki, takie jak Białystok, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Opole... Czytaj więcej »

Polska silna kompetencjami

Nad Wisłą z każdym rokiem przybywa ośrodków zajmujących się rozwojem oprogramowania i technologii IT. Centra rozwojowe otwierają u nas największe firmy informatyczne. Przewagą Polski są przede wszystkim kompetencje specjalistów IT. Czytaj więcej »

Promocja polskiego IT za granicą

Polskie firmy teleinformatyczne, które chciałyby wejść na rynki zagraniczne, mogą liczyć na pomoc Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji, które wspierają przedsiębiorców przy kontaktach z władzą, izbami gospodarczymi i przedsiębiorcami w różnych krajach. Czytaj więcej »

Szansa na pracę dla programistów

Polska prezentuje się coraz lepiej na tle innych państw jako potencjalna lokalizacja do rozwoju centrów badawczo-rozwojowych bądź startupów specjalizujących się w tworzeniu oprogramowania. Czytaj więcej »

Zarabianie na aplikacjach mobilnych

Dynamicznie rozwijającym się rynkiem są aplikacje mobilne. Na początku dominował AppStore, udostępniający oprogramowanie na iPhone’a i iPada. Obecnie liczą się także Android i Windows Phone. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...