powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Computerworld

Zobacz cały rocznik Computerworld: 2010

Wydanie 47/48-2010, 21 grudnia 2010
47/48-2010 Computerworld nr 47/48-2010
20 lat inspiracji liderów IT
Czy przyszłość potrzebuje informatyki?

Czy przyszłość potrzebuje informatyki?

Długoletni horyzont czasowy uniemożliwia zwykłe planowanie. Można się jednak pokusić o przewidywanie przyszłości na podstawie obecnych megatrendów. Świat w wersji 6.0 nie jest wcale tak odległy, jak nam się wydaje... Czytaj więcej »

Biznes

W najbliższej przyszłości zaniknie podział na biznes i e-biznes

E-gospodarka jest dzisiaj pojęciem sugerującym innowacje wykorzystujące nowy kanał komunikacji - Internet. Szybko nadchodzi jednak moment, w którym sieć będzie dostępna praktycznie dla każdego. Biznes nieistniejący w Internecie nie będzie miał fundamentalnych wartości - udziału w rynku, relacji z klientami. Można zdecydowanie wskazać kierunek: nie ma biznesu bez Internetu. Czytaj więcej »

Nowa gospodarka - mit, czy rzeczywistość

Nowa gospodarka - mit, czy rzeczywistość

Nowa gospodarka daje szansę na stworzenie w Polsce firmy i marki o zasięgu międzynarodowym. Gdzieś w garażu kilka osób już pewnie nad tym pracuje - pisze Sławomir Lachowski, założyciel mBanku i Multibanku. Czytaj więcej »

Administracja pójdzie za biznesem

Administracja pójdzie za biznesem

Rozwój usług dla mieszkańców to ewolucja w kierunku zastosowania urządzeń mobilnych oraz innych form kontaktu z urzędem bez konieczności fizycznej obecności. Czytaj więcej »

Relacje budowane na zaufaniu

Od wielu lat traktujemy technologie informatyczne jako integralną część organizacji. Ich zadaniem jest zapewnienie właściwego funkcjonowania procesów w firmie ubezpieczeniowej. To właśnie struktura procesowa nabiera coraz większego znaczenia, wypierając tradycyjny model organizacji. W naszym przypadku uznaliśmy, że IT jest bezwzględnie podporządkowane nadrzędnemu w stosunku do... Czytaj więcej »

Znać odpowiedź na każde pytanie

Znać odpowiedź na każde pytanie

Systemy klasy ERP stracą strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstwa. Ważniejsze będą narzędzia wokół ERP do szczegółowego planowania i optymalizacji stanu magazynu czy asortymentu. Czytaj więcej »

Innowacje, czy przyzwyczajenie klienta

Innowacje, czy przyzwyczajenie klienta

Gdybyśmy oparli się wyłącznie na deklaracjach klientów, to okazałoby się, że innowacje nie są potrzebne. A przecież to one stanowią istotny obszar konkurencyjności. Część potrzeb nie jest po prostu przez klientów uświadamiana. Czytaj więcej »

Informacja, chmura, personalizacja

Informacja, chmura, personalizacja

W przyszłości ludzie pracujący w firmowych działach IT będą przede wszystkim menedżerami projektów. Czytaj więcej »

W IT liczył będzie się głównie pomysł

W IT liczył będzie się głównie pomysł

Dla przewagi konkurencyjnej firm relatywnie mniejsze znaczenie będzie miała szybkość infrastruktury przetwarzania, znacznie większe - zaszyta logika biznesowa. Czytaj więcej »

Innowacyjność
W różnych kierunkach, na wiele sposobów

W różnych kierunkach, na wiele sposobów

Laboratoria badawcze wielkich i małych firm informatycznych każdego dnia odrobinę przybliżają nam przyszłość, w której komputery o ogromnych możliwościach będą niezauważalnie zwiększać wydolność naszego ciała i umysłu. Czytaj więcej »

Szybsze macierze, wydajniejsze światłowody

W metodach składowania i przetwarzaniu danych oraz sposobie dostarczania treści do użytkowników możemy spodziewać się wielu innowacji. Czytaj więcej »

Polska skrzywiona innowacyjność

W Rzeszowie odbyło się w tym roku I Forum Innowacji. Jeden z paneli poświęcony był próbie odpowiedzi na pytanie "Czy w Europie Środkowo-Wschodniej powstanie nowoczesny sektor technologii komunikacyjnych i informatycznych?" Czytaj więcej »

Rozbudzić fascynację nauką

To główny cel Centrum Nauki Kopernik, w którym na zwiedzających czekają setki eksponatów. Wszystkich można dotknąć, sprawdzić, jak działają, a pracownicy CNK chętnie wytłumaczą ich działanie. Czytaj więcej »

Nauka

W świecie ludzi i maszyn

Realizacja wizji sieci semantycznej będzie skutkować tak poważnymi zmianami, że dziś nie sposób prognozować, jak dalece przewrócą one nasze życie do góry nogami. Czytaj więcej »

Człowiek w firmie przyszłości

Rozmowa z Leszkiem Mellibrudą, psychologiem biznesu, o tym, jak technologie zmieniają relacje między ludźmi i jak będzie wyglądać zarządzanie w przyszłości. Czytaj więcej »

Spory o przyszłość sieci

Musimy pozbyć się iluzji, że będziemy mieć wpływ na kształtowanie tej przestrzeni, raczej powinniśmy starać się poznać jej prawa samoregulacji i samoorganizacji, specyfikę tworzących się tam fluktuacji ładu. Czytaj więcej »

NOWA TECHNOLOGIA - NOWE KSZTAŁCENIE

Środowiskiem edukacyjnym e-szkoły będzie platforma edukacyjna, stanowiąca pierwszy krok na drodze ku chmurze edukacyjnej, do której będą mieć otwarty dostęp wszyscy aktorzy w teatrze szkoły. Czytaj więcej »

Wiedza sprofanowana

Tradycyjna książka z określoną liczbą faktów ustępuje miejsca otwartej przestrzeni informacji, której przypisy i odsyłacze rozwidlają się, bez końca kreując nowe podteksty i metateksty. Według współczesnych entuzjastów elektronicznej cywilizacji, następuje koniec ery książki - jej zasadnicze cechy, takie jak linearność i ograniczoność, zastępowane są przez hipertekst,... Czytaj więcej »

PESYMIZM NA OBU BIEGUNACH

Z negatywnymi skutkami naszego rozwoju cywilizacyjnego będą musieli się zmierzyć nasi prawnukowie. Czytaj więcej »

Sztuka

Przyszłość już tu jest

Przyszłość, do której prowadzą nas nowe technologie komunikowania, rozpadła się na milion kawałków, a równocześnie rozmyła w teraźniejszości. Czytaj więcej »

Pisarze kreują atmosferę

Za najważniejszy efekt literatury science fiction uważam stworzenie mitologii XX wieku, która zmieniła świat, bo tylko mitologia ma moc sprawczą. Czytaj więcej »

Raczej kanarek niż peryskop!

Amerykańska pisarska Ursula Le Guin pisze we wstępie do zbioru swoich opowiadań, że w science fiction przyszłość jest metaforą. Wyraziła się nieściśle - w science fiction metaforą jest wszystko. Czytaj więcej »

Jesteśmy wyspą ciepła

Rozmowa z Piotrem Siemionem autorem przekładów z literatury amerykańskiej (m.in. "49 idzie pod młotek" Thomasa Pynchona, "Sumy wszystkich strachów" Toma Clancy'ego). Napisał dwie powieści: "Niskie łąki" oraz "Finimondo". Jest także prawnikiem, na co dzień pracuje w dużej korporacji. Czytaj więcej »

Rysowanie wielkich wizji

Złożoność współczesnego świata jest zbyt wysoka i najgorsza metoda, jakiej można używać do projektowania przyszłości, to ekstrapolacja trendów. Czytaj więcej »

Powrót do mechaniki

Za 50 lat powrócimy, przynajmniej w niektórych sferach naszego życia, do narzędzi mechanicznych. Elektronika pozwoli jednak budować je lepiej niż poprzednio. Czytaj więcej »

Krach jest nieunikniony

Krach jest nieunikniony

Żyjemy w gigantycznym chaosie, który się pogłębia. W przyszłości czeka nas kataklizm będący konsekwencją rozwoju cywilizacji, chyba że wcześniej wyręczy nas natura. Krach jest nieunikniony. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...