powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Networld

Zobacz cały rocznik Networld: 2000

Wydanie 7/2000, 1 września 2000
7/2000
Infrastruktura

Mainframe w sieciach TCP/IP: przegląd bram SNA

SNA jest obecna w świecie systemów komputerowych od wielu lat. Architektura ta została zaprojektowana przez IBM jeszcze w roku 1974, z przeznaczeniem dla systemów komputerowych typu mainframe. Czytaj więcej »

Sieci pamięci masowych (VI): Sieci SAN obecnie a LAN 20 lat temu

Sieci SAN robią w świecie pamięci masowych zawrotną karierę. Technologia ta ma wiele niezaprzeczalnych zalet, takich jak wysoka dostępność i możliwość stosowania scentralizowanych mechanizmów zarządzających olbrzymią ilością danych. Czytaj więcej »

Koniec plątania kabli?

Ostatnio dużo się mówi i pisze o sieciach bezprzewodowych. I nie bez podstaw. Niektórzy analitycy są zdania, że w przyszłości zdominują one środowisko sieci lokalnych. Inni, widząc zagrożenia, ostrzegają przed nadmiernym entuzjazmem. Czytaj więcej »

Systemy i narzędzia

Technika IP multicast czeka na odkrycie

Brak narzędzi zarządzających, problemy ze współdziałaniem i niedojrzałe protokoły spowalniają wzrost popularności technik zapewniających oszczędne wykorzystanie pasma. Czytaj więcej »

Testy i porównania

Zdalny dostęp z kartami RAS

W numerze 2/2000 naszego miesięcznika zastanawialiśmy się, czy wielomodemowe karty instalowane w komputerach PC platformy Windows NT są w stanie konkurować z dedykowanymi koncentratorami zdalnego dostępu. Czy karty takie pracują na tyle efektywnie, że mogą zapewnić zdalny dostęp do sieci korporacyjnej większej liczbie użytkowników będących w podróży lub pracujących w domu? Testy... Czytaj więcej »

Test serwerów (XXIV): PowerEdge 2400

PowerEdge 2400, nowy serwer firmy Dell, zaprojektowano z myślą o obsłudze wymagających grup roboczych. Czytaj więcej »

Zarządzanie i bezpieczeństwo

Zastosowanie technik biometrycznych do uwierzytelniania

Realnym zagrożeniem dla sieci komputerowych przedsiębiorstw często są zatrudnieni w nich pracownicy. Problem ten jest nie doceniany. Jedną z najnowszych technologii ochrony sieci komputerowych przed nieuprawnionym dostępem są techniki biometryczne stosowane do uwierzytelniania osób korzystających z sieci. Czytaj więcej »

Nowe technologie

Nowy standard dla modemów analogowych

V.92 to szybsze przesyłanie pakietów na linii klient-serwer (uploading) i krótszy czas ustanawiania i konfigurowania połączenia komutowanego. Czytaj więcej »

Przełączanie cookie czuwa nad ruchem w sieci

Przełączanie cookie jest techniką, która umożliwia łączenie, rozdzielanie i przełączanie ruchu opartego na znacznikach cookie protokołu HTTP (HyperText Transfer Protocol). Technika ta daje profesjonalistom bezprecedensową kontrolę nad ruchem generowanym przez użytkowników, na równi z nowymi opcjami zapewniającymi dopasowywanie usług webowych. Czytaj więcej »

XML - dynamiczne sterowanie zawartością Weba

Prawie każda strona webowa oferuje pewną formę dynamicznie zmienianej treści. Czytaj więcej »

Telekomunikacja

Internetowe technologie dostępu

Technologie światłowodowe otwierają nowe horyzonty dla stacjonarnego i mobilnego transportu danych przez optyczne sieci szkieletowe z przełączaniem pakietów i protokołami IP. Rozszerzanie dostępu do Internetu wymaga jednak jednoczesnych działań w kilku kierunkach: w sieciach szkieletowych, w przewodowych i mobilnych systemach dostępowych oraz produkcji nowych terminali. Czytaj więcej »

Świat w sieci

Internet po rosyjsku

O rosyjskiej klienteli Internetu panuje dość powszechne wyobrażenie, że składa się ona wyłącznie z osób o poglądach demokratycznych i liberalnych, zwolenników gospodarki rynkowej. To piękny mit, rokujący nadzieję - pisał ironicznie tygodnik "Ogoniok". Z sondaży przeprowadzonych przed ostatnimi wyborami wynika bowiem coś innego. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki BYOD w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...