powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Computerworld

Zobacz cały rocznik Computerworld: 2007

Aplikacje ERP & BI, 18 grudnia 2007
Aplikacje ERP & BI Computerworld nr Aplikacje ERP & BI
Raport Computerworld

Wyzwanie SOA

Przygotowując przedsiębiorstwo do wdrożenia systemu ERP w architekturze SOA trzeba wziąć pod uwagę co najmniej pięć kluczowych czynników: centralizację i zwiększenie stopnia wykorzystania zasobów IT, standaryzację wzorcowych metadanych i procesów oraz wygodę i bezpieczeństwo korzystania z nowych rozwiązań. Czytaj więcej »

To piekielne licencjonowanie

Niewiele jest dziedzin, w ramach zarządzania IT, w których powiedzenie "diabeł tkwi w szczegółach" sprawdzałoby się tak bardzo jak w przypadku licencjonowania systemów ERP. Czytaj więcej »

APS i harmonogramowanie

Organizacja wytwarzania wymaga sprawnego i przejrzystego systemu planowania i zarządzania operatywnego. Jest to niezbędne w warunkach zmienności otoczenia - zmian zamówień klientów oraz zaburzeń w procesach produkcji i zaopatrzenia. Czytaj więcej »

Projekt dobrze zakomunikowany

Jednym z podstawowych czynników ryzyka każdego wdrożenia systemu ERP jest brak zaangażowania w projekt biznesu. Jak przekonać użytkowników do wymiany systemu, który znają od dekady i którego funkcjonalność sobie cenią? Czytaj więcej »

Surowce do przetworzenia

Surowce do przetworzenia

Informacje są jak pokłady surowców czekających na przerobienie w produkty i towary. Dopiero wówczas ujawnia się ich prawdziwa wartość. Czytaj więcej »

Inny, a taki sam

Inny, a taki sam

Wdrożenie systemu zrównoważonej karty wyników w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim pokazało, że wywodzące się z sektora prywatnego metody zarządzania mogą być z powodzeniem stosowane również w administracji publicznej. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...