powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Computerworld

Zobacz cały rocznik Computerworld: 2005

Informatyka w mieście, 24 stycznia 2005
Informatyka w mieście Computerworld nr Informatyka w mieście
Raport Computerworld

Być dobrze poinformowanym

Droga do miasta przyszłości wiedzie nieuchronnie przez integrację miejskich systemów informacyjnych. Czytaj więcej »

Kreacja innowacja adaptacja

Miasto współczesne, jeśli ma się rozwijać, musi być zarządzane w sposób adaptacyjny, odpowiadający na nieustannie zmieniające się wyzwania. Wspomagające funkcje miasta systemy teleinformatyczne nie mogą być celem, ale muszą być środkiem do realizacji celu, jakim jest lepsze życie mieszkańców i rozwój całej wspólnoty. Czytaj więcej »

Dotrzeć z informacją

Z dr. Ryszardem Cichockim, socjologiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, kierownikiem Centrum Badań Jakości Życia w Poznaniu, rozmawia Wojciech Pelc Czytaj więcej »

W stronę metropolii

W erze globalizacji znaczenie największych miast świata będzie równe pozycji wielu państw i międzynarodowych korporacji gospodarczych. Metropolie funkcjonujące w układach sieciowych będą powiązane silniej ze sobą niż z otaczającym je zapleczem. Czytaj więcej »

Infrastruktura informacji i usług

W wielkich miastach, a w zasadzie na obszarach metropolitalnych, wszelkie koncepcje budowy infrastruktury teleinformatycznej oraz tworzenia zbioru usług świadczonych drogą elektroniczną muszą uwzględniać fakt, że nie jest to tylko element techniki rozwiązujący określone problemy administracyjne. Infrastruktura informacyjna wielkich miast jest unikalna i nieporównywalna z pozostałymi... Czytaj więcej »

Gra w miasto

Tym, co spaja każdy, nawet najbardziej złożony organizm miejski, jest przestrzeń, w której miasto funkcjonuje. System Informacji Przestrzennej (SIP) wydaje się więc najbardziej naturalnym szkieletem integracyjnym dla obiegu i wymiany informacji w mieście. Mapa jest naturalnym i intuicyjnym sposobem dostępu do danych o funkcjonowaniu miasta. Czytaj więcej »

Po co nam miasto?

Miasto to przede wszystkim usługi publiczne, czyli te wszystkie świadczenia, jakie zapewnia ono swoim mieszkańcom. Do tego potrzebne są systemy integrujące jak najwięcej miejskich zasobów informacyjnych. Czytaj więcej »

Wiedzieć, przewidywać, decydować

Skuteczne zarządzanie miastem wymaga dostępu do wielu różnorodnych informacji. Zawartość miejskich systemów informacyjnych nie może jednak pozostawać tylko na użytek organów administracji i służb komunalnych. Znaczna ich część powinna być dostępna na bieżąco również samym mieszkańcom. Czytaj więcej »

Inwestycja w przyszłość

Samorząd lokalny musi mieć świadomość, że inwestycje w infrastrukturę teleinformatyczną pociągają również konieczność zapewnienia odpowiednich środków na jej późniejsze utrzymanie. Zbudowana przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych sieć musi być utrzymywana w działaniu przez co najmniej pięć lat. Eksploatacja miejskich sieci akademickich pokazuje jak kosztowne są to... Czytaj więcej »

Burmistrz kontra rynek?

Przed inwestycją w sieć dostępową do Internetu samorządowcy powinni zastanowić się, czy swym działaniem nie odbiorą chleba drobnym, mozolnie rozwijającym swe firmy lokalnym dostawcom. Ale na terenach słabo rozwiniętych widać miejsce na zaangażowanie samorządu. Interwencja powinna być jednak na tyle ostrożna, by jak najmniej zaburzyć rynek. Czytaj więcej »

Od miasta socjalistycznego do informatycznego

Co trzeba zrobić, żeby zamienić uciążliwą schedę po byłej formacji społeczno-gospodarczej w atuty na rzecz rozwoju miasta, żeby w realiach poprzemysłowej przestrzeni miejskiej sprostać obecnym wyzwaniom cywilizacyjnym? Tychy podjęły próbę znalezienia własnej odpowiedzi na to pytanie. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...