powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Computerworld

Zobacz cały rocznik Computerworld: 2004

Informatyka w sektorze publicznym, 26 kwietnia 2004
Informatyka w sektorze publicznym Computerworld nr Informatyka w sektorze publicznym
Raport Computerworld

Bity na służbie

W tym roku policja uruchomi dwa nowe systemy informatyczne. Będzie także modernizować przestarzały sprzęt oraz prowadzić prace mające na celu spełnienie wymagań związanych z wejściem do Unii Europejskiej. Czytaj więcej »

Marsz do Unii

Polska Straż Graniczna będzie strzegła najdłuższej granicy lądowej Unii Europejskiej, celnicy zaś będą pobierać cło do wspólnotowego budżetu. Czytaj więcej »

Rozwój przez dostęp

Publiczne Punkty Dostępu do Internetu, które rozpowszechniły się w krajach Unii Europejskiej, powoli docierają do Polski. Czemu mogą służyć i jaki mogą mieć wpływ na rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy? Jak powinny być zlokalizowane, aby spełniały swoje funkcje? Czytaj więcej »

Zdrowie w normie

Normalizacja systemów informatycznych w ochronie zdrowia staje się koniecznością. Bez tego trudno będzie myśleć o stworzeniu systemów telemedycznych czy poprawie efektywności leczenia i ulepszeniu obsługi pacjenta. Czytaj więcej »

Urzędnik na aukcji

Elektroniczne przetargi i aukcje mogą być źródłem niemałych oszczędności w zakupach dokonywanych przez administrację publiczną. Czytaj więcej »

Europejska wizja, polskie realia

Samorządy lokalne budują własne rozwiązania w zakresie elektronicznej administracji, nie czekając na centralne, rządowe rozstrzygnięcia i ustalenia. Obywatel nie będzie miał jednak pełnych możliwości korzystania z elektronicznych usług publicznych bez koordynacji podejmowanych w całym kraju inicjatyw. Czytaj więcej »

Potrzebne i wizje, i czyny

Fundusze strukturalne mogą stać się znaczącym stymulatorem rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju. Mogą dać szansę realizacji wielu ważnych przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem technik informacyjnych. Pod warunkiem że będziemy dokładnie wiedzieli, na co je przeznaczyć i jak się o nie starać. Czytaj więcej »

Standardy na zapleczu

Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej polska administracja będzie musiała włączyć się w paneuropejski system wymiany informacji. Obowiązują tu standardy tworzone w ramach programu IDA, traktowanego jako swoiste zaplecze teleinformatyczne Unii. Czytaj więcej »

Prosto, przejrzyście i wygodnie

Elektroniczny rząd musi być jednakowo dostępny dla wszystkich. Serwisy internetowe administracji publicznej powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby każdy mógł z nich łatwo skorzystać - także osoby niesprawne i starsze. Twórcy stron polskich urzędów i instytucji państwowych zazwyczaj o tym nie pamiętają. Czytaj więcej »

Każdy ratuje po swojemu

Unia Europejska nie wymaga ujednolicenia systemów ratowniczych w państwach członkowskich. Zaleca natomiast stosowanie wspólnych standardów w zakresie komunikacji i łączności. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...