powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Computerworld

Zobacz cały rocznik Computerworld: 2003

Informatyka w sektorze finansowym, 24 listopada 2003
Informatyka w sektorze finansowym Computerworld nr Informatyka w sektorze finansowym
Raport Computerworld

Bój to nie jest ostatni

Znaczna część wydatków, jakie trzeba ponieść w trakcie przygotowań do sprostania wymogom Drugiej Umowy Bazylejskiej, dotyczy systemów informatycznych. Czytaj więcej »

Zamożny, inteligentny, do wzięcia

Historie wojen dowodzą, że nie liczba żołnierzy i armat przesądza o wyniku bitwy, a dobry wywiad, planowanie i dowodzenia na polu walki. Współczesna bankowość powoli zaczyna przypominać sztukę wojenną: mniej istotne stają się kapitały, liczba placówek i prowadzonych kont. Istotniejsze zaczyna być posiadanie precyzyjnej informacji we właściwym momencie i wykorzystanie jej dla... Czytaj więcej »

Iluzja czy rzeczywistość

Czy w Polsce jest możliwe stworzenie światowej klasy scentralizowanego systemu, biorąc pod uwagę możliwości finansowania takiego projektu, kompetencje polskich firm IT i potencjał sprzedaży? Czytaj więcej »

Polska droga

Bank Gospodarki Żywnościowej, jako jedna z nielicznych tak dużych polskich instytucji finansowych, zdecydował się na wdrożenie polskiego systemu scentralizowanego. Czytaj więcej »

Outsourcing w cuglach

Z Krzysztofem Zdanowskim, zastępcą dyrektora Gdańskiej Akademii Bankowej, rozmawia Dorota Konowrocka. Czytaj więcej »

Okiem prawnika

Przedstawiamy fragmenty opinii kancelarii White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy, dotyczącej postanowień projektu zmiany Prawa bankowego w zakresie zasad odpowiedzialności usługodawcy z tytułu usług świadczonych na zlecenie banku, przygotowanej dla Gdańskiej Akademii Bankowej działającej przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Czytaj więcej »

Osadzeni w procedurach

Z Leszkiem Makarowem, dyrektorem generalnym ds. informatyki i telekomunikacji w Biurze Informacji Kredytowej, rozmawia Tomasz Marcinek. Czytaj więcej »

Elektronicznie nie znaczy bez problemów

W najbliższym czasie nastąpią zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu systemu rozliczeniowego w Polsce. 30 czerwca 2004 r. zostanie zakończone prowadzenie rozliczeń w tzw. papierowym systemie Sybir. Całość międzybankowych rozliczeń detalicznych będzie realizowana w elektronicznym systemie Elixir. Czytaj więcej »

Smutni panowie z bezpieczeństwa

Określenie "smutny pan z bezpieczeństwa" jeszcze niedawno miało jednoznaczne konotacje. Dziś nabiera nowego znaczenia. Nie ma już chyba dużej firmy, w której nie byłoby specjalisty ds. bezpieczeństwa. Czytaj więcej »

Podpisujcie

Podpis elektroniczny i inne usługi z nim związane (zwłaszcza znakowanie czasem) mogą mieć zastosowanie w bankach praktycznie we wszystkich obszarach, w których istnieje komunikacja elektroniczna. Czytaj więcej »

Szczegółowe problemy

Po blisko półtora roku od wejścia w życie w Polsce Ustawy o podpisie elektronicznym, nadal nie rozwiązano wielu technicznych problemów dotyczących implementacji bezpiecznego e-podpisu. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...