powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Computerworld

Zobacz cały rocznik Computerworld: 2002

Systemy zabezpieczeń przed awarią, 18 lutego 2002
Systemy zabezpieczeń przed awarią Computerworld nr Systemy zabezpieczeń przed awarią
Raport Computerworld

Bardzo szerokie bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo systemów informatycznych można realizować na wiele sposobów. Czytaj więcej »

Technologia dla niecierpliwych

Dążenie do maksymalnej, blisko stuprocentowej dostępności aplikacji wymaga ogromnych nakładów na specjalizowany sprzęt. Zbliżone rezultaty - z przestojami rzędu minut w skali roku - można osiągnąć przy zastosowaniu standardowych komponentów sprzętowych i technologii klastrowej. Czytaj więcej »

Autostrada z dobrymi objazdami

Przy projektowaniu niezawodnej infrastruktury sieciowej nie wystarczy skoncentrować się na poziomie dostępności oferowanym przez poszczególne urządzenia, ale należy oceniać dostępność całej trasy pakietów - od punktu ich nadawania do punktu, w którym będą one odbierane. Czytaj więcej »

Aby pocztę sprawną mieć...

Energis Polska jest jedną z pierwszych polskich firm, które przeprowadziły migrację do systemu Windows 2000, wdrażając jednocześnie serwer pocztowy Microsoft Exchange Server 2000 w środowisku klastrowym. Wdrożenie opierało się na trzech podstawowych założeniach: proces migracji musiał być przeprowadzony w trakcie weekendu, miał być niezauważalny dla użytkowników i w pełni... Czytaj więcej »

Kopia od ręki

Archiwizowanie danych bez konieczności wyłączania aplikacji staje się powoli standardową funkcją rozwiązań do tworzenia kopii bezpieczeństwa. Oferują ją wszyscy liczący się na rynku dostawcy. Czytaj więcej »

Na każdego przyjdzie kolej

W firmach polegających wyłącznie na zasilaczach awaryjnych UPS krytyczne jest opracowanie właściwej sekwencji wyłączania urządzeń. Jej wykonanie w przypadku zaniku zasilania zagwarantuje, że dane nie zostaną utracone i uda się ponownie bez problemów uruchomić aplikację. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...