powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Computerworld

Zobacz cały rocznik Computerworld: 2000

Jak przygotować firmę do migracji, 27 marca 2000
Jak przygotować firmę do migracji Computerworld nr Jak przygotować firmę do migracji
Raport Computerworld

Dwa w jednym

Migracja usług plikowych serwera Netware 3.12 do Windows 2000 tylko z pozoru jest łatwa. W rzeczywistości brakuje jeszcze na rynku narzędzia, które zautomatyzowałoby ten proces. Na szczęście nowy system plikowy NTFS 5 daje wiele powodów, by zachęcić do migracji na nową platformę. Czytaj więcej »

Jak pozbyć się Apacza?

Internet Information Server 5.0 (IIS) to jeden z podstawowych elementów składowych systemu Windows 2000. Jego wdrożenie w firmie POWIETRZE S.A. jest podyktowane chęcią standaryzacji środowiska serwerowego, a także zbliżającą się koniecznością integracji serwera WWW z bazą danych SQL Server. Czytaj więcej »

Katalogi na steroidach

Usługi katalogowe Active Directory to fundament Windows 2000. Ich wdrożenie powinno być dobrze zaplanowane nie tylko dlatego że bez nich praca systemu serwerowego nie jest możliwa, ale również z powodu korzyści, jakie można odnieść, planując właściwie ich strukturę. Czytaj więcej »

Koniec początkiem drogi

Błędem byłoby sądzenie, że migracja do systemu Windows 2000 w firmie POWIETRZE S.A. kończy się na wdrożeniu tego systemu na kilku serwerach. Po zakończeniu tego pierwszego, najważniejszego etapu, informatycy muszą się zastanowić, w jaki sposób wykorzystać potencjał nowego systemu, aby z przeprowadzonej migracji odnieść najwięcej korzyści. Czytaj więcej »

Na rozstajnych drogach

Scenariuszy migracji do Windows 2000 może być co najmniej tyle, ile korporacyjnych serwerów. Optymalnym rozwiązaniem jest taki, który pozwoli osiągnąć wszystkie cele stawiane przed migracją, a jednocześnie zminimalizuje nakład pracy i ryzyko związane z przestojem systemu informatycznego. Czytaj więcej »

Praca bez komputera

Każdy z serwerów Windows 2000 może pełnić funkcję serwera terminali. Dzięki temu funkcjonalność, zastrzeżona dotychczas wyłącznie dla elitarnej wersji Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, ma szansę znacznie się spopularyzować. Możliwość wygodnej zdalnej pracy z wykorzystaniem prostych terminali lub starych komputerów może zainteresować zarówno duże korporacje, jak i małe... Czytaj więcej »

Spójne dane presonalne

Kluczem do ułatwienia zarządzania kontami użytkowników w firmie POWIETRZE S.A. jest integracja rozdzielnych dotąd baz informacji o użytkownikach zawartych na serwerze komunikacyjnym Microsoft Exchange 5.5 i w domenie Windows NT. Po migracji do Windows 2000 i usług katalogowych Active Directory, funkcjonalność taką zapewnia Active Directory Connector. Czytaj więcej »

Stan wyjściowy

POWIETRZE S.A.to wymyślona przez nas firma. Na jej przykładzie pokażemy, w jaki sposób można wdrożyć system Windows 2000. Jednak najpierw przedstawimy charakterystykę firmy, jej przeszłość, teraźniejszość i plany na przyszłość... Czytaj więcej »

Z mapą w ręku

Migracja do Windows 2000 jest najtrudniejszym z dotychczasowych wyzwań stawianych administratorom systemów opartych na technologii Microsoft Back Office. Nie da się jej przeprowadzić bez szczegółowego zaplanowania poszczególnych etapów czy lokalizacji poszczególnych serwisów systemowych, a także sekwencji, w jakiej będzie uaktualniać się oprogramowanie serwerowe. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...