powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Computerworld

Zobacz cały rocznik Computerworld: 1999

Nowoczesna administracja publiczna, 20 grudnia 1999
Nowoczesna administracja publiczna Computerworld nr Nowoczesna administracja publiczna
Raport Computerworld

Czar ''Arizony''

GIS w polityce regionalnej W ramach funduszy przedakcesyjnych Unia Europejska ma przekazywać Polsce około 650 mln euro rocznie, z czego znaczna część ma wspomóc rozwój regionalny. Gdy staniemy się członkiem Unii, fundusze strukturalne, szacowane na 5 mld euro, staną się fundamentem polityki regionalnej. Ta jednak nie obędzie się bez wsparcia ze strony Systemów Informacji... Czytaj więcej »

E-rząd

To nie tylko hasło urzędników Unii Europejskiej albo ideologów społeczeństwa informacyjnego. To spójna wizja poprawy jakości usług w sektorze publicznym dzięki technologii informacyjnej i komunikacyjnej. To również wyzwanie dla administracji publicznej i firm teleinformatycznych, aby wspólnie przekształcić urzędy w instytucje przyjazne i szybko reagujące na potrzeby obywateli,... Czytaj więcej »

Informacje przeliczone na złotówki

By sprostać obsłudze inwestycji, coraz częściej finansowanych z emisji obligacji, pożyczek bankowych i funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej, samorządy powinny wdrażać systemy monitoringu finansów publicznych i tworzyć hurtownie danych. W związku z tym informatycy muszą zacząć patrzeć na swoją dziedzinę wielowymiarowo: liczy się postrzeganie informatyki poprzez pryzmat... Czytaj więcej »

Miasto na BBB+

Jeśli samorząd myśli o finansowaniu inwestycji komunalnych poprzez emisję obligacji lub kredyt bankowy, powinien zadbać o ocenę wiarygodności kredytowej (tzw. rating), która m.in. informuje inwestorów, czy emitent lub pożyczkobiorca są w stanie terminowo spłacić zobowiązania. Czytaj więcej »

Mieszczanin@telemiasto

Miasta europejskie fundują swoim mieszkańcom bezpłatną pocztę elektroniczną i prowadzą otwartą politykę informacyjną poprzez WWW . W ten sposób telematyka próbuje zmienić relację władza-obywatel na wzór starożytnej agory, gdzie o losach polis decydowali wszyscy mieszkańcy. Wraca demokracja bezpośrednia? Czytaj więcej »

Samorząd na kredyt

Z Anthonym Levitasem, doradcą ds. finansów komunalnych Increasing Local Government Access to Capital Project, programu finansowanego ze środków USAID - Amerykańskiej Agencji na Rzecz Rozwoju Demokracji, rozmawia Sławomir Kosieliński. Czytaj więcej »

Skąd wziąć pieniądze na inwestycje?

Racjonalne zarządzanie finansami samorządu, wsparte zdobywaniem pieniędzy na rynku kapitałowym i komercjalizacją spółek komunalnych, wpływa na wzrost gospodarczy i poprawia jakość świadczonych usług publicznych. Czytaj więcej »

Torba z narzędziami

Polityka finansowa, wspierana informatyką, jest jedynie instrumentem, który usprawnia zarządzanie miastem, wpływając na jego funkcjonowanie i rozwój. Jest to zadanie złożone, zwłaszcza że po reformie administracyjnej w 1999 r. Łódź ma status powiatu miejskiego, co bynajmniej nie jest równoznaczne ze zwolnieniem od gminnych obowiązków. Czytaj więcej »

W mojej gminie

Gdybym był właścicielem firmy teleinformatycznej, która chce zdobyć klientów w administracji rządowej i samorządowej, nie opuszczałbym żadnej konferencji poświęconej finansom publicznym, polityce regionalnej i społeczeństwu informacyjnemu. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...