powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Computerworld

Zobacz cały rocznik Computerworld: 1999

Lider Informatyki 1999, 22 listopada 1999
Lider Informatyki 1999 Computerworld nr Lider Informatyki 1999
Raport Computerworld

Ani minuty przerwy

Informatykom zatrudnionym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na giełdzie grać nie wolno. To cena, jaką płacą za możliwość czynnego uczestniczenia w utrzymaniu maszynerii jednego z centralnych punktów polskiej gospodarki. Czytaj więcej »

Blisko perfekcji

Jednym z ważniejszych, prowadzonych dzisiaj projektów w Wrigley Poland jest budowa aplikacji wspierającej codzienną działalność pracowników terenowych. Czytaj więcej »

Czas na... nowoczesność

Od początku 1998 roku w Elbrewery Company Ltd. sp. z o.o. jest stosowany nowy, scentralizowany system zarządzania oparty na oprogramowaniu klasy ERP. Największym utrudnieniem, w realizowanym od 1996 roku wdrożeniu, był dynamiczny rozwój firmy. Czytaj więcej »

Energia pod kontrolą

Wdrożenie systemu klasy ERP we wszystkich spółkach grupy, a także budowa systemu GIS wspomagającego zarządzanie siecią energetyczną to najbliższe plany Górnośląskiego Zakładu Energetycznego SA w Gliwicach. Czytaj więcej »

Informatyka od kuchni

W Fabrykach Mebli FORTE informatyka pojawiła się wraz z rozpoczęciem procesu restrukturyzacji. Oba procesy, restrukturyzację i informatyzację, prowadzono jednocześnie. Z bardzo dobrymi efektami. Czytaj więcej »

Kierunek: telemiasto

Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Gdańsku jest procesem, który trwa bez względu na opcję polityczną w Radzie i Zarządzie Miasta. W tej rewolucji bez rewolucji, zmieniającej wizerunek urzędu z mało wydajnej biurokratycznej machiny w sprawną firmę świadczącą specyficzne usługi, wygrywa lepiej obsłużony obywatel. Czytaj więcej »

Ludzie

Dyskusję o tym, kto powinien kierować działem informatyki, można porównać do udowadniania wyższości jajka nad kurą. Zarówno techniczne, jak i biznesowe podejście do zarządzania informatyką ma zalety i wady. Czytaj więcej »

Nadążyć z informacją

"Logistyka to informacja". To proste stwierdzenie opisuje znaczenie, jakie w codziennej działalności firmy Spedycja Polska SPEDPOL sp. z o.o. odgrywają systemy informatyczne. Czytaj więcej »

Najlepsi

Czytaj więcej »

Nie tylko parlament

Dzięki Internetowi bazy danych Kancelarii Sejmu są otwarte dla wszystkich. Czytaj więcej »

Zintegrowana przyszłość

Po czterech latach prac, krakowski Bank Przemysłowo-Handlowy zakończył wdrożenie zintegrowanego systemu bankowego. Czytaj więcej »

Nowe horyzonty

Wielkopolski Bank Kredytowy dąży do jak najszybszego rozwoju bankowości elektronicznej. Już dziś kilka tysięcy klientów banku kontaktuje się z nim przez sieć. Czytaj więcej »

Opłacalny wysiłek

Zarząd Zakładów Mebli Giętych FAMEG nie spodziewał się, że wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP wymaga takiego wysiłku i zaangażowania. Czytaj więcej »

Róbmy swoje

Gdy 120-tysięcznym miastem od 9 lat rządzi ta sama koalicja, informatyk może się tylko cieszyć. Czytaj więcej »

System z prądem

Gdy patrzy się na infrastrukturę techniczną Stołecznego Zakładu Energetycznego STOEN, wyraźnie widać, jak ściśle sieć energetyczna jest tam powiązana z informatyczną. Czytaj więcej »

Szpital na peryferiach

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II jest zaprzeczeniem potocznego wyobrażenia o polskim szpitalu. I to nie tylko, jeśli chodzi o nowoczesność. Czytaj więcej »

Technologie

Punkt ciężkości zadań kierownictwa działu informatyki w firmie będzie coraz bardziej przechodził z krótkoterminowego planowania technologicznego i implementacji w stronę planowania strategicznego. Czytaj więcej »

Tradycja i nowoczesność

Krakowski magistrat jest jednym z najlepiej zinformatyzowanych urzędów administracji publicznej. Ale krakowski przykład pokazuje także, jak organizacja i funkcjonowanie urzędów są czułe na zawirowania polityczne. Czytaj więcej »

Trzeźwa informatyka

W Lubuskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych POLMOS SA w Zielonej Górze jest produkowanych ponad 100 gatunków wyrobów alkoholowych. Całość produkcji, dystrybucji i rozliczeń finansowych przedsiębiorstwa pomaga ogarnąć oprogramowanie klasy ERP, które od 1994 roku jest konsekwentnie poszerzane o kolejne moduły. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...