powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Computerworld

Zobacz cały rocznik Computerworld: 1999

Inwstycje informatyczne, 25 stycznia 1999
Inwstycje informatyczne Computerworld nr Inwstycje informatyczne
Raport Computerworld

Premia dla przezornych

Dopóki nie umiemy tak naprawdę policzyć korzyści z inwestycji informatycznych, dopóty powinniśmy jeszcze bardziej skupić się na unikaniu zagrożeń, ograniczaniu marnotrawstwa i przestrzeganiu reguł profesjonalnego zarządzania ryzykiem w projektach. Czytaj więcej »

Wsparcie dla organizacji

Dostosowując dawne, państwowe przedsiębiorstwa do gospodarki rynkowej, nie w informatyce należy szukać natchnienia do zmian strukturalnych. Dopiero gdy się je przeprowadzi, trzeba sięgnąć po rozwiązania informatyczne, jako najważniejszą pomoc w zapanowaniu nad zreformowaną organizacją. Czytaj więcej »

Zbyt dużo za zbyt mało

Nigdy za wiele pytań. Czasami słyszy się sprzeciw: niech będą one stawiane we właściwym czasie. Nie za późno. I dla dostawców rozwiązań informatycznych, i dla potencjalnych ich użytkowników zbliża się gorący okres nie tylko zadawania pytań, ale i udzielania odpowiedzi. Im stanie się to szybciej, tym więcej wszyscy zyskają. Dzisiejsze uczucie niedosytu u klientów musi... Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    IT w polskich instytucjach publicznych: wydajność i elastyczność czy zapóźnienie technologiczne?

    Uwarunkowania sektora publicznego istotnie różnią się od tych określających ramy działalności prywatnych inicjatyw biznesowych. Podmioty...