powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Computerworld

Zobacz cały rocznik Computerworld: 1998

Systemy Informacji Przestrzennej, 14 grudnia 1998
Systemy Informacji Przestrzennej Computerworld nr Systemy Informacji Przestrzennej
Raport Computerworld

Gdańsk z lotu ptaka

W pracy samorządu terytorialnego niezastąpionym narzędziem do zarządzania i planowania rozwoju są systemy informacji przestrzennej. W Urzędzie Miejskim w Gdańsku SIP jest integralną częścią systemu informatycznego. W przeciwieństwie do Krakowa, za rozwój SIP odpowiada Wydział Informatyki. W tym zakresie współpracuje on z zewnętrzną firmą komercyjną. Czytaj więcej »

Geodeci i informatycy, czyli konkubinat po przejściach

Czy istnieje konflikt między geodetami i informatykami? Jeśli tak, to jak pogodzić racje obu stron? W jaki sposób zapobiegać praktykom monopolistycznym firm geodezyjnych i informatycznych? I wreszcie - kiedy zacznie się liczyć zdanie użytkownika informacji? Czytaj więcej »

GIS 1999

Dopiero nowelizacja ustawy 'Prawo geodezyjne i kartograficzne' z lipca 1998 r., uchwalonej w związku z reformą ustrojową państwa, wprowadziła formalnie do polskiego prawa pojęcie Systemu Informacji o Terenie (LIS - Land Information System). Specjaliści wciąż dyskutują jak zdefiniować w prawie termin System Informacji Geograficznej (GIS - Geographical Information System). Czytaj więcej »

Pomysły na GIS

Pomysłowość w zakresie zastosowań GIS nie zna granic. Jedni za pomocą analiz przestrzennych zarządzają miastem, inni nadzorują przebieg renowacji... fresku w średniowiecznej katedrze. Czytaj więcej »

Skąd ucieka prąd

Od roku trwa wdrażanie systemu komputerowego wspomagania eksploatacji sieci energetycznych (SID - System Informacji o Dystrybucji) w Elbląskich Zakładach Energetycznych SA. Potrzeba wprowadzenia systemu wypłynęła z dążenia do rozwiązania podstawowych problemów każdej organizacji: usprawnienia zarządzania, skrócenia czasu reakcji na reklamacje, uproszczenia obiegu dokumentów i... Czytaj więcej »

Statkiem po mapie

Zarząd Gdańskiej Stoczni Remontowej od dawna zamierzał wykorzystać w działalności przedsiębiorstwa System Informacji Geograficznej. Jednak dopiero w tym roku sytuacja ekonomiczna stoczni pozwoliła na realizację tych planów. System wesprze zarządzanie poprzez stałą analizę i aktualizację wszystkich informacji dotyczących pracy zakładu. Czytaj więcej »

Wawel numeryczny

Do wydawania decyzji administracyjnych urzędnikowi CK magistratu Krakowa wystarczył plan w dużej skali. Jeśli miał wątpliwości, mógł wezwać poddanego Najjaśniejszego Pana i żądać wyjaśnień. Aby zaś uzyskać dodatkowe informacje, wystarczyło mu obejść miasto. Spacer po Plantach z wycieczką na Płytę (krakowski rynek) i antraktem na śniadanie w jednym z kawiarnianych... Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...