powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Computerworld

Zobacz cały rocznik Computerworld: 2007

Wydanie 08-2007, 20 lutego 2007
08-2007 Computerworld nr 08-2007
Technologie - w skrócie

Szyfrowanie CD/DVD

Alstor oferuje nowe oprogramowanie Nero SecurDisc, które według przedstawicieli firmy jest pierwszym na rynku sprzętowo-programowym rozwiązaniem umożliwiającym kontrolę dostępu i zabezpieczającym przed nieautoryzowanym odczytem i kopiowaniem danych przy wykorzystaniu dysków optycznych CD/DVD. Czytaj więcej »

ScanMail dla Microsoft Exchange

Firma Trend Micro udostępniła kolejną wersję beta programu ScanMail for Microsoft Exchange. Oprogramowanie jest przeznaczone do ochrony serwerów Exchange przed atakami i wirusami, ale również takimi zagrożeniami, jak spam, phishing lub niepożądane treści. Czytaj więcej »

Autoloader LTO3 o wysokości 1U

Tandberg Data wprowadza do sprzedaży StorageLoader LTO3 — przeznaczoną do instalacji w stelażach kompaktową bibliotekę taśmową o pojemności 6,4 TB (z kompresją) i wysokości zaledwie 1U. Czytaj więcej »

Ochrona danych z McAfee

McAfee wprowadziła na rynek McAfee DLP (Data Loss Prevention) Host — kompleksowe rozwiązanie do ochrony przed utratą danych z powodu ataków lub przypadkowych, niepożądanych działań użytkowników. Czytaj więcej »

Nowa oferta UTM

Producent rozwiązań UTM (Unified Threat Management), szwedzka firma Clavister, zdecydował się na rozpoczęcie działalności w Polsce. Czytaj więcej »

Backup pod kontrolą

Symantec oferuje Veritas Backup Reporter 6.0 — nową wersję narzędzi do tworzenia raportów dotyczących przebiegu operacji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Czytaj więcej »

Brama wielousługowa dla CATV

Allied Telesis wprowadził na rynek AT-iMG616RF+, nowy model inteligentnej abonenckiej bramy wielousługowej (iMG) przeznaczonej dla dostawców telewizji kablowej (CATV), którzy chcą rozwijać ofertę usług Triple Play. Czytaj więcej »

PDF i TIFF dla SAP

Ascent Release for ERP 2.3 to nowa wersja oprogramowania umożliwiającego rozszerzenie funkcjonalności systemu SAP o możliwość przekazywania obrazów dokumentów w formatach PDF lub TIFF do tego środowiska. Czytaj więcej »

Wiadomości
Książka wniosków i...

Książka wniosków i...

Każda firma ma niezadowolonych klientów, którzy, stanowiąc ułamek całości, zazwyczaj są bardziej widoczni i medialni niż ci zadowoleni. Wiele z "problemów" wynikało po prostu z braku komunikacji. To się zmieniło, stale komunikujemy się ze środowiskiem fanów marki Apple. Jestem przekonany, że teraz klimat między nami a użytkownikami ociepla się - rozmowa z Marcinem Babiakiem,... Czytaj więcej »

Wniknąć w naturę rzeczy

Wniknąć w naturę rzeczy

Recepta Apple to: wybitny specjalista od designu, apodyktyczny szef, uczynienie z niszowości powodu do dumy i świetne zrozumienie marzeń użytkowników. Czytaj więcej »

Rządowy pat

Zaledwie skomentowaliśmy dymisję Ludwika Dorna ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych i administracji, a już jesteśmy po decyzji wicepremiera o przejściu na urlop. W ten sposób wizja, kierowanego przez niego, silnego Komitetu Stałego Rady Ministrów ds. Informatyzacji może lec w gruzach. Czytaj więcej »

Ile będzie kosztować CEPiK

Na początku lutego okazało się, że budowa systemu CEPiK potrwa do końca 2008 r. O to, ile jeszcze pieniędzy pochłonie projekt, zapytaliśmy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozmowa z WITOLDEM LISICKIM, rzecznikiem prasowym MSWiA. Czytaj więcej »

Macrologic: konsolidacja, fuzja, przejęcia

Firma Macrologic zakończyła proces konsolidacji Grupy. Czytaj więcej »

Współpraca Humansoft z Clix Software

Efektem współdziałania tych dwóch dostawców oprogramowania jest poszerzenie integracji aplikacji Okay CRM, firmy Clix Software z systemem klasy ERP HermesSQL Humansoftu. Czytaj więcej »

Zmiany kadrowe

Marcin Dziedzic, obecny dyrektor finansowy Avaya Poland obejmie funkcję dyrektora finansowego w regionie High Growth Markets, do którego wchodzą kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Południowej, skandynawskie, Rosja i kraje byłego ZSRR oraz niektóre kraje Bliskiego Wschodu i Afryki. Czytaj więcej »

15 mld USD inwestycji zagranicznych

Jak podaje Rzeczpospolita, prawie 15 mld USD zainwestowały w 2006 r. zagraniczne firmy w Polsce (o 5 mld USD więcej niż przed rokiem). Czytaj więcej »

Nadchodzi ITIL3

Rozmowa z Bartoszem Górczyńskim, członkiem zarządu itSMF Polska, członkiem International Publication Executive Sub Commitee oraz prezesem firmy szkoleniowo-doradczej CTPartners. Czytaj więcej »

Kontrakty wdrożenia

Kierownictwo NTT Systems zapowiada, że w 2007 r. zysk netto spółki wyniesie 14,6 mln zł (8 mln zł w zeszłym roku), a przychody firmy zwiększą się do 670 mln zł (527 mln zł). Czytaj więcej »

Więcej ataków na komórki

W ciągu 2006 r. odnotowano pięciokrotny wzrost liczby ataków na telefony komórkowe - wynika z raportu przygotowanego na zlecenie firmy McAfee. Czytaj więcej »

Awaria na GPW

W związku z awarią systemu informatycznego Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła 13 lutego obrót wszystkimi akcjami. Czytaj więcej »

Technologie
Apple dla korporacji

Apple dla korporacji

Leopard, najnowsza wersja OS X i nowe 64-bitowe procesory x86 Mac zasługują na miejsce nie tylko na firmowych biurkach, ale także w centrach danych. Standardowe argumenty przeciwko kupowaniu komputerów Mac do firm straciły swoją moc. Czytaj więcej »

Uwaga na pliki

Zasoby plikowe stają się dla firm coraz ważniejsze, tymczasem planowanie pojemności i wydajności dotyczy wciąż głównie aplikacji bazodanowych. Czytaj więcej »

802.11n bliżej finału

Po wielu sporach między przedstawicielami firm zaangażowanymi w prace grupy IEEE 802.11n udało się uzyskać porozumienie umożliwiające opublikowanie drugiej wersji projektu tego standardu. Czytaj więcej »

Szybki jak Fast

Narzędzia AIW to tania alternatywa umożliwiająca budowę hurtowni danych. Czytaj więcej »

Sieci na zawołanie

IBM opracował prototypowe oprogramowanie middleware Infinity, które ma umożliwić wymianę danych z różnego rodzaju urządzeniami i pamięciami mobilnymi przy wykorzystaniu sieci tworzonych ad hoc. Czytaj więcej »

Konteksty
Kwaśne jabłka do szarlotki

Kwaśne jabłka do szarlotki

W SAD przewinęło się co najmniej kilka osób, które coś znaczą na rynku IT. Bogdan Jędrzejczyk znał się na biznesie, nie miał złudzeń, był twardym negocjatorem. Gorzej szło mu z ludźmi. Popełnił błąd zbyt łatwo rozstając się z niektórymi. I nie mam tu na myśli tylko nas - rozmowa z Kubą Tatarkiewiczem i Andrzejem Telżyńskim, współzałożycielami pierwszego... Czytaj więcej »

Jedno słowo, wiele znaczeń

Wiele zjawisk z naszego świata opisujemy używając słowa "informacja". Czy istnieje jednak jednolita, ogólna teoria informacji? Czytaj więcej »

W nowym środowisku

Użytek czyniony z narzędzi zależał zawsze w ostatniej instancji od człowieka. Dziś czynnik ludzki w relacji człowiek-środowisko staje się kluczowy, bo najwięcej zależy od twórczości, która jest podmiotową cechą człowieka. Wymaga to zmiany naszych wyobrażeń o rozwoju zrównoważonym. Czytaj więcej »

Podaż i popyt

Z Władysławem Ortylem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, rozmawia Andrzej Gontarz. Czytaj więcej »

Bezpieczeństwo
Bezpieczna impreza

Bezpieczna impreza

Doroczna konferencja RSA Security poświęcona bezpieczeństwu systemów IT przyciągnęła kilkanaście tysięcy uczestników - specjalistów czuwających nad bezpieczeństwem przedsiębiorstw - oraz ponad trzystu dostawców rozwiązań. Czytaj więcej »

Otwarty klient NAC

Cisco udostępnia kod klienta CTA jako open source, choć protokoły NAC pozostaną zamknięte Czytaj więcej »

Punkt widzenia

Polski łącznik

Czasami widać coś takiego jest w powietrzu albo może w Internecie, że kilka niezależnych osób robi to samo. Czytaj więcej »

Blogeriada

Sztuka czytania i pisania wykazuje wyraźne tendencje zwyżkujące dzięki modzie na blogi. Dotychczasowe obawy, że społeczeństwo przeobrazi się we wtórnych analfabetów za sprawą ikonografii komputerowej stają się bezpodstawne. Czytaj więcej »

Mierzenie i co dalej?

Kiedy zaczynamy mówić o przyszłości, niewiele jest pewnych rzeczy w informatyce. Czytaj więcej »

Etiuda a la W. (2)

Śnieżyca w południowej i zachodniej Polsce sparaliżowała tamtejsze lotniska. Jechał więc taksówką z Okęcia na Dworzec Centralny, by stamtąd udać się do Wrocławia, gdzie nazajutrz miał wystąpić na konferencji informatycznej. Kupił bilet, pokręcił się trochę przy dworcowych straganach z książkami i poszedł na swój peron. Czytaj więcej »

Raport Computerworld
Europerspektywa

Europerspektywa

W ciągu najbliższych siedmiu lat na projekty związane z technikami informacyjnymi i komunikacyjnymi będziemy mieli co najmniej 4,2 mld euro. Od nas samych zależy, w jaki sposób je spożytkujemy. Najważniejsze zadania określone zostały w krajowych i regionalnych programach operacyjnych. Czytaj więcej »

W ramach spójnej koncepcji

W ramach spójnej koncepcji

Z Tomaszem Nowakowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, rozmawia Andrzej Gontarz. Czytaj więcej »

W stronę nowoczesności i konkurencyjności

W stronę nowoczesności i konkurencyjności

W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka znajduje się najwięcej środków na projekty związane bezpośrednio z wykorzystaniem technik informacyjnych i informatyzacją państwa. Czytaj więcej »

Cel: spójność unijnej polityki

Cel: spójność unijnej polityki

W okresie programowym 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym promowana będzie w ramach odrębnego, nowego celu polityki spójności Unii Europejskiej "Europejska Współpraca Terytorialna". Czytaj więcej »

Dla wyrównania szans

Dla wyrównania szans

Województwa objęte Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej stanowią najbiedniejsze regiony Unii Europejskiej. Czytaj więcej »

Rozwój przez ludzi

Rozwój przez ludzi

Program Operacyjny Kapitał Ludzki ma przyczyniać się do realizacji założeń i zadań wynikających z odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz służyć budowaniu w naszym kraju społeczeństwa opartego na wiedzy. Czytaj więcej »

Zaplecze techniczne dla funduszy

Zaplecze techniczne dla funduszy

W programie pomocy technicznej zagwarantowane są środki na obsługę procesu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Czytaj więcej »

Nowoczesna i przyjazna środowisku

Autorzy Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" podkreślają, że jedną z głównych barier hamujących rozwój gospodarczy kraju i regionów jest brak sprawnej infrastruktury technicznej i społecznej. Sytuacja taka przyczynia się do niewielkiej liczby znaczących inwestycji, w tym zagranicznych, tworzących nowe miejsca pracy. Czytaj więcej »

Województwo dolnośląskie

Województwo dolnośląskie

Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 określono jako "podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawę konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju". Czytaj więcej »

Województwo kujawsko-pomorskie

Województwo kujawsko-pomorskie

Regionalny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego ulegał w procesie konsultacji istotnym zmianom, również w zakresie celów programu. Czytaj więcej »

Województwo lubelskie

Województwo lubelskie

Społeczeństwo informacyjne nie pojawia się jako hasło w żadnym z celów ani w tytułach priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego na lata 2007-2013, chociaż w innym dokumencie - Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego - jest przyjęte jako jeden z celów operacyjnych. Urząd Marszałkowski przygotował też w 2004 r. dokument pt. Program Wojewódzki... Czytaj więcej »

Województwo lubuskie

Województwo lubuskie

Ani główny, ani szczegółowe cele Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, jak również żaden z priorytetów wskazanych w programie nie odnoszą się wprost do problematyki społeczeństwa informacyjnego. Czytaj więcej »

Województwo łódzkie

Województwo łódzkie

Cel strategiczny Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 określono jako "integrację regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc". Czytaj więcej »

Województwo małopolskie

W Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 cel główny określono lakonicznie, jako tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Osiąganie tego celu mają umożliwić inwestycje infrastrukturalne wzmacniające konkurencyjność, wspieranie innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego (...). Czytaj więcej »

Województwo mazowieckie

Województwo mazowieckie

Cel generalny realizacji programu to poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Czytaj więcej »

Województwo opolskie

Województwo opolskie

Problematyka społeczeństwa informacyjnego pojawia się tutaj jako drugi z siedmiu celów strategicznych. Realizacja tego celu jest powiązana z priorytetem "Społeczeństwo informacyjne", dla którego przewidziano budżet w wysokości 25,1 mln euro. Czytaj więcej »

Nadzieja na zyski

Nadzieja na zyski

Chociaż o funduszach strukturalnych mówią wszyscy dookoła, to w branży nie widać większego poruszenia - firmy czekają na konkrety, czyli przetargi i kontrakty. Czytaj więcej »

Województwo podkarpackie

Województwo podkarpackie

Problematyka infrastruktury społeczeństwa informacyjnego pojawia się w ramach osi priorytetowej "Infrastruktura techniczna". Czytaj więcej »

Zgodnie z planem

Z Grzegorzem Bliźniukiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozmawia Andrzej Gontarz Czytaj więcej »

Województwo pomorskie

Województwo pomorskie

Ani cel strategiczny, ani cele szczegółowe Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 nie odnoszą się wprost do problematyki społeczeństwa informacyjnego lub technologii informacyjnych, które są, co najwyżej, środkiem do realizacji innych działań. Czytaj więcej »

Województwo podlaskie

Województwo podlaskie

Problematyka społeczeństwa informacyjnego pojawia się jako oś priorytetowa nr 4. Podejmowane działania będą dotyczyć przede wszystkim budowy infrastruktury szerokopasmowych sieci dostępowych, a także rozwoju usług elektronicznych i aplikacji, poprawy dostępu do informacji publicznej w administracji, usług gospodarki elektronicznej, e-admnistracji, e-edukacji, e-zdrowia,... Czytaj więcej »

Województwo śląskie

Województwo śląskie

Problematyka społeczeństwa informacyjnego określona została jako najwyższej rangi priorytet, drugi w kolejności z dziesięciu. W ramach tego priorytetu wsparcie uzyskają projekty związane z budową bezpiecznego, niezawodnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu wszędzie tam, gdzie może to być oczekiwane. Czytaj więcej »

Województwo świętokrzyskie

Województwo świętokrzyskie

Problematykę społeczeństwa informacyjnego można skojarzyć już z celem generalnym, który sformułowano jako "poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki". Czytaj więcej »

Województwo warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie

Problematyka społeczeństwa informacyjnego znalazła się na liście priorytetów, ale dopiero na siódmym miejscu. Zakładać trzeba, że projekty realizowane w ramach innych priorytetów, związane z innowacyjnością, wzrostem konkurencyjności, edukacją lub administracją, będą zawierały również komponenty teleinformatyczne. Czytaj więcej »

Województwo wielkopolskie

Województwo wielkopolskie

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 nie określa problematyki społeczeństwa informacyjnego jako odrębnego priorytetu. Czytaj więcej »

Województwo zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie

Rozwój społeczeństwa informacyjnego to ważna oś priorytetowa (nr 3) w tym programie. Oficjalne ramy odniesienia dla projektów z tej dziedziny stanowi "Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego" na lata 2006-2015. Czytaj więcej »

Temat tygodnia
SAD story

SAD story

Fani i użytkownicy iMaców i iPodów wiążą ogromne nadzieje z otwarciem wiosną tego roku oddziału Apple w Polsce. Na internetowych forach trudno znaleźć kogoś, kto twierdziłby, że firma SAD Apple IMC Poland dotychczas świetnie wywiązywała się ze swoich zadań związanych ze sprzedażą, serwisem, polonizacją i promocją produktów Apple w Polsce. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki BYOD w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...