powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Networld

Zobacz cały rocznik Networld: 2000

Sieci konwergentne, 1 lutego 2000
Sieci konwergentne
Wydania specjalne

Sieci Konwergentne

Oblicze telekomunikacji - kojarzone przez ponad 100 lat z wynalazkiem Bella, czyli analogową centralą telefoniczną i najstarszą usługą połączeniową POTS (Plain Old Telephone Services) - bardzo się zmienia. Przeobrażanie dzisiejszych cyfrowych sieci telefonicznych, będących do tej pory nerwem "czystej" telekomunikacji, w systemy szerokopasmowe z abonenckim dostępem szerokopasmowym BBL... Czytaj więcej »

Etapy rozwoju

Szeroko pojęty proces konwergencji nie przebiega rewolucyjnie, lecz dokonuje się etapami, na które w zasadzie nie zwraca się początkowo większej uwagi. Czytaj więcej »

Nowe usługi sieciowe

Wzajemne przenikanie się trzech segmentów teleinformatyki (media, telekomunikacja i komputery) spowodowało wzrost zainteresowania produktami znajdującymi się na ich pograniczu (cross product), a także platformami zarządzania (cross platform), łączącymi poszczególne sektory. Czytaj więcej »

Integracja technologii przekazu

Kluczową pozycję w przekazach telekomunikacyjnych nadal zajmują dwa sposoby komunikacji: komutacja kanałów i przełączanie pakietów. Komutacja kanałów, powszechnie używana w przekazach głosowych przez łącza analogowe i centrale telefoniczne, przez kilkadziesiąt lat była jedynym sposobem łączenia rozproszonych użytkowników telefonii stacjonarnej. Czytaj więcej »

Sześć powodów konwergencji sieci

Postępująca konwergencja telekomunikacyjnych sieci głosowych i sieci komputerowych, przeznaczonych pierwotnie do transmisji danych, powoduje, że głos coraz częściej wędruje w pakietach sieciami komputerowymi, podczas gdy przekaz danych cyfrowych przez sieci telekomunikacyjne o wysokiej przepływności jest teraz podstawą transmisji długodystansowych. Czytaj więcej »

Telefonowanie przez LAN

Zapewne wielu czytelników ma już dosyć przestarzałych central telefonicznych i z nadzieją patrzy na telefonią LAN, która w czasach nieustannej kontroli wydatków będzie znacznie tańsza od tradycyjnej. Czytaj więcej »

IP jako medium nie tylko głosowe

Internetowa hossa powoduje, że każda licząca się firma telekomunikacyjna opracowała własną koncepcję dochodzenia do zintegrowanych produktów teleinformatyki opartych na IP, starając się wypełnić lukę istniejącą między telekomunikacją a informatyką. Lukę polegającą na możliwości przesyłania głosu w pakietach przez sieci optyczne z protokołem IP. Czytaj więcej »

Pasmo szersze i bezprzewodowe

Gwałtowny rozwój szerokopasmowych technologii dostępu radiowego (także w podczerwieni) był możliwy dzięki zasadniczemu postępowi w sposobie kodowania i upowszechnieniu systemów z rozproszonym widmem. W ostatnich latach zakres zastosowań systemów z rozproszonym widmem (rozpraszanie kodowe) w radiokomunikacji cywilnej wyraźnie wzrasta. Czytaj więcej »

Faksowanie przez IP

Ponad 40 proc. opłat telefonicznych w dużych przedsiębiorstwach jest wynikiem transmisji taksowych. Przeprowadzanie tych transmisji przez sieci IP może przyczynić się do znacznych oszczędności. Czytaj więcej »

Ewolucja w kierunku sieci globalnej

Systemy komórkowe pierwszej generacji -1G - oparte na technice analogowej, to znaczy bez przetwarzania cyfrowego i bez kompresji sygnałów mowy, dominowały w latach osiemdziesiątych (AMPS, NMT, TACS). Pomimo wielu ich początkowych wad (mała odporność na zakłócenia, łatwość podsłuchu rozmów, niedostatek transmisji danych, brak roamingu międzynarodowego) przetrwały trudny pierwszy... Czytaj więcej »

Usługi elektroniczne, czyli e-services

Technologia e-services ma być głównym elementem służącym do rozwoju usług wykorzystujących Internet. Dotyczy to zarówno usług świadczonych przez firmy innym firmom, jak np. udostępnianie aplikacji czy realizowane z wykorzystaniem sieci WWW dostawy lub usługi ERP (planowania zasobów przedsiębiorstwa), jak i usług przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych, takich jak... Czytaj więcej »

Przyspieszenie transmisji danych

Z punktu widzenia transmisji danych rodzina standardów GSM, obejmująca już trzy zbliżone do siebie rozwiązania techniczne - GSM900, GSM1800 (DCS1800) i GSM1900 (PCS1900), nie jest optymalnym rozwiązaniem, jako że sieć była projektowana do przekazów głosowych, a nie do transportu danych. Czytaj więcej »

Standard IMT-2000

Docelowym rozwiązaniem dla bezprzewodowej komunikacji globalnej jest wdrożenie światowego systemu radiokomunikacji ruchowej trzeciej generacji (3G) w standardzie IMT-2000 (<i>International Mobile Telecommunications</i>), którego europejską wersję o nazwie UMTS (<i>Unwersal Mobile Telecommunications System</i>) przedstawiła organizacja normalizacyjna ETSI (1997 r.). Czytaj więcej »

Integracja sieci LAN/WAN

Dotyczy to również usług, które dotychczas były oferowane w odrębnych pod wieloma względami sieciach - zróżnicowanych ze względu na rynek, rodzaj usług i stosowaną technologię - ulegających stopniowej integracji, czyli stają się zbieżne. Czytaj więcej »

Bezprzewodowy Internet

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzi era bezprzewodowego Internetu. Nowe usługi i technologie umożliwią szeroki dostęp do Internetu użytkownikom mobilnym. Wielu obserwatorów rynku telekomunikacyjnego sądzi, że bezprzewodowy dostęp do Internetu przewyższy ten osiągany z PC. Szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat w rękach użytkowników znajdzie się miliard urządzeń... Czytaj więcej »

Dwie strategie scalania sieci

Rozszerzanie sieci w kierunku jednolitej struktury telekomunikacyjnej w przyszłości może przebiegać na wiele sposobów, wśród których dominujące znaczenie wydają się mieć dwie koncepcje: droga ewolucyjna przez integrację istniejących rozwiązań komutowanej telefonii głosowej z sieciami pakietowymi IP (przełączanie pakietów) bądź budowa od podstaw globalnych sieci pakietowych z... Czytaj więcej »

Protokół SIP

Przekaz głosu przez IP jest kojarzony zwykle z protokołem H.323. Jeśli protokół ten uznamy za dobry, to równie dobrym jest protokół SIP (<i>Session Initialization Protocol</i>). Czytaj więcej »

Produkty dla sieci konwergentnych

Firmowa oferta produktów umożliwiających tworzenie sieci zbieżnych jest różnorodna, podobnie jak różne jest zaangażowanie poszczególnych koncernów i firm teleinformatycznych w budowę takich sieci. Tylko niektóre spośród teleinformatycznych koncernów oferują samodzielnie niemal kompletny zestaw produktów i rozwiązań, umożliwiający tworzenie ''sieci sieci''. Czytaj więcej »

Przesyłanie głosu w ramkach

Nieoczekiwany sukces odnosi technologia, która pozwala użytkownikom mieszać rozmaite postacie danych z głosem. Implementację tej technologii specyfikuje dokument FRF.ll. Czytaj więcej »

Call Center czyli zalety centrum telefoniczno-usługowego

Dostęp do punktów Web, konwergencja głos-dane, VolP oraz rozpoznawanie mowy stanowią wyzwanie integracyjne, ale mogą również przekładać się na znaczne oszczędności i wzrost przychodów. Czytaj więcej »

Jeśli się zdecydujesz...

Wskazówki dla planujących przejście na technologię VolP Czytaj więcej »

Czy sieci konwergentne wyeliminują infrastruktury kablowe?

Firmy oferujące sieci konwergentne i technologie internetowe najczęściej mocno akcentują także swoje możliwości w zakresie technologii bezprzewodowych. Może powstać wrażenie, że poczciwej infrastrukturze kablowej, miedzianej i światłowodowej już w niedługim czasie grozi eliminacja z rynku teleinformatycznego. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...