powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Networld

Zobacz cały rocznik Networld: 2006

Przegląd produktów sieciowych 2006/1, 7 czerwca 2006
Przegląd produktów sieciowych 2006/1
Wydania specjalne
Routery i przełączniki urządzenia do wszystkiego

Routery i przełączniki urządzenia do wszystkiego

Dzisiaj routery to prawdziwe sieciowe kombajny - z wieloma dodatkowymi funkcjami, obsługujące dowolne protokoły sieciowe. Jak dawniej wyznaczają pakietom marszruty, ale wykorzystują do tego celu całą gamę protokołów trasowania. Także przełączniki stają się platformą, na której można będzie integrować całą infrastrukturę informatyczno-telekomunikacyjną. Czytaj więcej »

Szerokopasmowe platformy dostępu

Szerokopasmowe platformy dostępu

Przy spadku przychodów z tradycyjnych usług operatorzy szukają nowych sposobów optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. Naturalnym kierunkiem rozwoju stają się wideousługi o rozrywkowym bądź biznesowym charakterze, których realizacja wymaga modernizacji sieci przeznaczonej pierwotnie jedynie do komunikacji telefonicznej. Czytaj więcej »

Bezpieczeństwo sieci hakerzy bardziej "komercyjni"

Bezpieczeństwo sieci hakerzy bardziej "komercyjni"

Rok 2005 nie był gorszy pod względem bezpieczeństwa niż lata poprzednie. W dodatku łatanie oprogramowania było łatwiejsze - nie tylko dzięki coraz bardziej wymyślnym narzędziom zarządzania łatkami, ale też z powodu mniejszej liczby poprawek do wdrażania. Jednak zagrożenia, przed którymi szukamy ochrony, stają się coraz poważniejsze. Czytaj więcej »

Serwery wiele rdzeni w jednym procesorze

Serwery wiele rdzeni w jednym procesorze

Na rynku serwerów zachodzą w ostatnim czasie istotne zmiany, głównie za sprawą nowych technologii. Istotną rolę odgrywają tu też coraz bardziej wymagające aplikacje biznesowe, które muszą być uruchamiane na wydajnych systemach obliczeniowych. Czytaj więcej »

Pamięci masowe najszybszy rozwój

Żaden z segmentów branży IT nie rozwija się obecnie tak dynamicznie jak pamięci masowe. Oprócz naturalnego wzrostu pojemności pamięci masowych rozwijana jest także infrastruktura - zarówno sieciowa, jak i wirtualna. Polska zaczyna odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę na europejskim rynku, co jest pokłosiem niedawnej akcesji do Unii Europejskiej. Czytaj więcej »

Telefonia IP hegemonia SIP

Trendy w telefonii IP to: coraz powszechniejsza obsługa protokołu SIP w sieciach konwergentnych, mariaż telefonii bezprzewodowej VoWLAN z sieciami GSM oraz migracja w kierunku wideotelefonii. Czytaj więcej »

Sieci bezprzewodowe z WiMAX na horyzoncie

Rynek rozwiązań WLAN jest klasycznym przykładem rozwoju, którego nie ograniczają rosnące koszty opracowania nowych technologii oraz spadające szybko ceny sprzętu. Idealnym rozwiązaniem okazuje się przedstawienie klientowi nowych aplikacji istniejących standardów oraz technologii zupełnie nowatorskich. Czytaj więcej »

UPS bez przerw w zasilaniu

UPS bez przerw w zasilaniu

Stabilna praca systemu teleinformatycznego i bezpieczeństwo danych zależą nie tylko od ochrony systemu przed wirusami komputerowymi i stabilności systemów operacyjnych czy niezawodności samych urządzeń, lecz również od wysokiej jakości systemów zasilania. Czytaj więcej »

Multimedia w okablowaniu

Według dostawców okablowania strukturalnego krajowy rynek uległ w ostatnich latach znaczącej segmentacji. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...