powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Networld

Zobacz cały rocznik Networld: 2004

Czas outsourcingu, 1 września 2004
Czas outsourcingu
Wydania specjalne

Czym jest outsourcing?

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy wykonać wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu abyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my - powiedział w 1923 r. Henry Ford. Ta zasada przybiera dzisiaj nazwę outsorcingu lub offshoringu i cieszy się popularnością wśród zarządów przedsiębiorstw pragnących szybko... Czytaj więcej »

Dlaczego outsourcing IT?

Biznesowa motywacja outsourcingu IT jest prosta: ogólne koszty przedsięwzięcia muszą być niższe. Jeżeli podstawowa działalność firmy jest zbyt odległa od technologii komputerowych, to taniej jest powierzyć te sprawy firmie zewnętrznej - często utworzonej przez wyodrębnienie własnych służb informatycznych. Im większy jest zakres powierzonych do wykonania prac bądź bardziej... Czytaj więcej »

Kryteria outsourcing IT

Zdefiniowanie procesów outsourcingu informatycznego IT nie jest proste. Teoretycznie każdy rodzaj biznesowego procesu przedsiębiorstwa, do realizacji którego jest potrzebny komputer lub system komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem, można powierzyć do wykonania firmie zewnętrznej, a więc poddać operacji outsourcingu. Czytaj więcej »

Outsourcing w firmie

Sprawne przeprowadzenie outsourcingu w firmie wymaga spełnienia kilku warunków brzegowych Czytaj więcej »

Centrum danych (data center)

Podstawą udostępniania infrastruktury teleinformatycznej oraz kompleksowej działalności outsourcingowej IT są centra danych. Stanowią one wydzielone i nowoczesne ośrodki komputerowe z wieloma serwerami aplikacji i archiwizacji oraz są wyposażone w różnorodne systemy operacyjne. Za ich pomocą dostawcy usług aplikacyjnych - ASP (Application Service Provider) - odpłatnie udostępniają... Czytaj więcej »

Formy własności outsourcingu IT

Problem własności infrastruktury informatycznej (sprzętu i oprogramowania) oraz telekomunikacyjnych usług outsourcingowych jest rozwiązywany na kilka sposobów, przy czym największe znaczenie ma: wielkość zasobów infrastruktury przedsiębiorstwa, poziom wymagań aplikacyjnych, niezbędna niezawodność działania oraz finanse przedsiębiorstwa. Czytaj więcej »

Outsourcing telekomunikacyjny

Jedną z pierwszych aplikacji outsourcingowych było organizowanie przez firmy zewnętrzne transportu informacji (danych) między dowolnymi punktami globu. Konieczność wdrożenia i utrzymania na odpowiednim poziomie niezawodności aplikacji działających przez sieci rozległe WAN na ogół przekracza możliwości przeciętnego przedsiębiorstwa z założenia prowadzącego działalność o... Czytaj więcej »

Co w ofertach dostawców?

Ogólnopolską siecią transportową dysponuje Energis Polska, dzięki której firma udostępnia usługi telekomunikacyjne wszystkim partnerom w Polsce,uwzględniając wymaganą jakość usług. Operator telekomunikacyjny Energis oferuje przedsiębiorstwom sieć korporacyjną IP VPN (outsourcing) z redundancją węzłów i łączy długodystansowych. W węzłach sieci IP, jako urządzenia... Czytaj więcej »

Outsourcing księgowości

Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej koncentrują się na swojej podstawowej działalności (produkcja, usługi, koordynacja itp.), dążąc do redukcji kosztów własnych (m.in. przez wydzielanie działów niezwiązanych bezpośrednio z podstawowym procesem przedsiębiorstwa). Działy wspomagające (np. księgowości czy informatyki) są w pierwszej kolejności przeznaczone do... Czytaj więcej »

Outsourcing sprzedaży

Spopularyzowana forma outsourcingu sprzedaży polega na przekazaniu odpowiedzialności za zarządzanie sprzedażą wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Kryje się pod tym kompleksowa obsługa, obejmująca często rekrutację zespołu oraz opracowanie systemu szkoleń i motywacji, rozpoczynająca się od wyboru kanałów dystrybucji, przez opracowanie wszystkich procesów związanych ze... Czytaj więcej »

Outsourcing bankowy

Do niedawna w sektorze bankowo-finansowym nie do pomyślenia było przetwarzanie istotnych informacji finansowych poza pomieszczeniami banku. Wszystkie informacje związane z przetwarzaniem informacji przeprowadzano we własnym ośrodku informatyki, a komunikacja między oddziałami w terenie lub pozostałymi bankami wymagała linii dzierżawionych oraz specjalnych urządzeń szyfrujących do... Czytaj więcej »

Zdalne zarządzanie centrum danych

Rozliczanie wykorzystania sprzętu i oprogramowania zainstalowanego w centrum danych jest podstawą naliczania opłat abonamentowych lub dzierżawnych przedsiębiorstwom korzystającym z usług outsourcingowych centrum. Do niedawna jedynym sposobem takiego rozliczenia było sztywne ustalenie odpowiednich stałych opłat dzierżawnych. Bardziej elastyczne metody rozliczania oparte na użytkowaniu... Czytaj więcej »

Offshoring wersją outsourcingu

W poszukiwaniu niższych kosztów i większej elastyczności działania przedsiębiorstwa, a także łatwości w pozyskiwaniu zasobów ludzkich (i sprzętowych) duże firmy coraz częściej kierują swój biznes poza granice kraju (w wydaniu amerykańskim na tereny zamorskie - offshore), gdzie siła robocza jest tańsza. Taka odmiana outsourcingu, nazwana offshoring, polega na korzystaniu z usług... Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...