powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Networld

Zobacz cały rocznik Networld: 2004

Wydanie 6/2004, 1 czerwca 2004
6/2004
10 lat NetWorld

Ewolucja technologii telekomunikacyjnych

Przekaz informacji zdominowały w ostatnim dziesięcioleciu szerokopasmowe technologie optyczne, które sukcesywnie zastępują miedziane struktury komunikacyjne, oraz łącza radiowe i satelitarne. Ich uzupełnieniem są gigabitowe platformy optyczne, pozwalające na przezroczysty transport dowolnych aplikacji multimedialnych przez sieć teleinformatyczną. Czytaj więcej »

Wywiad miesiąca

Tylko przecięty kabel gwarantuje absolutne bezpieczeństwo

O sytuacji na rynku bezpieczeństwa sieciowego z Tomaszem Rysiem, dyrektorem generalnym Clico rozmawiają Anna Machol i Józef Muszyński. Czytaj więcej »

Infrastruktura

802.16 - bezprzewodowe miasto

Bezprzewodowe lokalne sieci komputerowe, a także punkty dostępu do Internetu (hot spoty) oparte na serii standardów 802.11powoli przestają zadziwiać. Zakończenie prac nad wersją ''g'' pozwoliło im zaoferować przepływność ok. 54 Mb/s. Wysiłki stowarzyszenia WPA zaowocowały znaczną poprawą bezpieczeństwa transmisji. Największe wady, mogłoby się wydawać, odeszły w przeszłość.... Czytaj więcej »

Systemy i narzędzia

Ewolucja portali przedsiębiorstwa

Portale w przedsiębiorstwach przekształcają się z udostępnianych pracownikom przedsiębiorstwa ''zbiorów dokumentów'' w rozwiązania skrojone na potrzeby poszczególnych wydziałów i wspomagające integracje zadań biznesowych. Czytaj więcej »

Modelowanie i symulacje sieci

Jak redukować koszty przy zachowaniu tej samej jakości obsługi? Jedną z metod optymalizacji jest wykorzystanie narzędzi do modelowania i symulacji sieci. Czytaj więcej »

Testy i porównania

Pakiety do zarządzania desktopami

Prezentujemy nowe wersje dwóch pakietów do zarządzania desktopami. W Microsoft System Management Server 2003 skupiono się na poprawie bezpieczeństwa. NetSupport DNA firmy NetSupport rozszerza podstawowe możliwości inwentaryzacyjne i zdalnego sterowania w stosunku do poprzedniej wersji TCO. Przedstawiamy też narzędzie uzupełniające prezentowane produkty - program instalacyjny NetInstall. Czytaj więcej »

Przełączniki HP ProCurve 2800

Sto dolarów za port gigabitowy - na takim poziomie poprzeczkę dla markowych przełączników zawiesiło HP, wprowadzając do oferty dwa modele z serii ProCurve 2800: 24-portowy 2824 i 48-portowy 2848. Czytaj więcej »

Przełącznik Nortel BayStack 5510

Nowy przełącznik wieżowy Nortela to bardzo interesująca propozycja dla wszystkich, którzy chcą relatywnie niedrogo zbudować w firmie sieć gigabitową. Czytaj więcej »

Zarządzanie i bezpieczeństwo

Ochrona w sprzęcie

Niektóre przełączniki i rutery mogą identyfikować, zapobiegać lub co najmniej redukować zagrożenia bezpieczeństwa, jednak nadal problemami są: współdziałanie, wydajność i zarządzanie. Czytaj więcej »

Spór o ciasteczka

Netscape, udostępniając technologię określaną mianem cookies (ciasteczek), nie spodziewał się zapewne, iż doprowadzi ona do tak gorących dyskusji w środowisku internetowym. Czytaj więcej »

Nowe technologie

Poczta uwierzytelniona

Spam, wyniszczające wirusy i łańcuszki szczęścia to zjawiska zagrażające poczcie elektronicznej jako narzędziu sprawnej komunikacji w e-biznesie. Korzenie problemu tkwią w przyrodzonej anonimowości standardu SMTP (<i>Simple Mail Transfer Protocol</i>). Czytaj więcej »

Telekomunikacja

ENUM - droga do sieci Konwergentnych

Jednym z podstawowych problemów telekomunikacji jest kwestia identyfikacji abonentów. Wynika to z faktu mnogości różnych sieci i technik komunikacyjnych (sieci PSTN, GSM, Internet, komunikacja e-mailowa, komunikatory itp.). Czytaj więcej »

Świat w sieci

Niechciane dziecko

W lutym 1968 r. zapadł wyrok na serię Odra 1300. Tak postanowiono w Moskwie podczas radziecko-polskiego spotkania przedstawicieli komisji planowania i ministerstw przemysłu. Zamiast komputerów oryginalnej konstrukcji polskiej miały być w Polsce produkowane maszyny tzw. Jednolitego Systemu, czyli - wedle rosyjskiej terminologii - serii RIAD. Wynikało to z szerszego porozumienia, do którego... Czytaj więcej »

Prawo monopolu prawem natury

Stało się. Nadszedł 1 maja, w miejsce czerwonych, jak ongiś bywało, załopotały gwiaździste niebieskie flagi. Budząc się w Unii Europejskiej, Polacy odkryli, że epokowy fakt akcesji póki co biegu gwiazd nie zmienił, w drogach pozostały te same dziury. Czytaj więcej »

E-mail analogowy

Przed majową akcesją jak grzyby po deszczu pojawiały się coraz śmielsze raporty dotyczące gotowości Polski do przyłączenia się do szeregów unijnych. Czytaj więcej »

Zastosowania

Hp Ovis w Polkomtelu

Utrzymanie stabilnego dostępu do Internetu oraz realizacja związanych z tym usług to coraz częściej dla działów IT firm priorytetowe zadania. Internet już dawno przestał być ekskluzywną zabawką, a stał się podstawowym narzędziem pracy. Jakość dostarczania tej usługi wiąże się nie tylko z większym komfortem pracy, ale coraz częściej determinuje możliwość wykonywania wielu... Czytaj więcej »

Porady

Z poradnika administratora - część 1

Pytanie: Dwa segmenty naszej małej sieci firmowej będą się komunikować ze sobą przez przełącznik. Nie jestem w tej dziedzinie specjalistą, dlatego chciałbym się dowiedzieć, czym różnią się przełączniki zarządzalne i takie, którymi nie można zarządzać. Czytaj więcej »

Z poradnika administratora - część 2

Pytanie: Z naszego połączenia dostępowego DSL korzysta już tylu użytkowników, że jego przepustowość stała się za mała, dlatego chcemy kupić ruter i wymieniać dane z Internetem z dużo większą szybkością. Czy jest rada dotycząca tej kwestii? Czytaj więcej »

Z poradnika administratora - część 3

Pytanie: W artykułach poruszających zagadnienia sieciowe autorzy często używają dwóch terminów: pakiety i ramki. Czym jest ramka, a czym pakiet? Czy ramki są umieszczane w pakietach, czy też może odwrotnie? Czytaj więcej »

Z poradnika administratora - część 4

Pytanie: Jak w standardowym ruterze Cisco można skonfigurować określoną marszrutę i wyznaczyć koszt obsługi pakietów przez określony interfejs? Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...