powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Computerworld

Zobacz cały rocznik Computerworld: 2004

Wydanie Raport Top 200 - 2003, 1 czerwca 2004
Raport Top 200 - 2003 Computerworld nr Raport Top 200 - 2003
Top 200

Poza świadomością

W oficjalnych raportach analityków giełdowych nie przeczytamy, kto się z kim lubi na rynku albo z kim warto robić interesy. To jest tzw. wiedza operacyjna, niepoliczalna. Niemniej inwestorzy wiedzeni intuicją oddają się takim spekulacjom. Czytaj więcej »

Wielka niewiadoma

Nie ma jasnych, jednoznacznych scenariuszy rozwoju polskiej branży IT po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Wśród przedstawicieli firm dominują niepewność i oczekiwanie na rzeczywisty rozwój wydarzeń. Czytaj więcej »

Odzyskać przestrzeń uczciwości

Z Ojcem Maciejem Ziębą, prowincjałem Polskiej Prowincji Dominikanów, rozmawia Andrzej Gontarz Czytaj więcej »

Kto otworzy wrota Polski

Brak jasnych, przejrzystych reguł gry uniemożliwia prognozowanie rozwoju sytuacji na rynku IT dla administracji publicznej w najbliższym czasie. Czytaj więcej »

Czekając na euro

Naprawa finansów wymusi stopniową naprawę państwa: ograniczenie nadmiernej biurokracji, uproszczenie systemu podatkowego, likwidację zbędnych instytucji, zwiększenie przejrzystości procedur. Dla gospodarki będzie to najlepsza kuracja, którą wcześniej czy później pozytywnie odczują przedsiębiorcy i całe społeczeństwo. Czytaj więcej »

Meandry integracji

Problem z integracją polega na tym, że zakres pojęciowy terminu ''integracja'', w wyniku rosnących wymagań i oczekiwań, ciągle się zmienia i jest coraz szerszy. Czyli, jak w znanym dylemacie dialektycznym, istota integracji oddala się w miarę postępów w jej osiąganiu. Czytaj więcej »

Konsulting: reaktywacja

W ubiegłym roku rozwój branży konsultingowej przebiegał w sposób zupełnie inny, niż wydawało się na początku roku. Wygląda na to, iż rok 2004 przyniesie jeszcze poważniejsze zmiany. Kluczowe znaczenie będzie mieć coraz ściślejsza integracja ze wspólnym rynkiem Unii Europejskiej. Czytaj więcej »

Usługa nowej generacji

Hasło ''outsourcing'' zaczęło funkcjonować w obiegu zaledwie 10 lat temu, ale na dobre zagościło w praktyce polskich przedsiębiorstw nie dalej niż w ostatnich trzech latach. Dziś można znaleźć już organizacje, które całą lub prawie całą działalność informatyczną oddały firmom zewnętrznym. Czytaj więcej »

Uczący się uczą

Mijający rok nie potwierdził najgorszych obaw przedstawicieli rynku szkoleniowego. Nie spełnił jednak także ich najbardziej skrytych oczekiwań związanych z akcesją do Unii Europejskiej. Czytaj więcej »

Serwis duży i mały

Na polskim rynku działa obecnie kilka dużych i rzesza małych firm zajmujących się usługami serwisowymi. Coraz mniej jest firm średniej wielkości. Czytaj więcej »

Wysoka technologia, wysoka jakość

Wzrastająca złożoność systemów i coraz silniejsze zależności między elementami informatycznej układanki w przedsiębiorstwie będą wymuszać coraz większy akcent położony na jakość. Czytaj więcej »

Perspektywy wzrostu

Bieżący rok to ożywienie na rynku ERP nie tylko amerykańskim i europejskim, ale także polskim. Czytaj więcej »

Era liczenia

Dostawcy rozwiązań Business Intelligence w Polsce patrzą w przyszłość z dużym optymizmem, w czym utwierdzają ich na ogół znakomite wyniki ostatnich kwartałów. Czytaj więcej »

Gwardia zmienia szyki

Rynek zabezpieczeń w 2003 r. rósł szybciej niż branża IT jako całość. Pojawiły się jednak symptomy nieuchronnych zmian zapotrzebowania klientów i związane z nimi przetasowania po stronie dostawców. Czytaj więcej »

Nie drażnić partnera!

Stosunki między wielkimi zagranicznymi koncernami a ich polskimi partnerami co jakiś czas są poddawane ciężkiej próbie. Przyczyny konfliktów bywają różne, ale najczęściej sprowadzają się do określenia roli jednych i drugich na rynku IT. Czytaj więcej »

Temat otwarty

W open source nie było ciekawszego roku niż miniony. Z jednej strony widzieliśmy rosnące poparcie dla Linuxa producentów oprogramowania i klientów. Z drugiej, nad środowiskiem tym zaczęły się zbierać czarne chmury, czego kwintesencją jest pozew SCO przeciwko firmom używającym Linuxa. Czytaj więcej »

Przywiązani do architektury

Nowe generacje 64-bitowych serwerów i architektura blade przyjmują się na polskim rynku bardzo powoli. Króluje platforma x86-32. Czytaj więcej »

Rozwój horyzontalny

Na rynku sprzętu sieciowego w ubiegłym roku panowała stagnacja. Od dłuższego czasu dostawcy nie mogą liczyć na sprzedaż dużych ilości podstawowej infrastruktury. Przed spadkiem przychodów uratowała ich m.in. eksplozja zainteresowania sieciami bezprzewodowymi. Czytaj więcej »

Zakamarki pamięci

W 2003 r. rynek systemów pamięci masowych lekko wzrósł. Przeważały projekty konsolidacyjne, budowa sieci SAN oraz replikacja między ośrodkami przetwarzania. Czytaj więcej »

Komputer powszedni

Rok 2003 na rynku PC w Polsce to reaktywacja Optimusa i upadek JTT Computer. Poza tym - z wyjątkiem tradycyjnie większej sprzedaży - niewiele się wydarzyło. Czytaj więcej »

Więcej koloru

W 2003 r. najszybciej rosła sprzedaż nowych generacji urządzeń wielofunkcyjnych i kolorowych drukarek stronicowych. Czytaj więcej »

Płasko i panoramicznie

Płaskie monitory ciekłokrystaliczne zaczęły wypierać z rynku klasyczne modele kineskopowe. Czytaj więcej »

Rok 2014

Za 10 lat będziemy mieli rynek prawdziwie konkurencyjny, otwarty, na którym nie będzie podziału na telefonię komórkową i stacjonarną, zaś operatorzy staną się integratorami rozwiązań. Czytaj więcej »

Na prawo i do góry

Miniony rok był kontynuacją szybkiego wzrostu rynku usług dostępu do Internetu i transmisji danych. O trwającym wzroście zadecydowały: rozwój technologii, zmieniające się zapotrzebowanie klientów oraz - przede wszystkim - obniżenie poziomów cen w ofertach operatorów. Czytaj więcej »

Największe firmy informatyczne działające w Polsce w 2003 r.

Ranking największych działających na polskim rynku firm informatycznych. Przychody z rozbiciem poszczególne segmenty działalności. Czytaj więcej »

Pozostałe firmy informatyczne działające w Polsce w 2003 r.

Alfabetyczne zestawienie firm spoza rankingu TOP 200. (w porządku alfabetycznym) Czytaj więcej »

Firmy osiągające przychód z eksportu

Ranking działających w Polsce firm osiągających największe przychody z eksportu w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy informatyczne o największym zatrudnieniu

Ranking firm biorących udział w TOP 200 mających największe zatrudnienie w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy o największym zysku brutto

Ranking firm biorących udział w TOP 200, które osiągnęły największy zysk brutto w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy informatyczne o największym przyroście przychodów

Ranking firm biorących udział w TOP 200, które odnotowały największy przyrost przychodów w latach 2002 - 2003 Czytaj więcej »

Grupy firm działające na polskim rynku

Zestawienie grup firm branży informatycznej działających na polskim rynku w 2003 r. Czytaj więcej »

Najwięksi integratorzy

Ranking największych firm prowadzących działalność integracyjną w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy doradcze

Ranking największych firm świadczących usługi doradcze w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy świadczące usługi outsourcingowe

Ranking działających na polskim rynku firm uzyskujących przychody z usług outsourcingowych w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy szkoleniowe

Ranking działających na polskim rynku firm uzyskujących przychody z usług szkoleniowych w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy osiągające przychody z obsługi sektora edukacyjnego

Ranking działających na polskim rynku firm osiągających przychody z obsługi sektora edukacyjnego w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy świadczące usługi serwisowe w 2003 r.

Ranking działających na polskim rynku firmy uzyskujących przychody ze świadczenia usług serwisowych w 2003 r. Czytaj więcej »

Największe firmy świadczące usługi w 2003 r.

Ranking działających na polskim rynku firmy uzyskujących przychody ze sprzedaży usług informatycznych w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy sprzedające oprogramowanie własne

Ranking działających na polskim rynku firmy uzyskujących przychody ze sprzedaży własnego oprogramowania w 2003 r. Czytaj więcej »

Producenci oprogramowania na zamówienie w 2003 r.

Ranking działających na polskim rynku firmy uzyskujących przychody z produkcji oprogramowania na zamówienie w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy osiągające przychody ze sprzedaży licencji systemów ERP w 2003 r.

Zestawienie działających na polskim rynku firm zajmujących się sprzedażą oprogramowania ERP Czytaj więcej »

Firmy świadczące usługi wdrożeniowe i serwis oprogramowania w 2003 r.

Ranking działających na polskim rynku firmy uzyskujących przychody z usług wdrożeniowych i serwisu oprogramowania w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy uzyskujące przychód z obsługi sektora handlowego w 2003 r.

Ranking działających na polskim rynku firmy informatycznych uzyskujących przychody ze sprzedaży w sektorze handlowym w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy uzyskujące przychód z obsługi sektora bankowo-finansowego w 2003 r.

Ranking działających na polskim rynku firmy informatycznych uzyskujących przychody ze sprzedaży w sektorze bankowo-finansowym w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy uzyskujące przychód z obsługi sektora przemysłowego w 2003 r.

Ranking działających na polskim rynku firmy informatycznych uzyskujących przychody ze sprzedaży w sektorze przemysłowym w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy uzyskujące przychód z obsługi sektora transportowego w 2003 r.

Ranking działających na polskim rynku firmy informatycznych uzyskujących przychody ze sprzedaży w transportowym w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy uzyskujące przychód z obsługi sektora administracji państwowej w 2003 r.

Ranking działających na polskim rynku firmy informatycznych uzyskujących przychody z obsługi administracji państwowej w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy osiągające przychody z sektora dostaw elektryczności, gazu, ciepła i wody w 2003 r.

Ranking działających na polskim rynku firmy informatycznych uzyskujących przychody z obsługi sektora dostaw elektryczności, gazu, ciepła i wody w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy uzyskujące przychód z obsługi sektora służby zdrowia

Ranking działających na polskim rynku firmy informatycznych uzyskujących przychody z obsługi służby zdrowia w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy uzyskujące przychód z obsługi sektora budowlanego

Ranking działających na polskim rynku firmy informatycznych uzyskujących przychody z obsługi sektora budowlanego w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy świadczące usługi projektowania i budowy sieci w 2003 r.

Ranking działających na polskim rynku firmy informatycznych uzyskujących przychody z usług projektowania i budowy sieci w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy świadczące usługi przetwarzania danych

Ranking działających na polskim rynku firmy informatycznych uzyskujących przychody z usług przetwarzania danych w 2003 r. Czytaj więcej »

Najwięksi producenci sprzętu w 2003 r.

Ranking działających na polskim rynku firmy informatycznych uzyskujących największe przychody z produkcji sprzętu w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy świadczące usługi instalacji i serwisu sprzętu w 2003 r.

Ranking działających na polskim rynku firmy informatycznych uzyskujących największe przychody z usługi instalacji i serwisu sprzętu w 2003 r. Czytaj więcej »

Najwięksi dystrybutorzy

Ranking największych dystrybutorów działających na polskim rynku w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy telekomunikacyjne

Ranking największych działających na polskim rynku firmy telekomunikacyjnych w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy uzyskujące przychód z usług telefonii głosowej

Ranking działających na polskim rynku firm uzyskujących przychody z usług telefonii głosowej w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy świadczące usługi dostępu do Internetu i transmisji danych

Ranking działających na polskim rynku firm uzyskujących przychody z usług dostępu do Internetu i transmisji danych. Czytaj więcej »

Producenci sprzętu telekomunikacyjnego w 2003 r.

Ranking największych działających na polskim rynku firm zajmujących się produkcją sprzętu telekomunikacyjnego w 2003 r. Czytaj więcej »

Firmy osiągające przychód z obsługi sektora telekomunikacyjnego

Ranking działających na polskim rynku firm uzyskujących przychody z obsługi sektora telekomunikacyjnego w 2003 r. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...