powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Networld

Zobacz cały rocznik Networld: 2004

Bezpieczeństwo internetu, 1 maja 2004
Bezpieczeństwo internetu
Wydania specjalne

Przygotowania na atak

Według ekspertów użytkownicy Internetu raczej nie zaobserwują ograniczenia epidemii wirusów. Kondycja nowego, mało spenetrowanego kodu architektury .Net tworzy podatny grunt dla hakerów. Nowe środowiska są zawsze przedmiotem zainteresowania hakerów, ponieważ ich ''świeżość'' zapewnia duże prawdopodobieństwo istnienia luk. Czytaj więcej »

Zagrożenia ze strony Internetu

Przedsiębiorstwa rozszerzają intrasieci i dostęp internetowy na oddziały zamiejscowe, pracowników mobilnych i partnerów biznesowych, otwierając przed nimi zaufane środowisko sieciowe.Chociaż pozwala to na większą interakcję z klientami, usprawnia operacje, redukuje koszty operacyjne i przyczynia się do zwiększenia obrotów, to ma swoją cenę. Czytaj więcej »

Środki ochrony

Filtry zawartości stają się coraz bardziej niezbędnym uzupełnieniem zapór ogniowych w systemie bezpieczeństwa sieci komputerowych. Są one integrowane zarówno w produktach zapór ogniowych, jak i stanowią samodzielne ''posterunki ochronne'' w sieci. Osobny rodzaj filtrów stanowią filtry antyspamowe. Czytaj więcej »

Obrona przed wywiadem

Obrona przed tego typu zagrożeniami wymaga zastosowania dedykowanych narzędzi usuwających programy wywiadowcze (<i>spyware</i>) z komputerów w sieci. Narzędzia ''kontrwywiadowcze'' (<i>antyspyware</i>) to programy adaptacyjne, wykorzystujące sygnatury, skanujące systemy i wyszukujące oraz usuwające trojany, rejestratory klawiatur, dialery itp. Czytaj więcej »

Filtrowanie spamu

Do walki ze spamem w sieciach przedsiębiorstw stosuje się dedykowane bramy filtrujące, umieszczane zazwyczaj pomiędzy zaporą ogniową a serwerem poczty elektronicznej oraz usługi filtrowania antyspamowego poza siecią korporacyjną - na bramie internetowej. Brama może mieć formę oprogramowania lub urządzenia. Czytaj więcej »

Raport "Zagrożenia Bezpieczeństwa w Internecie" firmy Symantec (marzec 2004)

Raport ''Zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie'' (<i>Internet Security Threat Report</i>) firmy Symantec zawiera aktualizowane co pół roku dane o zagrożeniach sieciowych.Przeanalizowano w nim i omówiono aktualne tendencje dotyczące ataków internetowych, luk w zabezpieczeniach i działań związanych z wykorzystywaniem programów destrukcyjnych. Czytaj więcej »

Ewolucja systemów wykrywania włamań

Pierwsze rozwiązania systemów IDS (<i>Intrusion Detection System</i>) skupiały się głównie na analizie zdarzeń post factum. Dzisiejsze aplikacje IDS monitorują, wykrywają i reagują na nieautoryzowane działania w sieci w czasie rzeczywistym. Czytaj więcej »

Incydenty zgłaszane do zespołu CERT Polska w roku 2003 (CERT Polska - Raport 2003)

<b>CERT</b> (<i>Computer Emergency Response Team</i>) Polska jest zespołem powołanym do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w Internecie. CERT Polska działa od 1996 r. (do końca roku 2000 pod nazwą CERT NASK). Czytaj więcej »

Środki prawne w walce z cyberprzestępczością

W parlamencie znajduje się obecnie projekt nowelizacji kodeksu karnego, dostosowujący rodzime prawo do standardów europejskich w dziedzinie zwalczania cyberprzestępczości. Jednym z najważniejszych założeń nowej regulacji jest wprowadzanie karalności obrotu tzw. narzędziami hakerskimi. Bliższa analiza nowych przepisów skłania jednak do obaw, iż mogą one stanowić zagrożenie nie... Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...