Za cztery lata ruch danych w chmurze wzrośnie czterokrotnie

W raporcie Cisco Global Cloud Index (2015-2020) można przeczytać, że ilość danych przesyłanych w chmurze wzrośnie do 2020 roku – w porównaniu z 2015 rokiem - 3,7-krotnie i wyniesie 14,1 ZB (zetabajtów, czyli 14,1 miliardów terabajtów). To astronomiczna, trudna wręcz do wyobrażenia sobie wielkość, która będzie wtedy stanowić 92 proc. globalnego ruchu w centrach danych. Oznacza to, że 8 proc. ruchu będzie generowane przez klasyczne centra danych.

Ten gwałtowny wzrost ruchu danych wynika z coraz szybszej migracji firm do architektur chmurowych, które dają możliwość szybkiego skalowania zasobów i obsługi większych obciążeń niż tradycyjne centra danych.

Jeśli chodzi o pojemność pamięci masowych, to do 2020 roku wzrośnie ona do 1,8 zettabajta (z 382 eksabajtów w roku 2015 roku). Wzrost ten może być jeszcze większy, bowiem do 2020 roku ilość danych zapisywanych w urządzeniach końcowych będzie 5-krotnie większa niż tych, które są przechowywane w centrach danych.

Zobacz również:

Ciekawe jest to, że udział obciążeń generowanych przez aplikacje biznesowe w ogólnej liczbie obciążeń centrów danych zmniejszy się z 79 proc. w roku 2015 do 72 proc. w 2020. Z tego 29 proc. będą generowały zadania obliczeniowe, 24 proc. systemy do współpracy online, a 22 proc. bazy danych, aplikacje analityczne oraz IoT.

Do 2020 roku 28 proc. obciążeń centrów danych będzie generowanych przez aplikacje konsumenckie, głównie wideo i sieci społecznościowe. Strumieniowa transmisja wideo stanowić będzie 34 proc., sieci społecznościowe 24 proc., a wyszukiwarki – 15 proc. całkowitego ruchu generowanego przez użytkowników indywidualnych.

Wzrośnie liczba użytkowników indywidualnych korzystających z chmurowej pamięci masowej z 47 proc. całej populacji w 2015 roku do 59 proc. w roku 2020. Zwiększy się też ruch generowany przez konsumentów z odpowiednio 513 MB/miesiąc do 1,7 GB/miesiąc na jednego użytkownika.

Z całym raportem (dokument PDF) można się zapoznać tutaj.

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/white-paper-c11-738085.pdf