Wzrasta zapotrzebowanie na umiejętności posługiwania się systemem operacyjnym Linux

Wzrasta zapotrzebowanie na ludzi z umiejętnościami posługiwania się systemem operacyjnym Linux. Ten nowy trend, zdaje się zapoczątkowany został przez zmiany na rynku sprzedaży systemów operacyjnych.

Infrastruktury modelu Cloud, w tym Amazon Web Service, w dużej mierze oparte są na systemie Linux, a w większości serwisów typu Cloud, system operacyjny Linux jest stosowany. Aż 30% wszystkich systemów operacyjnych sprzedanych w tym roku będzie obsługiwało serwisy typu Cloud, jak podaje firma badawcza IDC.

Ta zmiana może przyczynić się do nowego trendu w zatrudnianiu osób znających się na Linuksie. Jak podaje raport sporządzony przez firmę Dice, która publikuje na swojej stronie oferty pracy w branży IT, 77% menedżerów zajmujących się procesem rekrutacji, na liście swoich priorytetów u nowych pracowników wymienia wysokie umiejętności posługiwania się systemem operacyjnym Linux. Dla porównania w ubiegłym roku było to 70% menedżerów.

Zobacz również:

Badania fundacji Linux, nie łączą wprost wzrostu używania systemu Linux ze wzrostem zatrudnienia osób posługujących się nim, ale Shravan Goli, prezes firmy Dice, przypisuje wzrastające zapotrzebowanie na umiejętności posługiwania się systemem Linux, jego popularności w modelach Cloud, jak również wzrostem zastosowań mobilnych aplikacji. Wiele usług mobilnych jest opartych na systemach typu open source, dodaje Shravan Goli.

W trzecim kwartale ubiegłego roku, systemy Linux stanowiły 28% wszystkich dochodów ze sprzedaży systemów operacyjnych, jak podają najnowsze szacunki rynku sporządzone przez IDC. W trzecim kwartale 2012 roku wynosiły natomiast tylko 21,5 %.

Firma Dice posiada około 11 tysięcy ofert pracy, dla osób posługujących się systemem Linux. „A popularność tego systemu operacyjnego wciąż rośnie” zwraca uwagę Shravan Goli.

Według danych IDC, Windows traci pomału grunt pod nogami na rynku oprogramowania instalowanego w różnym sprzęcie komputerowym. W trzecim kwartale 2013 roku przychód ze sprzedaży oprogramowania wynosił 50,3 % całego rynku sprzedaży systemów operacyjnych na całym świecie. W porównywalnym okresie roku poprzedniego wynosił on 51,1%. Warto też zauważyć że następuje spadek sprzedaży systemów typu Unix, rok w rok w granicach 31%.

Linux dobrze się sprawdza w systemach wykorzystujących model chmurowy - mówi Charles King analityk Pund-IT (www.pund-it.com). Dodaje, że wzrost dochodów ze sprzedaży systemu operacyjnego Linux powoduje też większy popyt na pracowników znających ten system.

W obszarze systemów operacyjnych typu Unix, Charles King wskazuje na modyfikację polityki IBM, producenta AIX. Firma ta zdecydowała się na silne wsparcie Linux. W ubiegłym roku IBM ogłosił plan zainwestowania 1 miliarda dolarów w promocję i rozwój wersji Linuksa przeznaczonych na platformę Power.

W ankiecie Dice i fundacji Linux udział wzięło 1100 menedżerów zajmujących się rekrutacją na całym świecie oraz ponad 4 tysiące fachowców zajmujących się na co dzień tym systemem.

Badanie przytacza sporo interesujących spostrzeżeń, uzasadniających określenie wzrostu zapotrzebowania na fachowców od Linuksa, jako „boom”. Wśród nich są dane o 35-procentowym wzroście używania systemu przez przedsiębiorstwa, a także dużej liczbie menedżerów, którzy twierdzą, że Linux jest centralnym elementem systemu IT w ich firmach.

W sumie 93% menedżerów stwierdziło, że planuje zatrudnić fachowców w dziedzinie systemu Linux wciągu najbliższych sześciu miesięcy. Nie jest zatem zaskoczeniem, że 86% fachowców w dziedzinie systemu Linux odpowiedziało, że jego znajomość daje im duże możliwości rozwoju i kariery zawodowej.

Z analizy danych ankietowych, sporządzonych dla rynku Ameryki Północnej wynika, że choć tendencje są podobne, ale występują pewne różnice w zapotrzebowaniu na osoby ze znajomością Linux. Na całym świecie, największe zapotrzebowanie jest na programistów (około 68%). W USA najczęściej poszukiwani są administratorzy systemu (66%), a dopiero potem programiści (58%).